fbpx

Dag diftar, hallo schone stad!

Wederom werd er gesproken over diftar afgelopen raadsvergadering. Via het referendum gaf een nipte meerderheid aan tegen diftar te stemmen. (Te stoppen met het betalen per afvalzak (diftar), de ondergrondse containers van het slot te halen en te zorgen dat er weer een normale (60liter) afvalzak in past)https://arnhemshart.nl

Echter de gemeenteraad was het nog niet met elkaar eens en vooral GroenLinks ziet het als een mislukte kans om de afvalstroom te beperken in Arnhem. GroenLinks wethouder Cathelijne Bouwkamp heeft diftar ingevoerd toen zij nog hierover ging. Door een wisseling binnen het college is dit nu onder de hoede van wethouder Bob Roelofs (Arnhem Centraal).

De behandeling van het onderwerp in de raadsvergadering begon met vier amendementen en zes moties. Dat gaf al aan dat er nog de nodige onvrede is onder de partijen, en bleek ook uit de behandeling hiervan tijdens de vergadering.

De Raad wil weten wat de daadwerkelijke kosten van diftar zijn, vanaf begin tot de dag van afschaffing. Iets wat veel inwoners ook onderhand wel willen weten. Bekend is dat de afschaffing alleen al ruim 1,3 miljoen euro kost en nog verder zal oplopen. Daarnaast zal na afschaffing van diftar een afgedankte bank of koelkast nog steeds niet in de container passen en zijn dit meerkosten voor handhaving en opruimen.

https://arnhemshart.nlDe moties: 100 kilo #hoedan en Monitoren effecten afvalbeleid van Partij voor de Dieren werden als enige aangenomen. Tegen het raadsvoorstel “Begrotingswijziging en wijziging verordening afvalstoffenheffing ten gevolge van stoppen met Diftar” stemden GroenLinks, Partij voor de Dieren en verrassend de SP tegen. Met 25 voor en 12 tegen werd dit raadsvoorstel aangenomen zodat diftar voorlopig de ijskast ingaat tot er een beter plan is.

Voor wethouder Bob Roelofs ligt er een behoorlijke taak om ook Arnhem naar de 100kg restafval per huishouden terug te brengen. Eerst gaan per 1 juni a.s. alle ondergrondse containers van slot, verdwijnen langzamerhand de verkleiningen en is diftar (voorlopig) verleden tijd. De afvalpas blijft wel bestaan want die heeft men nodig bij de afvalbrengstation.

Er zal in het najaar een nieuw plan worden gepresenteerd met mogelijke opties want ook Arnhem zal, vanwege de kabinetsplannen, toch moeten gaan scheiden. Tot die tijd zullen de ophaalrondes voor PBD en oud papier wekelijks blijven bestaan. En de ondergrondse containers (PBD/oud papier) bij Coehoorn blijven daarvoor ook beschikbaar.

Nederland wil een economie met zo weinig mogelijk (rest)afval. Producenten worden meer aangespoord om hun verpakkingsmaterialen te veranderen zodat het, na gebruik, weer als grondstof terug kan komen. Zo worden de plastic rietjes en ander voorwerpen al niet meer gemaakt. De oude vertrouwde Tl-buis niet meer geproduceerd en er kwam zelfs een beetje verbod op de gratis plastic tasjes. Kledingproducenten zullen straks textiel weer moeten innemen om te hergebruiken

Als men het goed bekijkt is scheiden bij de bron de juiste eerste keuze. Grondstoffen vermengen zich dan niet met ander smerig en nat restafval. Met een nascheiding kunnen de nog resterendehttps://arnhemshart.nl goede grondstoffen er extra uit worden gehaald. Eigenlijk scheidde we al voor diftar al materialen zoals glas, kleding en oud papier. Vroeger werd oud papier wekelijks elke woensdagmiddag opgehaald door schoolkinderen. Maar vanwege de steeds lagere opbrengst zijn scholen daarvan afgestapt.

Doordat elke gemeente een eigen afvalaanpak heeft met veel regeltjes en wisselende kosten is diftar in veel gemeentes een puinhoop, Arnhem hoort daar ook bij. Ondanks de aanbevelingen indertijd om eerst alles goed werkend te hebben met een vaste afvalheffing te hanteren besloot men toch om diftar door te drukken. Arnhem faalde al in het begin door hele slechte communicatie richting de inwoners en gewijzigde regeltjes. Daarnaast was door de komst van corona het ook een zwaar obstakel omdat men ging opruimen en de woning opknappen.

Of Arnhem schoner zal worden vanaf 1 juni a.s…..we hopen het van harte. Het advies blijft om eerst een goed sluitend en werkend afvalstroom te realiseren en dan pas denken om diftar weer in te voeren.

Wat de (nieuwe) afvalstoffenheffing kosten zijn voor 2021 kun je lezen in de gewijzigde en nieuwe verordening die online staat.

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart