fbpx

Blauwe Golven – (III)

We hebben een uur de tijd voor de meningsvormende raadsvergadering deel 1 gaf de voorzitter aan om over de Blauwe Golven te praten. Na een ronde tafelgesprek met omwonenden is het nu de eer, aan de raadsleden, om verder doortastend te gaan handelen zodat er ook doorgepakt kan worden om het gebied te vergroenen en te laten aansluiten vanaf ArtEZ richting de Rijnkade en het centrum.

Gaan we bijna €10 miljoen investeren in dit project terwijl we in een financiële coronacrisis zit aldus de SP. En gaan we lenen wat jaren terug komt, weten de Arnhemmers straks wel waar we nu https://arnhemshart.nlvoor beslist hebben en een jaarlijkse afschrijving zien vraagt het CDA zich af.

Blij zijn we om te horen dat het rondetafelgesprek en de ingezonden brieven wel bijdragen in deze raadsvergadering. Met name de overlast bij de woonboten en de duistere zaken bij de graffitiberg kwamen ter sprake.

Geregeld werd er verwezen naar de eerdere varianten van het vorige college, hier werd dan ook geregeld over gediscussieerd. Waar de ene het graag geheel groen wilde hebben werd in een eerder raadsvergadering beslist dat het kunstwerk behouden blijft. In het nieuwe variant komt meer groen, bomen en werkend fontein wat ook een zeer geliefde wens is.

Vreemd aan de orde was het idee van GroenLinks om ook de Boterdijk tot betaald parkeren te maken. Momenteel is deze overdag geheel vol met voertuigen van mensen die werken in de binnenstad en/of een smalle beurs hebben. Wel zou het goed zijn om dit gedeelte goed aan te pakken en er een veilig openbare ruimte van te maken. Hier gebeuren ook duistere zaken en is er geregeld ruzie om een parkeerplaats.

Verantwoordelijke wethouder Roeland van der Zee (VVD) verwacht weinig tot geen overlast van de freestyle skate- en BMX voorziening onder de Nelson Mandelabrug. Er kan wat aan de verlichting gedaan worden en in de nachtelijke uren zal men daar niet bezig zijn. De wethouder schijnt blijkbaar de vele meldingen van skaters te vergeten die in de nachtelijke uren bezig zijn in de binnenstad. En zomers is het langer licht aldus Arnhem Centraal.

De Arnhemse Ouder Partij wilde verder gaan en toezegging dat er bv. na 22.00 uur geen gebruik gemaakt mag worden maar hier ging de wethouder niet in mee. Wel zal er gekeken worden naar de materiaalkeuze van de freestyle skate- en BMX voorziening. Daarnaast is er een budget voor meer handhaving gereserveerd als de gemeenteraad akkoord gaat met het raadsvoorstel.

Ontwerper Peter Struycken voelt zich buitengesloten. Volgens de wethouder was hij geheel betrokken geweest bij dit ontwerp en zal ook toestemming en medewerking moeten verlenen als de gemeente bezig wil. Struycken wilde daarvoor een betaalde opdracht hebben maar daarvoor heeft de gemeente landschapsbureau Veenenbos en Bosch ingeschakeld. Wel kan hij een onkostenvergoeding krijgen aldus de wethouder. Inmiddels schijnt Peter Struycken zich op verdere stappen te broeden die het project kan vertragen of zelfs kan verhinderen.

De graffitikunstenaars kunnen wellicht samengaan met de freestyle skate- en BMX voorziening. Er komen geen extra (hoge) muren hiervoor. Zo niet dan zal de gemeente een andere oplossing zoeken. Het voorstel om op Strand Zuid iets te maken werd afgewimpeld omdat dat bij een ander raadsvoorstel, Meinderswijk, behandeld wordt.

De parkeerplaatsen worden toegankelijk voor iedereen. Hierover zal samengewerkt worden met het APCG (Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten). Helaas geen toezegging dat ook samengewerkt zal worden voor de resterende openbare ruimte in dit raadsvoorstel, terwijl dat wel was toegezegd in de voorbereidingen. Wethouder Roeland van der Zee gaat dan daarmee tegen de Arnhemse Standaard Toegankelijkheid (AST) in. In de AST is opgenomen aan welke criteria of richtlijnen moet worden voldaan bij nieuwbouw en verbouw van gebouwen, inrichting van de Openbare Ruimte en evenementen.

Woensdag 16 december a.s. zal de besluitvorming plaats vinden. Wellicht komen hier nog moties of amendementen bij van de raadsleden.

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart