De Arnhemse burgerparticipatie.

Zeven grote tafels stonden in de hal van het gemeentehuis klaar. Hieraan schoven diverse bewoners maar ook raadsleden aan om het over de burgerparticipatie te hebben. Een werkgroep heeft n.a.v. moties de draad opgepakt om in gesprek te gaan over de huidige burgerparticipatie en hoe de gemeente Arnhem dit kan verbeteren.

De aftrhttps://arnhemshart.nl/ap kreeg al een kritisch noot aan de tafels toen de organisatie van deze avond al niet goed begon als het ging over hoe de uitnodiging verspreid was. Het voorstel was niet direct op te vragen via IBABS (gemeentelijk archief) en hierdoor was het voor velen al onmogelijk om zich te hebben kunnen inlezen. En internet niet voor iedereen makkelijk te bereiken is.

Het is bekend dat de gemeente Arnhem een zeer gebrekkige communicatie heeft als het gaat om bewoners te informeren en te betrekken. Dit was ook wel het meest besproken punt aan alle tafels. Men gaat er van uit dat iedereen internet heeft en/of een pc maar dat is niet waar. Sommigen missen ook de uitgebreide wekelijkse gemeentelijke pagina in Arnhems Koerier.

Het direct betrekken van bewonersgroepen en het meer en beter (zichtbaar) functioneren van de Teams Leefomgeving kan bijdragen aan een goede communicatie. Voor laaggeletterden kan men ook een betere communicatie realiseren o.a. via het sociaal domein. Eén loket voor wijkbewoners net als men nu maakt voor ondernemers en bedrijven, de korte lijnen.

Wellicht ook de raadsvergaderingen meer laagdrempeliger maken want niet elke burger wil graag in de spotlight staan 5 minuten voor iedereen en de tv. Maar betrek ook de jeugd er goed bij want ook zij wonen in Arnhem en blijven later vaak in hun geboorteplaats. En blijf vooral updates geven als het gaat om veranderingen, projecten en initiatieven in de wijken. De simpele reclames langs de weg doen het beter dan de communicatie van de gemeente wees een bewoner de aanwezigen op een herkenbaar feit.https://arnhemshart.nl/

Transparantie van de ambtenaren en gemeenteraad, maar ook sorry kunnen zeggen, werd omschreven als een zeer gewenste cultuurverandering deze avond. Er schijnt nog steeds op diverse plekken een behoorlijke afstand te zijn tussen vele ambtelijke partijen en bewoners.

Dat er nog een lange weg is voor deze werkgroep is wel duidelijk. De komende maanden zal er veel gepraat worden zodat het voorstel een definitief karakter krijgt die geborgd wordt door de gemeente Arnhem en ook meegenomen zal worden in de nieuwe omgevingswet.

Aanstaande maandag tijdens de maandelijkse buurttafel zullen we ook de aanwezige bewoners vragen hoe ze denken dat dit beter en anders kan. Een werkgroeplid van het voorstel is dan ook daarbij aanwezig om de input mee te nemen.

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart