fbpx
Nieuws

De binnenstad en ….. toename overlast.

Sinds het begin van 2023 neemt het aantal daklozen in en rondom de Arnhemse binnenstad gestaag toe. Er lijkt een georganiseerd netwerk te zijn ontstaan, waarin daklozen elkaar kennen vanhttps://arnhemshart.nl verschillende locaties, voorzieningen en gemeenten. Hoewel ze vaak geen vaste slaapplaats of faciliteiten hebben, is dit op zichzelf geen probleem. Echter, er komen meer meldingen van overlast binnen, variërend van openbaar (luidruchtig) drankgebruik tot slapen in trappenhuizen/bergingen, onbegrepen gedrag (verward) en openlijke behoefteverrichting.

Zelfs de parkeergarages weten ze in Arnhem goed te vinden. Ondanks de inspanningen van de gemeente Arnhem om hen daar steeds weg te sturen, lijkt het een continu probleem. Terwijl de beveiliging de ene parkeergarage verlaat, keren de daklozen snel terug om hun rust te vinden, kruipen ze onder voertuigen of nemen een ander trappenhuis. Vooral met ongunstige weersomstandigheden zoals regen, wind en kou. Dan kruipen ze onder voertuigen of nemen een ander trappenhuis.

https://arnhemshart.nlIn parkeergarage Musis is een trappenhuis afgesloten vanwege de overlast en (stinkende) rotzooi, maar dit leidt er slechts toe dat de daklozen elders hun toevlucht zoeken. Naast deze groep daklozen is er ook een toename van arbeidsmigranten in Arnhem, die vaak op straat belanden nadat hun werk en/of huur is beëindigd. Deze groep zoekt vaak naar statiegeldblikjes en flesjes in de binnenstad om te overleven waardoor geregeld de inhoud van de afvalbak op de grond terecht komt.

Voor arbeidsmigranten biedt Stoelenproject De Duif aan de Spoorwegstraat 11 een mogelijkheid om te slapen, een laagdrempelige nachtopvang voor dak- en thuislozen. Hier kunnen ook uitgeprocedeerde asielzoekers terecht. Naast professionele medewerkers zijn ongeveer 30 vrijwilligers actief in deze opvang, die dagelijks van 22.30 tot 08.00 uur geopend is.

BARKA gaat zich inzetten voor arbeidsmigranten, onder andere om te kijken of ze terug kunnen keren naar hun thuisland. In sommige steden neemt het aantal met 30 tot 50https://arnhemshart.nl procent toe; aldus BARKA Naast de politie en handhavers zijn er ook straatcoaches en, sinds kort, sfeerkeepers actief die de doelgroepen in kaart brengt en doorverwijzen naar mogelijke instanties. Ondanks deze inspanningen van de gemeente Arnhem om de overlast te verminderen, wordt nog gekeken naar mogelijke oplossingen, zoals voorgesteld in de rapporten “Wat willen ze zelf?” (2019) en “Gedeelde verantwoordelijkheid” (2024).

Een eerder goed en laagdrempelig initiatief, het Arnhemse project Bacchus, bood onderdak aan dak- en thuisloze alcoholisten en was destijds zeer succesvol. De gemeente overweegt nu opnieuw een vergelijkbare voorziening te creëren. Bacchus kende geen directe bemoeizucht vanuit de hulpverlening, en was niet toegankelijk voor drugsgebruikers. Drugsgebruikers konden alleen terecht bij het DOD (Dagopvang Drugssoos).

We willen wel opmerken dat niet elke dak- en/of thuisloze een overlastgever is. Met sommigen valt heel goed te praten en dan verneem je ook wat hun problemen zijn en hoe ze daar in terecht zijn gekomen. Wetende dat ze ook wel ondersteund worden door een aantal inwoners met schone kleding, eten en soms wat geld. Maar vaak komen ze bij de hulpverlening niet verder of zien ze het als bemoeizucht.

https://arnhemshart.nlMomenteel behandelt de gemeenteraad het raadsvoorstel “Integraal Veiligheidsplan 2023-2027”, waarin burgemeester Ahmed Marcouch (Orde & Veiligheid) streeft naar een schoner, veiliger Arnhem met minder overlast en criminaliteit. Ahmed Marcouch: “Het is ons doel om overlast en criminaliteit in Arnhem te voorkomen en tegen te gaan. Het Arnhems misdaadcijfer moet omlaag. Liefst naar nul, maar in ieder geval naar het niveau dat past bij een 100.000+ gemeente. Dit doen we door kwetsbare plekken fysiek aan te pakken, overlast te beëindigen, mensen die overlast veroorzaken aan te pakken en/of zorg te bieden, beroepscriminelen een voet dwars te zetten, radicalen en relschoppers aan te pakken en kwetsbare kinderen en jongeren een alternatief te bieden. Door inspanningen en resultaten zichtbaar te maken, laten we inwoners en bezoekers zien dat Arnhem een fijne, vrije en veilige plek is voor wie daaraan wil meewerken.”

Onze wijkagenten raden aan om bij overlast de politie te bellen en anders te melden via FIXI (Handhaving & overlast. Tevens hebben de wijkagenten elke woensdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur een inloop.

 

Onder de kop van “De binnenstad en …..” gaan we in op diverse veranderingen in de Arnhemse binnenstad.

Geef je reactie hieronder:

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Stichting Arnhems Hart