De stad Arnhem in 2040?

Tijdens de informatiemiddag kregen we veel uitleg over de stand van zaken inzake de omgevingswet en omgevingsvisie. Een groot project waar alle gemeenten van Nederland momenteel mee bezig zijn maar ook worstelen.

Omgevingswet:
Momenteel kennen we 26 wetten waarin staat hoe je mag (ver)bouwen en waar je aan moet houden. Maar ook één van die wetten regelt de aanvragen voor een schuur, opbouw en hoe en wat over de warmtepomp, zonnecellen of het plaatsen van een steiger.

Nederland is gek op regeltjes en komt daardoor ook vaak in de knel te zitten. Met het maken van een omgevingswet zullen alle bestuurders in één wet als een soort kaartenbak gekoppeld zijn. Zo zal er ook maar één loket straks zijn waar men terecht kan voor vragen en aanvragen. Gelijk doen denken nu vele ondernemers en burgers.

Voor Arnhem zal dit waarschijnlijk de ODRA (Omgevingsdienst Regio Arnhem) zijn. De ODRA regelt momenteel al vergunningen, toezicht en handhaving op het gebied van bouw en milieu in 10 Gelderse gemeentes w.o. ook Arnhem. Zij verzorgen ook juridische ondersteuning en specialistische advisering op gebied van geluid, licht, omgevingsveiligheid en milieumetingen.

Omgevingsvisie:
Met een omgevingsvisie zal een gemeente zijn doel richten om een stad of dorp naar een bepaalde koers te richten. De omgevingsvisie heeft betrekking op alle terreinen van de leefomgeving. Een omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, mobiliteit, infrastructuur en cultureel erfgoed.

Rijk, provincies en gemeenten stellen ieder een omgevingsvisie op. Daartegen maken de waterschappen geen omgevingsvisie maar beleidsdoelen. Het is de bedoeling dat ze hun beleid inbrengen als provincies hun omgevingsvisies opstellen.

Planning:
De omgevingswet en omgevingsvisie zal nog verder goed uitgewerkt moeten worden door de gemeente Arnhem. Maar zal wel in januari 2022 voor alle gemeenten klaar moeten zijn en ook werkend. De omgevingsvisie zal al in het voorjaar van 2021 aangeboden worden aan de gemeenteraad om te behandelen.

Beiden dienen ook makkelijk en vooral duidelijk te zijn voor digibeten, ouderen e.d. En dat maakt het ook heel ruim qua uitvoering. Daarnaast hebben we gevraagd om het zeker ook in het Engels te maken en een mogelijkheid om filmpjes toe te passen.

Arnhem in 2040?:
Ook de gemeente Arnhem is druk bezig met een omgevingsvisie en heeft daarvoor zeker de hulp nodig van alle bewoners. Zo heeft zij een koersdocument gemaakt en staan daar een aantal vragen en voorbeelden in.

Arnhem Netwerk Stad, Arnhem Compacte Stad of Arnhem Stad van de Boulevards zijn de drie hoofdpunten. Alle drie met een eigen verhaal in hoe de stad kan en zal gaan groeien. Gaan we voor een koppeling met alle wijken? Een binnenstad die we verbinden over de Rijn? Of bouwen we boulevards met een mix van woningen en bedrijven?

In de drie voorbeelden zijn bereikbaarheid en groen wel een hoogtepunt. Dat zal ook wel moeten als we naar wonen, economie, mobiliteit, leefomgeving en energie kijken. Arnhem wordt steeds voller en waar gaan we bouwen maar waar kunnen we nog bouwen als we alleen al kijken naar de binnenstad.

Hoe kan je meedoen?:
Tot 1 oktober a.s. kun je op koerswijzerarnhem laten weten hoe men denkt over opgaven waar we als stad voor staan. Via schuifjes laat men weten hoe een stelling belangrijk is of niet. Ga je voor bedrijven in je wijk of totaal niet? Een mix van winkels en voorzieningen of toch een winkelcentrum? Elk kwartier de bus of om het uur?

Voor bewoners die geheel geen internet hebben en/of er geen biet van snappen is er van 4 tot 14 november “De week van de stad!”. Afhankelijk van de coronamaatregelen worden er gesprekken en activiteiten door geheel Arnhem georganiseerd. Hiervoor is ook Ruimtekoers betrokken die o.a. met jongeren al in gesprek gaat.

Dus neem even 8 minuten de tijd en geef vooral je mening want het gaat om je eigen leefomgeving en stad. Maar we geven ook de eerste aanzet richting nieuwe bewoners, studenten, kinderen en vooral bestuurders.

 

Lees ook het koersdocument eens!

Geef je reactie hieronder:

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart