Diftar blijft ondanks de twijfels.

Een interpellatieverzoek moest er deze gemeenteraadsvergadering ingelast worden, om te kijken of er nog genoeg draagvlak is onder de Arnhemse bevolking voor diftar. Diftar is het nieuwe afvalsysteem dat per 1 juli a.s. ingaat en men dan gaat betalen per restafvalzak die men kwijt kan in de ondergrondse containers.

Het interpellatieverzoek dat werd aangevraagd door SP, Arnhem Centraal en PVV. Deze drie partijen wilden hiermee dat de verantwoordelijke wethouder Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks) haar verantwoording neemt en stopt met het invoeren van diftar per 1 juli a.s.

De laatste maanden zijn er veel foto’s en verhalen geplaatst en kritiek geuit op diftar. Ook een petitie met ruim 5000 handtekeningen werd vanavond alsnog uitgereikt aan de voorzitter Ahmed Marcouch namens de bezorgde bevolking.

Twijfels:
Bij diverse raadsleden zijn er ook enorme twijfels of dit systeem zal werken. Raadsleden struinen ook zelf Arnhem af langs de diverse ondergrondse containers en zijn verbaasd over de vele https://arnhemshart.nlafvalzakken e.d. wat men ernaast dumpt.

Met het plaatsen van posters langs de wegen en bij abri’s hoopt de wethouder goed in te zetten op de correcte communicatie die tot op heden eigenlijk nog steeds ontbreekt. Met een huis-aan-huis bezorgde afvalwijzer hoopt ze ook elke bewoner van Arnhem te bereiken maar ook in dit nieuw communicatiemiddel zitten reeds al fouten in verwerkt.

Twijfels zijn er ook m.b.t. de opgelopen kosten voor het gratis ophalen van grof vuil (+/- €350.000,-), verkleinen (€300.000,-), extra handhaving, extra werk voor SUEZ en ga maar zo door. En hoever gaan deze extra kosten nog oplopen per 1 juli a.s., gaan bewoners gewoon braaf hun afvalzak met een afvalpas in de ondergrondse containers doen of wordt Arnhem nog meer een open vuilnisbak? Inmiddels zijn er al diverse oproepen om de zakken ernaast te plaatsen als protest tegen diftar of de zak elke woensdagavond tijdens de raadsvergadering bij het stadhuis neer te zetten.

https://arnhemshart.nlCorona:
Door de coronacrisis waren veel Arnhemmers thuis en gingen zij hun huis opruimen en/of verbouwen. De overbodige spullen werden door velen ook klakkeloos aan de weg gezet die vaak te groot waren om ook maar in de 30 ltr. opening van een ondergrondse container kwijt te kunnen.

De wethouder verwijst ook naar deze coronacrisis en dat het daardoor meer de spuigaten uit liep. Echter voor deze crisis zagen we ook al dergelijke foto’s en berichten langs komen en het ook wel is toegenomen door deze coronacrisis.

Met een gratis grof vuil ophaalservice zijn er inmiddels al bijna 11.000 ritten geweest sinds april jl. Men heeft hiervoor nog de tijd tot 1 juli a.s. maar ook SUEZ laat weten dat er een wachtrij momenteel is. De kosten worden beraamd op ongeveer €350.000,- alleen voor deze grof vuilservice.

Tevens werd er door de coronacrisis geen illegaal afval meer onderzocht door de schone-buurtcoaches en handhaving Arnhem. Dit vanwege hun inzet op andere vlakken maar ook doordat er geen degelijk en goedgekeurde preventiemateriaal voorhanden was.

Momenteel is dat materiaal voorhanden en wordt illegaal afval weer onderzocht op een mogelijke dader. Alhoewel ook de chauffeur van SUEZ tijdens het ledigen van een ondergrondse container de opdracht heeft om het naastgelegen illegaal afval zoveel mogelijk mee te nemen.

In vijf maanden tijd zijn er al ruim 8000 meldingen binnen gekomen over illegaal afval. Inmiddels zijn diverse melders al gestopt met het doorgeven omdat zij zien dat er niet adequaat gehandhaafd wordt. Door het niet steeds goed werken van de app Fixi en afhandeling van hun melding hebben sommigen de app weer verwijderd. Voor de inzet van extra handhaving heeft de wethouder een bedrag van €750.000,- gereserveerd en die zal ze ook zeker wel nodig hebben.

Toezeggingen:https://arnhemshart.nl/
De wethouder zegt toe met medewerkers van SUEZ in gesprek te gaan en ook hun opmerkingen en raad aan te horen. Zij zal ook beter en duidelijker communiceren naar de gemeenteraad en bewoners over diftar.

Een onderzoek naar nascheiding zal ook plaats vinden door de verantwoordelijke wethouder. Arnhem Centraal diende deze als motie in om te onderzoeken wat de kosten en eventuele aanpassingen/veranderingen dan zijn mocht diftar niet slagen in Arnhem.

Helaas pindakaas:
De andere moties van de SP hebben het niet gehaald en daardoor krijgt Arnhem gewoon per 1 juli a.s. diftar.

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart