fbpx
Nieuws

Creatief, groen maar een kunstig corridor. –deel 2

De gemoederen onder de liefhebbers van kunst en liefhebbers van een groene creatieve corridor lopen wel wat op in onze binnenstad. Op 22 september a.s. houdt de werkgroep ‘Behoud Blauwe Golven Arnhem’ zelfs een informatieve bijeenkomst in Rozet. Aansluitend gaan ze naar de Blauwe Golven voor een schoonmaakactie, de werkgroep roept iedereen op om mee te helpen. (Meer info: werkgroep Behoud Blauwe Golven )

Ook Erfgoedvereniging Bond Heemschut volgt de ontwikkelingen zeer nauw en vraagt per brief zelfs om een debat met voor- en tegenstanders. Zij willen dat de gemeente pas na het debat een beslissing neemt medio 2018. Of de gemeente hieraan gehoor zal geven, is onwaarschijnlijk omdat in maart 2018 de gemeenteraadsverkiezingen al zijn.

Maar de raadsvergadering begon met een ordevoorstel van Addy Plieger (Christen Unie). Deze had na vorige week nog gesprekken gehad met derden en ook met Peter Struycken. Ze geeft aan dat in het gesprek met o.a. Saskia Bak van Museum Arnhem er ruimte blijkt te zijn voor inpassingen van het kunstwerk. Ze verbaasde zich over de ruimte die er is.

Ze wil dat de wethouder in overleg treedt met de stad en ook met Peter Struycken om verder te kijken naar mogelijkheden in hoeverre het plan beter en eventueel groener gemaakt kan worden. De Christen Unie geeft aan dat er vele vragen rijzen als men verder gaat kijken en praten.

Lea Manders (Arnhem Centraal) haalde het besluit aan van “Samen met de stad”. Hierin is afgesproken dat er bij elk raadsvoorstel een bijlage komt waarin staat aangegeven hoe en met wie een voorstel is besproken. En bij dit voorstel was deze er niet bij.

Zij haalt aan dat dit raadsvoorstel weer veel los maakt in de stad en dringt dan ook aan dat de wethouder meer met de stad moet gaan praten.

Na een rondje bleek dat er 3 partijen kozen om gewoon verder te gaan en 6 partijen steunden het ordevoorstel. Dat betekende dat in nog geen 20 minuten deze vergadering ten einde was. Of de motie van Addy Plieger volgende week de meerderheid haalt is nog afwachten, vaak worden er dingen toegezegd en later weer ingetrokken.

Zo is ook Coehoorn Centraal zeer verbaasd over de werkwijze en profetische uitspraken van wethouder Gerrie Elferink. Waar eerder deze lovende woorden had over het Coehoorn Centraal en van enig inzet is tot op heden niets te merken. Lees hier het artikel van Coehoorn Centraal:  Wordt Coehoorn Centraal uitgerookt?

Ook wij kijken heel erg raar op dat Coehoorn Centraal niet direct betrokken is geweest bij de ontwikkelingen omtrent de creatieve corridor. Eerder werd al aangegeven dat deze samen met CASA 2.0 een belangrijke positie kunnen vormen in het geheel. Coehoorn Centraal vraagt zich dan ook, terecht, af of zij wel verder moeten gaan in hun bestaan.

Wel is men nog steeds bezig om te kijken hoe de lus onder de Mandelabrug aangepakt kan worden. Uit onze informatie blijkt dat hierdoor ook de gehandicaptenplaatsen onder de brug waarschijnlijk moeten wijken. Hier komt dan een u-bocht om weer op het Nieuwe Plein te kunnen komen.

Tevens heeft men ook nog niet de volledige financiering rond om alles te realiseren. Dus de vraag is of met deze aanpassing ook eind dit jaar zal worden begonnen.

Geef een reactie

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Stichting Arnhems Hart