fbpx
Nieuws

Blauwe Golven, gezien door een groene bril.

De motie “Duidelijke opdracht t.a.v. de Blauwe Golven” ingediend door de fracties VVD, ChristenUnie, PvdA , Arnhem Centraal en Arnhemse Ouderen Partij werd afgelopen gemeenteraadsvergadering besproken. Deze motie stond nog van 20 juni jl. op de rol om behandeld te worden.

Leendert Combee sprak namens de VVD over de motie in. Hij wil graag dat de motie word behandeld en uitgevoerd. Een corridor die past voor elke Arnhemmer en ook een plan van aanpak.

Sabine Andeweg (D66), Gerrie Elfrink (SP) en Leo de Groot (PvdD) gaven aan om tegen de motie zullen stemmen. Diverse andere partijen vinden dat er eerst naar verdere ideeën gekeken moet worden.

Sabine Andeweg (D66) vraagt zich af of de wethouder al met de belanghebbenden heeft gesproken w.o. met CASA. Wethouder Roeland van der Zee (VVD) gaf aan met alle stakeholders in gesprek te gaan na het uitwerken van twee mogelijke plannen. Nadat Andeweg haar vraag duidelijker formuleerde kon zij constateren dat de wethouder tot op heden nog geen gesprek heeft gehad met CASA, één van de partijen die vanaf het begin aangaf een creatieve corridor te willen.

Ine van Burgsteden (CDA) vindt dat er teveel naar een A en B plan wordt gekeken en dat dat niet in lijn is met “Samen met de stad”. Zij ziet graag een creatieve corridor dat “Samen met de stad” is overlegd en gemaakt. Ook zijn hierin de parkeerplaatsen opgenomen waar de VVD zo vaak naar verwijst. Zowel plan A als B hebben vele voor- en tegenstanders, dus hoe het CDA dan “Samen met de stad” ziet, is ons zeer onbekend.

De motie “Duidelijke opdracht t.a.v. de Blauwe Golven” werd ter stemming gebracht deze avond. Met 27 voor en 12 tegen werd de motie aangenomen. De wethouder mag verder met het uitwerken van beide plannen en eerst weer in gesprek gaan met Peter Struycken. Na de zomervakantie gaat de wethouder aan de slag  en worden de plannen gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Voorlopig betekent het wel dat, dankzij een eerdere inzameling, een gedeeltelijke schoonmaak bij het fontein door kan gaan. De werkgroep zal in samenspraak met de gemeente Arnhem dit zeer snel gaan inplannen. Momenteel is NTP bezig met de herinrichting wat mogelijk meer ruimte geeft om de Blauwe Golven anders in te passen.

Geef een reactie

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Stichting Arnhems Hart