fbpx
Nieuws

Diftar, belonen en veel zorgen.

Het was afgelopen maandagavond een lange zitting voor de gemeenteraad, op informatieve fase, toen er over de diftar werd gesproken. Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval aangeboden wordt en hoe meer afval een burger aanbiedt hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn. De gemeente wil dit per 1 januari 2018 invoeren in geheel Arnhem.

Met een afvalpas kan men dan zijn restafval alleen nog kwijt in de ondergrondse containers (oc’s). Men gaat dan een vast tarief aan afvalstoffenheffing betalen en daarna per zak. Iemand die totaal 100%  afval kan scheiden kan hier zeer voordelig mee uitkomen, mits men dan ook zijn gft apart kan afvoeren. En dit laatste kan niet in het centrum omdat er geen gft containers (nog) geplaatst worden.

Daarnaast betaalt men voor elke zak als men met een afvalpas de container opent. Dit kan een grijze zak zijn maar ook een zakje van 1 kg. Ouderen en (minder) validen worden hierdoor meer op kosten gejaagd doordat zij geen volle grijze zak kunnen tillen. Maar ook bewoners met (kleine) kinderen die bv hun luiers dagelijks kwijt willen.

In het voorstel wordt ook aangegeven dat de minima een bedrag gaan betalen aan afvalstoffenheffing en zijn de eerste 12 zakken gratis. Maar als deze onder de gezinnen, (minder) validen en ouderen vallen zullen deze meer gaan betalen. Momenteel heeft en kunnen de minima nog kwijtschelding aanvragen.

Ook is de vraag in hoever de gemeente omgaat met de gegevens die zij verzamelen met deze afvalpas. Immers deze staat op naam en adres van de huidige bewoner(s). Zullen deze gegevens alleen het afval registreren of ook later gekoppeld worden met andere instanties en diensten? Net zoals je BSN gekoppeld is aan alle overheid instellingen.

Er werd geopperd dat met de minima en Team Leefomgeving, projecten meer gerealiseerd zouden kunnen worden zodat Arnhem schoner wordt dan nu. Momenteel kent Arnhem al projecten waar bewoners hun wijk ingaan om papier te prikken en afval opruimen. Deze hebben dan een sociale pas om dit in een container te storten. Ook Arnhems Hart is aan het kijken of een iets dergelijk ook in het centrum opgezet kan worden i.c.m. activerend werk, de eerste gesprekken zijn daar al over geweest.

De wethouder Ine van Burgsteden wees er op dat mensen die problemen hebben met het dragen van afval zij aanspraak kunnen maken op de Sociale wijkteams en hun zorgverleners. En dat op  illegaal afval sterk wordt gecontroleerd en dan ook onverbiddelijk een boete wordt uitgedeeld. Tot op heden is van dit laatste zeer weinig te merken in ons centrum. Illegaal afval blijft (te) lang staan en geeft een onverzorgde indruk en stankoverlast.

De gemeenteraad vraagt zich af waarom men nu over de diftar moet praten zonder dat de wethouder eerst hele belangrijke dingen heeft onderzocht. Daarnaast zou eerst de uitrol van de oc’s in Arnhem zijn en later pas de diftar worden gesproken. Dit is zelfs op advies van de ambtenaren die belast zijn met de uitrol van de oc’s.

De wethouder wil graag de schillenboer weer terug als het gaat over gft. Zij verwijst naar de huidige CityBins waar de schillen in kunnen. Helaas gaat dat voor hoogbouw niet op. Bewoners zouden dan twee weken hun gft moeten verzamelen, wat niet hygiënisch is. En bovendien ook muizen en insecten lokt op de balkons. Vele gemeentes werken al met oc’s voor de gft, de wethouder gaat dat op verzoek onderzoeken.

In de wijken waar reeds oc’s zijn lopen ook afvalcoaches. Deze letten op of men problemen heeft of  aanpassingen nodig zijn. De afvalcoaches signaleren al dat er meer grof vuil naast de oc’s ligt. Met de diftar kan men straks 3x gratis naar een afvalbrengstation, maar dan moet men wel vervoer hebben. Men kan momenteel het ook op laten halen voor €35,- per kuub.

De wethouder geeft aan dat er vanavond in principe over de diftarmethodiek wordt gesproken. De aanwezigen hebben zeer grote vraagtekens bij deze handelswijze van de wethouder. Ook de vele brieven, alsmede van Arnhems Hart, die de gemeenteraad hebben bereikt, geven de grote zorgen al aan.

Voor kamerbewoners zal het waarschijnlijk een verhaal worden voor de verhuurder. Deze zal de diftar direct moeten doorberekenen naar deze bewoners. Nu is de langst wonende aansprakelijk voor de afvalstoffenheffing. En ook aansprakelijk ingeval er een boete komt.

Ook de aangehaalde problematiek m.b.t. ondernemers wat Arnhems Hart in de brief aanhaalde werd besproken. De wethouder wil hiervoor de kleine ondernemer eerst de optie voor de oc’s aanbieden, zodat zij geen kliko’s meer hoeven te gebruiken.

Onderzocht wordt nog of er een app kan komen zodat men kan zien hoeveel men kwijt is aan de diftar. En ook de optie om een prepaid kaart in te voeren.

Er wordt gekozen voor diftar op deze informatieve politieke avond en de wethouder gaat alles nog verder uitwerken. In maart a.s. komt zij terug naar de gemeenteraad met mogelijke oplossingen die deze avond werden besproken. En zal er een beslissing worden gemaakt over wel of niet diftar.

Medio zomer hebben alle wijken oc’s, ook het centrum.

Geef je reactie hieronder:

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Stichting Arnhems Hart