fbpx
Nieuws

De Arnhemse binnenstad even buiten bereik……..deel 2

In deel 2 inzake de bereikbaarheidsvisie kon de wethouder Geert Ritsema eindelijk antwoord geven op de eerdere gestelde vragen. Hij deelde al mede ongeveer daarvoor al 10 minuten nodig te hebben. Zo begon deze informatieve gemeenteraadsvergadering maandag 15 mei jl. (Zie ons artikel: De Arnhemse binnenstad even buiten bereik……..deel 1)

De wethouder gaf toe de visie niet in concept met anderen te hebben besproken. Hij gaf aan dat de raad deze visie voor een bepaalde tijd binnen wilde hebben. Leendert Combée (VVD) vond dat een smoesje eerste klas. Deze vond dat nu eigenlijk de raad de schuld kreeg vanwege de ontstane verontwaardiging.

De raad is eerst aan zet en daarna ga ik weer in gesprek met de groepen zei de wethouder toe. Ook gaf hij aan dat er wel degelijk vervolggesprekken zijn geweest en snapt al die heisa niet echt.

Martien Louwers (PVDA) en Leendert Combée (VVD) vinden even een telefoontje, appje of mailtje geen overleg. Als de wethouder had gevraagd om eerst met de andere groepen te mogen overleggen dan was dat totaal geen probleem geweest.

Iedereen die in deze stad komt moet zich welkom en veilig voelen zegt de wethouder verder. Het gaat goed in de binnenstad  en dat is ook te zien aan de verkochte parkeertickets. Maar natuurlijk zijn er wel dingen om aan te pakken en aan te passen.

“Mensen komen niet naar de binnenstad om auto’s te kijken” is een quote van de wethouder. Het blik hoort in de parkeergarages zodat de openbare ruimte benut kan worden voor evenementen, terrassen en festiviteiten. Deze quote werd door zowel de raad als anderen verkeerd opgevat volgens de wethouder.

Dat de visie auto onvriendelijk is komt doordat deze niet gelezen is maar mensen alleen de kranten hebben gelezen. Het college en ook de wethouder vinden het ov en fietsverkeer zeer goed. En om eerlijk te zijn, de binnenstad is beter bereikbaar dan met gemotoriseerd vervoer. En dit komt ten goede van het klimaat en milieu.

Tevens geeft de wethouder eindelijk uitleg over de parkeerplaatsen welk in de afgelopen 6 jaar niet veranderd zijn. Na het opheffen van de vergunninghouders plekken zijn deze op de conto geschreven als gewone parkeerplaatsen. Hierdoor zijn de aantallen gelijk gebleven. Wel vreemd dat er weer over 200 parkeerplaatsen op De Markt word gesproken terwijl dat volgens onze telling meer waren.

Er zal twee keer per jaar gekeken worden naar de behoefte van parkeren. In geval van wijzigingen kan dan ook ingegrepen worden, momenteel zijn er genoeg parkeerplaatsen volgens de wethouder. Arnhems Hart nodigt dan ook graag de wethouder uit om eens een schouw te houden tijdens evenementen en (extra) koopdagen.

Volgens de ondernemers geven bezoekers met een auto meer uit en een fietser of een wandelaar minder. (Volgens de binnenstadmonitor 2016 ook) Dit is ook correct, mits de automobilist geen dagjesbezoeker is en buiten Arnhem komt.  Voor Leendert Combée (VVD) maakt het niets uit wie er wat spendeert in de stad, elke euro is welkom voor de ondernemer.

Momenteel bezoekt 30% de binnenstad met een auto en 70% op een andere manier. Dit is een landelijke trend aan het worden. Parkeren krijgt ook maar een 6.2 als cijfer maar dit ligt alleen aan de kwaliteit volgens de wethouder.

Helaas werd deze avond eigenlijk over bezoekers en ondernemers gepraat terwijl bewoners nog steeds het onderspit delven. Na het opheffen van vergunninghouders plekken hebben bewoners veel moeite om te parkeren. Ook de zuidelijke binnenstad merkt dit en zal het ook meer gaan merken als ook de parkeerplaatsen op de Blauwe Golven gaan verdwijnen.

Dit geldt ook voor het Arnhems Platform Chronisch Zieken en Gehandicapten (APCG) welk totaal niet in de visie was opgenomen als men praat over gehandicaptenparkeerplaatsen. Ook daarin wordt opgemerkt dat er voor die groep steeds parkeerplaatsen verdwijnen. Ook bij telling door Arnhems Hart zagen we later dat dergelijke parkeerplaatsen ineens zijn verdwenen. De wethouder zegt toe ook dit met het APCG verder te bespreken.

Dit jaar verdwijnen er al weer parkeerplaatsen aan de Weerdjesstraat-Oranje Wachtstraat en Arien Verhoeffstraat vanwege de herinrichting. Ook het (eigen) parkeerpleintje bij het Provinciehuis zal straks verdwijnen.

De wethouder zal nog binnen een week met duidelijke cijfers komen die gevraagd werden in deze raadsvergadering.

Ook in deze deel 2 had de wethouder en de gemeenteraad eigenlijk meer tijd nodig. Dus er zal een derde informatief overleg plaats vinden.

Geef je reactie hieronder:

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Stichting Arnhems Hart