fbpx
Nieuws

Creatief, groen maar een kunstig corridor. deel 4

Wie de mailwisseling en (skype) gesprekken bekijkt tussen wethouder Gerrie Elfrink en Peter Struycken zal het waarschijnlijkheid behoorlijk pijn gaan doen in zijn hoofd. Een hoop heen- en weer verwijten met vele onduidelijke acties en zelfs geen acties op reacties. Juist snap je het nog?

Even resumerend: Wethouder Gerrie Elfrink lanceerde een plan om de Blauwe Golven te slopen en daar vervolgens een groene creatieve corridor van te maken. Inclusief CASA 2.0, skatevoorziening, klimwanden, horeca en ga maar zo door. Daarnaast zou het ook een evenementenlocatie worden om hier bv met Koningsdag een groot feest te kunnen organiseren.

Er waren, en er zijn nog steeds, vele tegenstanders om de Blauwe Golven te slopen. Maar er zijn ook veel voorstanders. De tegenstanders willen dat de wethouder van het kunstwerk afblijft en de andere groep wil af van de rotzooi, hitteplek en de nachtbrakers die daar hun auto op halen.

Door een ingediende motie werd de wethouder weer verplicht om ook met anderen te gaan praten en ook te kijken of het kunstwerk nog ingepast kan worden in de plannen. De motie werd ondersteund door 20 voorstemmers en dus aangenomen. De wethouder zou medio deze maand hier weer de raad over informeren.

In december 2017 is er een overleg geweest met een aantal betrokken partijen w.o. , de wethouder Gerrie Elfrink, Theo Reesink (Poelmans Reesink Landschapsarchitecten) en Peter Struycken in Arnhem. Peter Struycken werd bijgestaan door voorstanders uit o.a. de kunstwereld die voor behoud van de Blauwe golven zijn. Er waren geen water- en/of wegendeskundigen aanwezig waar de kunstenaar wel om gevraagd had om bij het overleg aanwezig te zijn..

In het overleg werd al gelijk opgemerkt dat de verslaglegging behoorlijk haperde van de skype gesprekken en daardoor afspraken en opmerkingen niet zijn vastgelegd. De wethouder hield vast aan dat de gesprekken zijn opgenomen. Ook zijn er volgens Peter Struycken niet alle reacties terug gekomen, dus de verslaglegging is in zijn ogen niet correct en onvolledig.

Soms raakte de gemoederen aardig op tijdens het overleg welk ook onderaan dit artikel staat om te bekijken. Deze opname was een verplichting van Peter Struycken om o.a. te laten zien en horen wat er daadwerkelijk besproken is. De wethouder vond dit eerder niet noodzakelijk maar de kunstenaar bleef hier op aandringen.

De wethouder heeft nog geen definitieve planning m.b.t. de mogelijke andere paviljoens die er zouden komen, zo zegt hij in het gesprek. Er is behoefte aan een vaste plek voor kunstenaars die momenteel veel in een leegstaand pand zitten en hierdoor steeds moeten verhuizen. Ook voor skatend Arnhem zou daar een mooie locatie kunnen worden toegepast, vreemd want in de plannen staat dit al ingepland.

Tevens wordt er gepraat over een Amfitheater aan de Rijnkadezijde wat eerder nooit ter sprake kwam. Wel zou er een groene strook komen aan die zijde om een mogelijk evenement op te houden. Ook zijn er een aantal geïnteresseerden die ook een paviljoen willen (bouwen) op de Blauwe golven echter de afspraken zijn nog niet concreet gemaakt in afwachting van het besluit van de gemeenteraad.

Op de vraag of CASA wel voldoende middelen en geld heeft, ging de wethouder niet in. Er werd gelijk verwezen naar een tekening met andere paviljoens die mogelijk waren op de Blauwe Golven waarvan de kunstenaar direct zeer duidelijk in werd, “Er komt maar één paviljoen, de rest is vervuiling”. Deze kunnen volgens hem goed in de groenstrook op de Oude Kraan worden ingepast.

Ook het uitkijkpunt kwam ter sprake. Dat is momenteel een trefpunt naast de Blauwe Golven waar jongeren elkaar treffen en hun ding doen. Dit zou dan de uitkijkplaats worden voor iedereen met een oversteek van en naar de Oude Kraan toe. Om hier dan een gedeelte Blauwe Golven te verwijderen vond Peter Struycken niet nodig, en er ligt momenteel al een voetpad.

Vreemd is dat er over evenementen wordt gepraat onder de Nelson Mandelabrug. Eerder werden hier ook al evenementen gehouden wat heel veel (geluid) overlast bezorgde bij de aangrenzende bewoners. De gemeente heeft toen na heel veel klachten dit geschrapt als evenementenlocatie.

M.b.t. het wateroverlast op de rijbaan gaf Peter Struycken aan om een overloop te maken naar een soort waterput. En als mooie alternatief gaf hij aan om een vijver te maken die het terrein bij de Rijnkade versterkt in de groene aanblik.

Op het laatst werd er gesproken in de zin wat als………….het is onderzocht dat de betonklinkers een betere structuur hebben dan de huidige die nu worden gemaakt. Het betonlaboratorium uit Tiel heeft aangegeven dat de betontegels na een grondige schoonmaakbeurt vrijwel hun oorspronkelijke kleur terugkrijgen en nog zeker honderd jaar kunnen meegaan.

Gerrie Elfrink geeft aan dat er nog met de omliggende bewoners gepraat moet worden omdat deze ook een mening hebben. Ook daar is er een tweekamp ontstaan, onderhand in blauw of groen. Naar ons weten wachten vele bewoners nog op de uitnodiging voor een goed gesprek.

Op de vraag of de wethouder mogelijkheden ziet om de Blauwe Golven in te passen in zijn plan kwam niet een duidelijk antwoord. De gemeenteraad beslist nu zei hij.

Dat dit overleg opgenomen is heeft naar alle inzien een goed effect op de gemeenteraad. De wethouder wil dan ook de opgenomen gesprekken en correspondentie aanbieden aan de gemeenteraad. Wat ook gedaan is afgelopen woensdag.

“Ik heb vrede met de Blauwe Golven, maar dan hoop ik wel dat ze weer een opknapbeurt krijgen. En weer in oude glorie kunnen schijnen.” aldus Gerrie Elfrink.

Ook het ArtEZ onderzoeksteam heeft reeds laten weten aan de gemeenteraad dat zij hun onderzoek nog niet af hebben. De gemeenteraad gaf aan dat deze wel belangrijk was in het besluit. ArtEZ heeft veel eerder al laten weten dat zij kunst boven sloop verkiest. Een stuk uit hun schrijven van 23 januari 2018:

Het raadsvoorstel bevat twee ogenschijnlijk gelijkwaardige en legitieme opties: een keuze tussen plan a of plan b, vieze stenen of groen? Uit meerdere interviews bleek dat deze voorstelling van
zaken op voorhand aan de Creatieve Corridor evenveel culturele waarde en kwaliteit toekent als aan Blauwe Golven. Anders gezegd lift de Creatieve Corridor handig mee op de artistieke status
van Blauwe Golven, als ware het ook een werk van culturele importantie. In werkelijkheid betreft het de keuze voor een alledaags ruimtelijk inrichtingsplan, zonder culturele of artistieke betekenis, waar iconisch Arnhems cultureel erfgoed voor moet worden gesloopt. M.b.t. de uitvoering van de motie “Nieuwe Kansen” is het o.i. essentieel dat de Raad, voorafgaand
aan haar besluit, zich eerst buigt over de fundamentele vraag of Arnhem Blauwe Golven waardeert als haar culturele erfgoed. Hoe de Raad de waarde inschat van een herinrichtingsplan dat wordt
uitgevoerd ten koste van cultureel erfgoed. Of dat zij Blauwe Golven aanmerkt als louter inrichting van een gebied (in de vorm van een achterhaald kunstwerk) en derhalve een keuze maakt tussen
twee gelijkwaardige inrichtingsplannen.

Tot slot. Destijds heeft de gemeente aan ArtEZ verzocht onderzoek te doen naar de cultuurhistorische waarde van Blauwe Golven. Er is veel belangstelling getoond voor ons
onderzoek en er wordt veel gevraagd naar de resultaten. Ons onderzoek vergt echter tijd en is niet afgerond. Voor de Raad is het hopelijk een extra reden om geen overhaaste beslissing te nemen.

Hoe de gemeenteraad verder beslist is nog onduidelijk en ook of dit nog voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen zal gebeuren.

 

De correspondentie: Motie Nieuwe Kansen, mogelijkheden inpassing kunstwerk in creatieve corridor

 

 

Geef je reactie hieronder:

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Stichting Arnhems Hart