fbpx
Nieuws

De omgevingswet maakt het straks een hoop duidelijker.

Wie iets wil aanvragen en/of informatie opvraagt wordt geregeld van het kastje naar de muur gestuurd. We hebben het hier over één van de 26 wetten die momenteel van toepassing zijn in ons landje. Wetten die o.a. zeggen wanneer en hoe je iets mag (ver)bouwen en aan welke eisen je dan gebonden bent.

Het rijk, provincie, waterschappen en gemeenten hebben allemaal hun eigen regeltjes in de jaren gemaakt om burgers en bedrijven te proberen leiden in de vele aanvragen die jaarlijks bij hun binnenkomen. Door deze vele regels zagen burgers het bos niet meer en werden ook aanvragen afgekeurd omdat ze onvolledig en te onduidelijk waren.

Maar bij welke van de vier bestuurders moet je dan wel zijn als deze het van elkaar niet eens weten wie er over een bepaalde (verleende) aanvraag en/of vergunning gaat. En vaak was na een aantal jaar de verleende vergunning niet meer te vinden.

Het rijk heeft in 2011 ook ingezien dat Nederland teveel regeltjes heeft en is vanaf die tijd al bezig om dingen te veranderen. En alle 26 wetten worden samen gevoegd in één wet, namelijk de omgevingswet.

Het opschonen en uitpluizen van de huidige 26 wetten was eigenlijk niet te doen. De minister van Infrastructuur en Milieu, gaf ook aan dat het sneller en goedkoper moest, beter en met meer https://arnhemshart.nltransparantie voor initiatiefnemers en belanghebbenden en vooral in afstemming tussen de vier bestuurders. Eenduidigheid in bevoegd gezag en het schrappen van overbodige regels. Hierbij begon de minister met de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer. Opschonen en vereenvoudigen van regels door aan te sluiten bij wat in Europees verband verplicht is gesteld.

De omgevingswet zal in 2021 grotendeel klaar moeten zijn zodat elke brave burger in kan zien waar hij of zij moet zijn voor een aanvraag. Een duidelijke geldende regelgeving, die overzichtelijk en niet meer complex en tegenstrijdig zal zijn. Het rijk ziet in dat deze nieuwe omgevingswet wenselijke en noodzakelijke ontwikkelingen – klimaatadaptatie, energietransitie, biodiversiteit, circulaire economie – mogelijk moet maken.

Tevens zal er straks ook één loket komen waar men terecht kan en niet de vele die er momenteel al zijn. Voor Arnhem zal dit waarschijnlijk de ODRA (Omgevingsdienst Regio Arnhem) zijn. De ODRA regelt momenteel al vergunningen, toezicht en handhaving op het gebied van bouw en milieu in 10 Gelderse gemeentes w.o. ook Arnhem. Zij verzorgen ook juridische ondersteuning en specialistische advisering op gebied van geluid, licht, omgevingsveiligheid en milieumetingen.

De gemeente Arnhem is met een team van 8 personen bezig om ook de Arnhemse omgevingswet duidelijk en compacter te maken. Een behoorlijke klus laten zij al in een gesprek weten en ook eentje waar men geregeld contact over heeft met de omringende gemeentes en het rijk.

We geven al aan in het gesprek dat men momenteel betrokkenheid van de aanvrager en gemeente mist naar de aangrenzende bewoners. Vaak komen deze na een verbouwing er pas achter dat er een vergunning verleend is. Een verplichting van informatie, voor de tijd, zou een vast onderdeel kunnen zijn. En ook een controle na het opleveren van bv een kantoortransformatie. Nu wordt er soms tijdens een verbouwing gecontroleerd op vergunningen.

En zijn bewoners straks ook opgewassen tegen een groot bedrijf met een scala aan juristen? En in hoever betrekt de gemeente straks de leefomgeving erbij? Hoe kunnen digibeten en ouderen straks wel geïnformeerd worden? En zo zijn er nog veel meer vragen die opkomen als men de visie leest. Vragen waar de gemeente ook de komende tijd zich over moet buigen als de omgevingswet per 2021 in gaat.

De omgevingswet zal straks digitaal worden met soort Google maps, waarbij men kan klikken op een bedrijf/woning en de (aangevraagde) vergunningen kan inzien. Arnhem werkt met het systeem ArcGIS (open data/mapping) waar men op een straat/wijk bepaalde dingen kan zien zoals (beschermde) bomen en wijkcijfers. Alleen hier zijn er al diverse soorten van en vaak niet up-to-date. Wellicht zal deze dan uitgebreid worden.

Er wordt toegezegd om straks ook bewoners meer te betrekken in de nieuwe omgevingswet omdat men nog bezig is met een duidelijke opzet. Arnhems Hart zal dit zeker volgen en heeft de gemeente al uitgenodigd om later in een buurttafel een update te geven.

 

Informatie: De Omgevingswet & visie Arnhem-2018

Geef je reactie hieronder:

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Stichting Arnhems Hart