Blauw/grijs maar wel opgeknapt.

Het is november 2017 wanneer voormalig wethouder Gerrie Elfrink het agendapunt ‘Creatieve corridor Roermondsplein en omgeving’ bespreekt met de gemeenteraad. Een skatebaan, paviljoens, klimwanden, CASA 2.0. en zelfs een muur van rhododendrons moest hier komen. Maar nu na ruim anderhalf jaar is er niet veel terecht gekomen van zijn plan.

https://arnhemshart.nl/Vanaf begin tot het eind is er veel over gesproken en was het na de nieuwbouw van Focus op het Kerkplein wel de meest besproken onderwerp tijdens de koffie. De voor- en tegenstanders wisselden elkaar af en aan tijdens de diverse vergaderingen en overleggen. Ook de kunstenaar Peter Struycken kwam geregeld naar Arnhem om zijn Blauwe Golven te verdedigen.

Kunstenaars spraken schande over het plan en ook Erfgoedvereniging Bond Heemschut en de Werkgroep Behoud Blauwe Golven begonnen een petitie en trokken samen op ten strijde. Mehttps://arnhemshart.nl/t aan de andere kant diverse aanwonenden, wat ondernemers en betrokken Arnhemmers die de griffiers behoorlijk aan het werk zette om alles goed te leiden en elk papier te verwerken in het dossier.

Maar door een motie laatst “Op naar een uitvoeringsplan Blauwe Golven!” door een 6-tal partijen (Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, VVD, ChristenUnie en Arnhem Centraal ) was het eigenlijk wel snel gedaan met de gesprekken en het laatste ingestuurde “Kool en geit” verhaal door wat outsiders. Eindelijk zagen de raadsleden in dat dit wel een hele lange discussie kon worden. Dus een handje klap met elkaar en ook de kunstenaar bracht afgelopen woensdag een aantal punten op ten uitvoer.

Om de overlast te beperken en te verbannen in de nachtelijke uren zullen handhavers meer zichtbaar zijn en daar controleren. Alhoewel de handhavers van Arnhem behoorlijk al opgescheept worden met steeds meer werk, vragen wij ons ook af wie dit allemaal kan en zal uitvoeren. Want naast geld is er ook een behoorlijk tekort aan handhavers.

Ook zal er begonnen worden met het uitvoeren van het plaatsen van laadpalen aan de zijde van de Soleilflat. En de bestrating van de Blauwe Golven zal totaal worden nagelopen en desnoods zullen kapotte klinkers vervangen worden door betere en/of nieuwe. Doordat het gebied al heringericht is van en naar Oosterbeek, kan er op de Oude Kraan meer parkeerplaatsen worden gemaakt zoals reeds gedeeltelijk gedaan is.

https://arnhemshart.nl/Aan de zijde van de Rijnkade met Roermondsplein is het asfalt al verwijderd en vervangen voor goede grond. Hier komt later nog graszaad in zodat het een groene vlak wordt. Eerst zal er nog een Koningsdagevenement op plaats vinden door De Kroeg.

Met 27 voor en 10 tegen werd de motie aangenomen en kan er vanaf nu ook verder gegaan worden met de Blauwe Golven. Hoelang het nog zal duren eer de mooie fontein weer pruttelt en spuit hangt af van de snelheid die verantwoordelijk wethouder Roeland van der Zee geeft aan zijn ambtenaren om het uit te voeren.

Daarnaast is het ook zeer te hopen dat het gedeelte wat meer vergroend kan worden ook eerst samen met bewoners word besproken. En waar komen die 34 bomen nu die eerder gekapt zijn? Het is zeer jammer dat de 6-tal partijen niet echt beter over de bomen en het groen hebben nagedacht toen ze deze laatste motie indiende.

Wel kan nu de projectleider direct opdracht geven om de, door ons vaak gevraagde, bewegwijzering naar de Blauwe Golven te plaatsen.

Coehoornvisie:
Vanaf mei a.s. volgt er nog een hindernis te gaan waarbij bewoners en ondernemers van het Coehoorngebied in overleg gaan met de gemeente Arnhem over de Coehoornvisie.

Ook deze hindernis valt onder wethouder Roeland van der Zee en hij had ook al een pittige discussie en ronde tafelgesprekken gehad met o.a. bewoners.

Geef je reactie hieronder:

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart