fbpx
Nieuws

Creatief, groen maar een kunstig corridor. – deel 1

Veel belangstelling afgelopen maandag toen het punt “Creatieve Corridor” werd behandeld. In deze informatieve vergadering werd voor het eerst gesproken of de Blauwe Golven in Groene Golven veranderd worden.

Met vier insprekers werd de discussie geopend, voor- en tegenstanders hadden de gelegenheid om hun standpunt kenbaar te maken. Dhr P. Nieuwlaat, die volgens hem namens alle bewoners van de Bergstraat en Oude Kraan sprak, mocht de spits afbijten en werd gelijk gevraagd hoe hij er tegenover staat als er een skatebaan komt onder de brug. Volgens hem is dit nog een toekomstbeeld en staat nog niets vast.

In de nieuwe plannen komt er een skatebaan recht onder de brug met Showroom CASA 2.0 en paviljoens. Ook is er kans dat er meer Urban Sports toepassingen komen zoals klimwanden e.d. Tevens kunnen op deze plek ook weer evenementen worden gehouden. En komt er een groene singel naast de Rijn.

Ook al wordt er later besloten dat er een creatieve corridor komt, de verkeersring blijft bestaan. Het verkeer wordt niet minder en ook blijven er parkeerplaatsen. Wel zal de lus verdwijnen onder https://arnhemshart.nlde Mandelabrug aan de Roermondsplein zijde. Het verkeer zal dan direct vanaf de Willemstunnel links de Weerdjesstraat inrijden. Verkeer naar Oosterbeek zal dan tussen de Blauwe golven omhoog rijden. Met deze aanpassing wil de gemeente eind dit jaar al beginnen, als alle financiën rond zijn en de tekeningen.

De Werkgroep behoud Blauwe Golven geeft aan dat er best rondom de Blauwe Golven een groene aanvulling kan komen zonder dat het kunstwerk wordt aangepast. Ook zijn er al testen geweest, door het Kröller Muller Museum, om met lauw water en wat schoonmaakmiddel de stenen schoon te krijgen, en dat is gelukt.

Ook het Platform Binnenstad Arnhem (PBA), welk deze avond namens alle stakeholders sprak, ziet een creatieve corridor wel zitten. Zij zien dit als aanvulling op de binnenstad, maar wel met een wens. Maak er gelijk 200 parkeerplaatsen i.p.v. de geplande 120 stuks. Zij dringt hierop aan omdat er de laatste tijd veel parkeerplaatsen verdwenen zijn.

Toen de plannen van wethouder Gerrie Elfrink bekend werden gemaakt is er veel ophef geweest maar ook gejuich. Vele brieven, mails en telefonisch overleg is er naderhand geweest tussen vele partijen en ook de gemeenteraad.

Er zijn ook vragen over waarom het Coehoorn niet betrokken wordt bij de nieuwe plannen. En of Peter Struycken, de kunstenaar, betrokken wordt bij de eventuele uitvoering.

Omdat de wethouder afwezig was vanwege een fietsreis van Croydon naar Arnhem nam wethouder Martijn Leisink namens hem waar. Hij sprak dan ook namens het volledig college. Deze gaf al direct aan dat er nog een volledig onderzoek moet plaatsvinden. Ook over de parkeerplaatsen en de mogelijke parkeerdek kon hij geen uitsluitsel geven hoe deze er komt uitzien.

ArtEZ heeft verder geen onderzoek gedaan tot op heden en ziet ook af van een debat. ArtEZ gaat alsnog een mogelijk onderzoek doen volgens de gemeenteraad voorzitter deze avond. Omdat deze ervan uitgaat dat het creatieve corridor doorgaat heeft ArtEZ reeds het pand aan de Oude Kraan 74 aangekocht. ArtEZ gaf eerder aan dat men het kunstwerk volledig wil behouden.

https://arnhemshart.nlIs het een warmteplek en waarom moet het kunstwerk wijken en heeft het geen waarde voor de stad, vraagt Lea Manders (Arnhem Centraal) zich af. Ook al geeft het college aan, deze avond, dat er een nieuwe invulling zou moeten komen. Deze vindt het kunstwerk niet meer van deze tijd en het moet anders.

Leendert Combée (VVD) gaf aan dat er ongeveer 250 parkeerplaatsen verdwijnen en waar deze dan echt worden toegepast. Naast de Blauwe Golven zouden ook de parkeerplaatsen aan de Oude Kraan gaan verdwijnen. Echter de wethouder geeft aan dat deze aan de Oude Kraan wellicht nog blijven bestaan.

Een beladen informatieve avond met veel plussen en minnen. Minnen echter omdat de plannen nog in onderzoek zijn en men ook nog geen 100% concreet toezegging heeft van Rijkswaterstaat. En ook dat het onderzoek van ArtEZ op deze avond nog ontbreekt.

Plussen in de zin dat deze grauwe plek een weer frisse uitstraling krijgt, maar waarom niet Coehoorn Centraal combineren met CASA 2.0? Samen zouden zij zich ook meer kunnen versterken in de markt.

Volgens het college zijn de kosten 2 miljoen wat volgens een berekening online ook de opbrengsten zijn van deze 150 huidige parkeerplaatsen, met de zijkant erbij een dikke 190 parkeerplaatsen. Een half miljoen moet nog bij elkaar worden gesprokkeld en de andere 1,5 miljoen zou uit de pot Zuidelijke Binnenstad moeten komen.

Kunstenaar Peter Struycken heeft al aangegeven dat wanneer er iets van het kunstwerk verwijderd wordt er ook echt alles verwijderd moet worden en zelfs niet hergebruikt mag worden.

Dat het plan waarschijnlijk niet doorgaat, daar hebben CASA en de gemeente ook al rekening mee gehouden. Er is ook gekeken om CASA 2.0 boven op de huidige Blauwe Golven te realiseren.

Zou men binnen een aantal weken al tot een besluit kunnen komen in de gemeenteraad? We houden je er van op de hoogte.

Geef je reactie hieronder:

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Stichting Arnhems Hart