fbpx
Nieuws

De Blauwe Golven: Dweilen, poetsen of toch straks maaien?

Het is september 2017 als de eerste plannen uit de koker van oud-wethouder Gerrie Elferink bekend worden gemaakt. De Blauwe Golven omtoveren tot een creatieve corridor met horeca, showroom 2.0 en een skategelegenheid. Dit alles met bomen, planten en bankjes.

Alhoewel er veel mensen in de blauwe golven gelijk de schop willen zien, zijn er ook veel die het gewoon schoon willen zien en dat het kunstwerk van Peter Struycken blijft. Sinds die tijd bereikten vele mails, brieven en telefoontjes het gemeentehuis van Arnhem door het ja- en neekamp.

Diverse gemeenteraadsvergaderingen, overleggen. en persoonlijke gesprekken met Peter Struycken brachten tot nu toe geen enkel besluit. Daarnaast waren er ook nog de gemeenteraadsverkiezingen die deze behandeling afbraken.

Alhoewel het toenmalige college een verbinding wilde met Museum Arnhem, ArtEZ, Showroom Arnhem en Coehoorn Centraal is er eigenlijk niets meer van over. Men gaat namelijk kijken naar een andere mogelijke locatie voor Museum Arnhem en ook is er de vraag of Coehoorn Centraal nog bestaat na september 2018. Dit laatste wordt ook vanavond behandeld tijdens de gemeenteraadsvergadering.

ArtEZ heeft totaal geen mening over wel of niet de schop er in maar vraagt zich bijzonder af in hoever Arnhem omgaat met kunstwerken. Een aparte groep studenten van ArtEZ is nog steeds bezig met een eigen rapport over De Blauwe Golven. Dat deze nog op zich zal laten wachten is al duidelijk door het verhaal er omheen.

Desalniettemin zijn Vereniging Stadsschoon Arnhem, Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Bond Heemschut en de Werkgroep Behoud Blauwe Golven op 22 mei jl. gestart met een inzamelingsactie. Voor een bedrag van €7381,- zou dan alleen het centrale gedeelte, fontein zijde, schoon worden gemaakt door een schoonmaakbedrijf.

De drie initiatiefnemers doneerden zelf al €3000,- uit hun eigen middelen om de rest op te halen bij andere geldschieters. Afgelopen weekend werd bekend dat men de resterende €4381,- binnen had gehaald door particuliere donateurs. Dus volgens hen kan de schoonmaak beginnen.

Om de actie kracht bij te zetten deelt men vanavond, woensdag 20 juni, speciale Blauwe Golven bonbons uit in de burgerzaal om 19.30 uur. Dan is ook de wekelijkse gemeenteraadsvergadering. Herman Hofman zal dan namens de initiatiefnemers een toespraak houden..

Ook zal tijdens deze gemeenteraadsvergadering de motie “Duidelijke opdracht t.a.v. de Blauwe Golven” van de fracties VVD, ChristenUnie, PvdA en Arnhem Centraal aan de orde komen. Hierin vragen de fracties aan het college om na de zomer met twee duidelijke voorstellen te komen.

Maar waar is de motie “Nieuwe kansen, mogelijkheden inpassing kunstwerk in creatieve corridor” nu gebleven die was ingediend door de ChristenUnie, VVD, Arnhem Centraal, GroenLinks, Arnhemse ouderenpartij, PvdA en de Partij voor de Dieren? Daar waren zij van mening dat de afdoening van de motie “Nieuwe Kansen” (zoals beschreven in de raadskamerbrief van 30 januari 2018) onvoldoende tegemoet kwam aan het dictum in de motie.” zo lieten zij indertijd weten in hun agenderingsverzoek.

https://arnhemshart.nlVreemd is in deze motie, van vanavond, dat men het steeds over 120 huidige parkeerplaatsen heeft terwijl dat het er veel meer zijn. Onze eigen telling en die van de gemeenteambtenaren geeft bijna 200 bestaande parkeerplaatsen aan. Inclusief de zijkant.

Nog vreemder is dat men in een optie het ook weer heeft over een mogelijk parkeerdek aan de zijde van het Roermondsplein. Voor De Trans was hiervoor geen geld. De Trans staat dagelijks zo vol dat automobilisten elkaar wel willen aanvliegen voor een plek, geregeld gebeurt dat ook bijna. Bewoners van het Roermondsplein zien een parkeerdek i.i.g. niet zitten.

Omdat tevens naast de Blauwe Golven de herinrichting start zal ook nog moeten worden bekeken wanneer dat de schoonmaak plaats kan vinden. Met de herinrichting verdwijnt de huidige lus onder de Nelson Mandelabrug en is de Oude Kraan geen doorgaande weg meer richting Oosterbeek. Aannemer NTP zal deze klus op zich nemen voor de gemeente Arnhem.

Dat ook De Blauwe Golven weer een hele hete hangijzer wordt voor deze college is al duidelijk.

Geef je reactie hieronder:

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Stichting Arnhems Hart