fbpx
Nieuws

Bouw, beek en zorgen over bomenkap in de binnenstad.

Momenteel is er een grote drukte op het Kerkplein aan de gang. Diverse aannemers zijn reeds al vol op bezig om kabels en leidingen te verleggen en in gereedheid te brengen voor de nieuwbouw en beek. Hierdoor hebben voetgangers en verkeer vaak te maken met open straatwerk. Verkeer wordt door ons ook geadviseerd om het Kerkplein te vermijden.

Zoals men weet komt hier nieuwbouw waar een Filmhuis en een Grand café, wat gerund zal worden door Focus. Hier achter worden er appartementen gerealiseerd voor de verkoop. Naast de Grand Café zijde zal de Sint Jansbeek stromen welk vanaf de Lauwersgracht via de Beekstraat, Kerkplein, Nieuwstraat richting de Rijn gaat.

Hoornstra Infrabouw uit Doesburg en GMB uit Opheusden gaan samen de Sint Jansbeek realiseren. Op 6 februari a.s. beginnen zij samen alvast met de rioleringswerkzaamheden. Op dinsdag 14 februari a.s. is er de aftrap voor de Sint Jansbeek door wethouder Gerrie en Bea Schouten van de provinciën.

Door de (hoogte) veranderingen van o.a. de straten, Kerkplein en appartementen is men genoodzaakt om de bomen langs Broerenstraat-Turfstraat, Nieuwstraat en een aantal in de Rodenburgstraat te kappen. Op elke boom hangt nu een affiche van de geplande kap, de gemeente verwijst hierin steeds naar een afgegeven kapvergunning maar deze is niet afgegeven.

De bomen vallen onder een meldingsplicht van kap door de boomeigenaar, in dit geval de gemeente Arnhem. Alleen beschermde bomen die op de bomenlijst staan mogen alleen gekapt worden met een verleende kapvergunning. De kastanjeboom, uit +/- 1960, bij het gemeentehuis is een dergelijke boom. Arnhems Hart heeft de gemeente hierop gewezen en de geplande kap daarvan is opgeschort en ook de affiche is verwijderd. Er zal eerst een kapvergunning verleend moeten worden.

(Klik hier voor meer info)

Al sinds lange tijd heerst er een zgn. kastanje ziekte in de wereld. Kenmerken van de kastanje ziekte (bloedingsziekte) zijn roestbruine tot zwarte vlekken op de stam, bloedingen en bastscheuren. Door het afsterven van de bast vinden geen sapstromen meer plaats en sterven ook takken in de kroon af. Vaak ziet men ook zwammen verschijnen aan de zijkant van de bomen. Dit is ook het geval met deze kastanjebomen in het centrum. Vandaar dat zij gekapt worden en sommige preventief.

De bomen aan de Nieuwstraat staan in een gebied waar ook de Sint Jansbeek straks zal stromen. Hier zal straks ook de weg worden ingericht zoals op Klein Oord. Door aanpassingen qua breedte en hoogte zullen deze bomen ook verdwijnen. De Nieuwstraat is daarna ook bestempeld als voetgangersgebied.

Vijf Bomen aan de Rodenburgstraat staan te dicht op de woningen en groeien daardoor slecht. Ook vernielen de wortels de riolering welk daarnaast en er onder zit. Vaak moest een rioleringsdienst deze ontstoppen en/of vernieuwen. Later worden er hier weer twee nieuwe bomen terug geplant. Zie een eerder artikel hier.

Ook worden bomen op de Eusebiusplein en Weerdjesstraat vermeld waar wij nog niet van op de hoogte zijn. Dit zullen we zekers gaan onderzoeken en vragen over stellen. We weten wel dat deze rondweg ook aankomend jaar opnieuw ingericht word met nieuwe bestrating.

 

Update 1 februari 2017:

Menige bewoner werd vanmorgen zeer vroeg opgeschrikt toen er in het centrum begonnen werd met de bomenkap. In kader van o.a. de Sint Jansbeek worden er bomen gekapt. De aannemer begon dan ook al in de Nieuwstraat zodat het verkeer zo weinig mogelijk last heeft van dit alles. De gemeente heeft toegezegd dat er na de herinrichting en bouw van het Kerkplein er meer bomen terug komen. Arnhems Hart houd dat zekers in de gaten.

 

 

 

 

 

Hieronder de geplande bomenkap in beeld:

Geef je reactie hieronder:

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Stichting Arnhems Hart