fbpx

Blauwe Golven met vergroenen lijkt de uitkomst te zijn.

De zaal Rijnstroom is behoorlijk gevuld met belangstellenden die de toekomst van de Blauwe Golven willen weten. Een ronde tafelgesprek geeft dan ook voor- en tegenstanders de gelegenheid om met de gemeenteraad in gesprek te gaan. Ditmaal met diverse opties voor de Blauwe Golven. Met als voorzitter Karin Kalthof (VVD) werd deze soms hete discussie geleid.

Met een behoorlijke aanwezigheid van toeschouwers waren er ook veel skaters aanwezig. In een optie is ook een mogelijkheid voor een skategelegenheid opgenomen. Daarnaast was ook Peter Struycken aanwezig op deze avond.

Allereerst werden er vragen gesteld aan Roy Stevens die namens de skaters het woord voerde. De skaters willen graag meedenken over de skategelegenheid en kiezen dan niet voor een bepaalde optie. Tevens willen ze uit eigen middelen een soort herdenkingsmonument realiseren voor Coen die helaas niet meer in hun midden is.

Ook ging men in op de luchtvervuiling van de vele passerende voertuigen die elke dag en nacht langs en boven de Blauwe golven passeren. Luchtwachters Arnhem geven aan dat zij geen metingen verricht maar wel duidelijk is dat het een behoorlijk vervuilde locatie is. Bond Heemschut wimpelde dit af dat niet is gebleken dat door vergroening fijnstof vermindert en/of daardoor minder uit de lucht haalt aldus een rapport van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

https://arnhemshart.nlVolgens hun word wordt dit door het weer aanzetten van de fontein wel gedaan. De fontein is momenteel buiten bedrijf en heeft ook achterstallig onderhoud en mist diverse ijzeren platen. Luchtwachters Arnhem verdedigde zich hierop gelijk en zien liever dat voertuigen beter aan de rand van Arnhem kunnen parkeren en ook zij zien liever niet méér parkeerplaatsen dan nu.

Vanuit de Du Soleilflat wil men graag de parkeerfunctie weg hebben en meer groen en een goed leefbaar gebied. Zij ervaren overlast hiervan als het uitgaanspubliek terug gaat naar hun voertuig. Werkgroep behoud Blauwe Golven timmerde dit gelijk af doordat het ook de ongenoegens zijn als men in de binnenstad woont en er eigenlijk mee moet leven. Daarnaast wil PBA (Platform Binnenstad Arnhem) meer parkeerplaatsen en ook geregeld evenementen organiseren op en rond de Blauwe Golven, willen jullie dat dan wel, aldus Werkgroep behoud Blauwe Golven.

Ook Arnhem Centraal haalde dit richting de bewoners aan dat wanneer straks er de schop ingaat men toch ook veel meer reuring krijgt. Een skatebaan, Showroom 2.0, paviljoens, evenementen e.d. En hoe zien de bewoners dat dan?

Ook de PVDA vroeg zich af in hoeverre de bewoners van de Du Soleilflat overleg hebben gehad met de bewoners aan het Roermondsplein. In één van de opties staat dat er dan een parkeerplaats op de hoek bij hun komt met eventueel een extra parkeerdek, dus dan verplaatst men de overlast naar de overburen. De Du Soleilflat heeft met hun geen overleg gehad werd er medegedeeld.

Op de vraag of Peter Struycken mee wil werken aan het denken van oplossingen als de Blauwe Golven blijven dan wilde hij dat graag. Ook ziet hij graag andere belijningen dan het oranje van nu en toepassingen voor elektrische auto’s. Peter Struycken gaf aan niet in de voorgestelde opties door Architectenbureau Poelmans-Reesink te zijn gevraagd en/of benaderd.

Naarmate het einde van de ronde tafel naderde werden ook de kritieken heen en weer geslingerd naar elkaar. De voorzitter moest dan ook steeds meer de vergadering leiden.

Hierna was het de beurt aan de VVD om het Agenderingsverzoek ‘Raadsbrief Afdoening motie duidelijke opdracht Blauwe Golven’ in te leiden. Samen met nog een zestal partijen had hij deze ingediend en ging de gemeenteraad verder zonder de eerdere aanwezigen van het ronde tafelgesprek.

Na een aantal minuten werd al de vergadering geschorst omdat er volgens de CDA nog een besluit moest worden genomen over het eerdere plan. Deze was door de motie even op de rol gezet om later weer te bespreken. Eigenlijk zou men dan eerst nog over dit oude besluit moeten praten met de gemeenteraad en een beslissing nemen.

De VVD geeft aan dat in het oude voorstel ook het huidige plan A is opgenomen, hetzij wat gewijzigd, dus men kan dan ook gelijk gewoon beslissen over een ja of nee voor plan A. En is men het daar niet mee eens dan kan plan B het wellicht worden. In het debat wat mogelijk in december plaats gaat vinden wordt dit verder besproken.

Snel was ook de VVD in hun mening en geloofde degelijk in het hier en daar rhododendrons te planten maar niet in een verblijfsgebied onder de Nelson Mandelabrug. Ook de comfort en toegankelijkheid was geen probleem van het parkeren op de Blauwe golven. Wel de verwijzing naar de parkeerplaats is een probleem dat moet worden aangepakt.

Ook de CU en PVDA waren verdeeld maar gaan toch voor behoud van de Blauwe golven. Arnhem Centraal zit nog met de kwestie in haar maag en twijfelt enorm wanneer het straks een optie A wordt https://arnhemshart.nlmet meer groen en toepassingen zal het ook meer reuring kunnen geven. Ze bedoelde dan niet de gewone reuring maar meer van skaters, drank, drugs en de diverse evenementen die er dan worden gehouden, zitten daar de bewoners wel op te wachten dan? De Ouderen Partij ziet hierdoor ook meer te kiezen voor Optie B.

Met de groene wind door de stad gaf ook Groen Links aan om voor optie B te gaan. Zij vinden ook groen zeer belangrijk maar ook cultureel erfgoed. De Oude Kraan wordt dan de brede groene strook waar straks iedereen kan fietsen, wandelen en verblijven. Dit was ook de wens van de PvdD.

Alhoewel men had verwacht dat de raadsleden en fractievolgers voor optie A zouden kiezen lijkt het merendeel toch voor optie B te gaan. Het behoud van de Blauwe Golven en het vergroenen van de Oude Kraan en aan de zijde van het Roermondsplein. deze zijde zal straks ook worden aangepakt in kader van de nieuwe kademuur en Rijnkade.

Degene die indertijd begon over de Blauwe Golven, Gerrie Elfrink (SP), was niet aanwezig op deze soms verhitte vergadering. Eigenlijk niemand van de SP.

Men verwacht medio december 2018 met elkaar verder in gesprek te gaan en daarna een meningsvormend besluit te kunnen nemen. Ondertussen is er nog een opdracht meegegeven voor de verantwoordelijke wethouder Roeland van der Zee om nog meer inzicht te geven in de kosten van de opties m.b.t groen en stenen.

Facebook commentaar:

2 gedachten over “Blauwe Golven met vergroenen lijkt de uitkomst te zijn.

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart