Beetje dit en dat in dossier diftar.

Sinds het plan om betalen per restafvalzak in te voeren is er veel gedaan maar dat kostte ook heel veel. Naast de kosten van uitvoeren waren er ook veel overleggen, discussies, info avonden maar de diverse extra aanpassingen hebben ook veel euro’s gekost. Zo waren de kosten voor het verkleinen bijna €300.00,-.

Afgelopen week hebben we samen met het APCG (Arnhems platform chronisch zieken & gehandicapten) een lang gesprek gehad met de afvalmanagers waarin we op vele punten hieronder ingaan.

Diftar:
Diftar staat voor gedifferentieerd tarief en gaat op 1 juli a.s. in voor geheel Arnhem. Per restafvalzak van 30ltr gaat men dan €0,80 betalen. Daarnaast betaalt men een vast bedrag aan https://arnhemshart.nlafvalstoffenheffing. Wie niet goed zijn afval scheidt zal meer restafval hebben en dus ook meer betalen dan diegene die alles goed uitpluist.

Elk huishouden gaat een vast tarief betalen voor afvalstoffenheffing van € 81,30 (1 juli tot 31 december 2020) Omstreeks februari 2021 zal men de eerste rekening krijgen wat betreft het aantal restafvalzakken maal €0,80.

Wie nu de afvalstoffenheffing in termijnen betaalt zal dat gewoon blijven doen. Ook wanneer men straks de afrekening krijgt met het aantal zakken.

In het coalitieakkoord is al afgesproken dat in 2021 de afvalstoffenheffing omhoog gaat. Daarnaast is ook de huidige inzameling van PBD (Plastic, Blik & Drankkartons) en oud papier duurder geworden vanwege de opbrengsten. Wat het tarief zal worden voor 2021 is nog onbekend.

Kliko’s:
Wie de ruimte heeft zal nog steeds gebruik maken van eigen kliko’s voor zijn afval. Naast de vaste afvalstoffenheffing betaalt men €3,75 (140ltr kliko) of €6,40 (240ltr kliko) per lediging.

https://arnhemshart.nlAfvalpas:
Elk woonadres met een huisnummer kan een afvalpas aanvragen als men deze nog niet heeft. Voor nieuwe (verhuizende) bewoners is deze gratis aan te vragen als men deze mist in zijn nieuwe (huur) woning binnen twee weken na intrekking.

Studenten die op kamers wonen kunnen terecht bij hun eigen verhuurder(s). Ook studenten dienen een afvalpas te hebben om de ondergrondse containers of GFT-zuil te kunnen openen.

GFT:
Vanaf 22 juni a.s. zullen er groene GFT-zuilen geplaatst worden op diverse plekken in de binnenstad. Hierin kan men dan o.a. zijn koffiedik, groente en fruitafval in kwijt. Ook een verlept bosje bloemen is toegestaan. Alhoewel GFT staat voor Groente, Fruit en Tuinafval kan men zijn tuinafval hierin absoluut niet kwijt aldus de afvalmanagers.

Om gebruik te maken van de dichtstbijzijnde GFT-zuil moet men zich apart voor aanmelden. De afvalpas is niet geschikt gemaakt dat iedereen gelijk gebruik kan maken van de GFT-zuil. https://arnhemshart.nl/Aanmelden kan straks door een mail te sturen naar afval@arnhem.nl met vermelding van locatie/nr. van de GFT-zuil.

Citybin:
Naast de GFT-zuil kan men ook kiezen om gebruik te maken van een 40ltr Citybin. Deze zal dan via een vaste twee-wekelijkse route bij de voordeur geledigd worden. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Wie gebruikt maakt van deze Citybin of een GFT-kliko krijgt geen toegang tot de eerder genoemde GFT-zuilen. Een Citybin kan men via SUEZ aanvragen.

Tuinafval:
Dit zal voor velen een probleem worden want daarvoor is er (nog) geen oplossing. De takken, bladeren en onkruid zal men dan (verkleind) als restafval in de ondergrondse containers moeten doen of gebruik maken van de grofvuil ophaaldienst waarvoor men dan extra betaalt.

Wel kan men een Green Bag bestellen bij SUEZ deze kost €7,50, bij afname van 2 zakken kost de 2e zak €3,50. Na betaling wordt de Green Bag bij u thuis bezorgd. Via SUEZ geeft men aan dat deze vol is en de zak wordt opgehaald aan de openbare weg. De Green Bag is er alleen voor 1m3 fijn groen afval zoals bladafval of snoeiafval.

Reinigingsrecht ondernemers:
Om het winkelcentrum heen staan nu ook ondergrondse containers voor 60ltr zakken. Deze zijn speciaal voor de ondernemers. Zij betalen hiervoor reinigingsrecht en kunnen een aantal zakken per week in de ondergrondse containers gooien. Hierdoor zijn er minder bewegingen van vuilniswagens nodig in de binnenstad. Ondernemers kunnen hiervoor contact opnemen met de Diftar-https://arnhemshart.nl/gemeente Arnhem voor meer informatie.

PBD en oud papier:
Het Coehoorn maakt hiervoor gebruik van de ondergrondse containers voor PBD (Plastic, Blik & Drankkartons) en oud papier. In de resterende binnenstad wordt oud papier elke woensdagavond opgehaald, men kan deze dan vanaf 18.00 uur aan de weg zetten.

PBD wordt twee-wekelijks opgehaald door SUEZ. Hiervoor kan men de app raadplegen of de website van SUEZ wanneer de ophaaldagen zijn. Men mag het vanaf 07.00 uur op de ophaaldag aan de weg zetten. Voor PBD zijn speciale zakken verkrijgbaar die op diverse plekken opgehaald kunnen worden.

Grof vuil:
Tot 1 juli a.s. kan men nog gratis gebruik maken om grof vuil op te laten halen. Momenteel is er al bijna 11.000 maal gratis grof vuil opgehaald. De extra kosten worden hiervoor beraamd op €350.000 aldus de verantwoordelijke wethouder Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks).

Vanaf 1 juli a.s. zal men weer moeten betalen voor het ophalen voor deze dienst. Voor 1m3 gaat men dan €36,50 betalen. Bij huishoudens die kwijtschelding ontvangen voor de afvalstoffenheffing wordt grofvuil maximaal twee keer per belastingtijdvak, per huishouden, gratis aan huis opgehaald.

Milieukar:
Medio augustus a.s. zal men starten met de milieukar in Arnhem. Een eerdere proef zal dan verder worden uitgewerkt met 2Switch, Scalabor, SUEZ en de gemeente. Men kan dan hier handmatig afval inleveren wat niet in de ondergrondse restafvalcontainer kan. Maar ook oude (TL) lampen, batterijen en elektrische apparaten.

Onder handmatig afval valt bv een kattenbak en droogrek. Verf, lijm en andere brandbare vloeistoffen neemt deze milieukar niet in.

Omdat 2Switch ook een partner is zal bij een mogelijk hergebruik overlegd worden met de brenger of deze door 2Switch hergebruikt mag worden. Zo wordt voorkomen dat goede herbruikbare spullen de kraak in gaan.

Afvalbrengstation:
De dichtstbijzijnde afvalbrengstation is aan de Beijerinckweg 9a te Arnhem voor de binnenstad. Wie vervoer heeft kan daar gratis met zijn afvalpas terecht om de volgende zaken te brengen: grof tuinafval, (klein) metaal, textiel (in gesloten zakken), papier/karton, luiers, verpakkingsglas, plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD), piepschuim(EPS), matrassen, schoon vlakglas, spiegelglas, klein chemisch afval, herbruikbaar huisraad, afgedankte elektrische en complete elektronische apparaten. Voor het resterende afval zal men moeten betalen.

Ondergrondse containers:
Het kan voorkomen dat een ondergrondse container vol is of gewoon weigert. Men kan dan via Fixi een melding maken waarna men het probleem z.s.m. Diftar-https://arnhemshart.nl/oplost. Zet je vuilnis niet naast de weigerende ondergrondse container maar ga dan naar de dichtstbijzijnde.

Afvalzakken naast de ondergrondse container trekken vogels en ongedierte aan en vooral nu de warme zomer in aantocht is. Daarnaast kunnen kinderen en dieren zich er aan bezeren als er vuilnis uitsteekt. Nog te zwijgen over het toenemen van zwerfafval.

Aannemers zijn bezig om zwaar gaande trommels lichter te maken. Door het verkleinen van 100 ltr. naar 30 ltr. gaan sommige ondergrondse containers te zwaar open. Door het toepassen van nylon tandwielen e.d. moet dit straks verholpen zijn. Een ondergrondse container die zwaar gaat kan men melden via de Fixi app.

Medisch afval:
Bewoners die veel medisch afval hebben worden vrijgesteld van een aantal zakken op jaarbasis. Momenteel werken de afvalmanagers aan een voDiftar-https://arnhemshart.nl/orstel naar de gemeenteraad hierover. Eerder moest men een verklaring van de huisarts of apotheker hebben voor deze vrijstelling. Echter deze kunnen niet allemaal meewerken aan de verklaring vanwege o.a. tijdgebrek.

Wanneer de gemeenteraad straks akkoord is met het nieuwe besluit omtrent de informatieverklaring zal hierover gecommuniceerd worden naar buiten. Men heeft dan nog ruim de tijd tot 31 december 2020 om de nieuwe verklaring in te dienen.

GelrePas:
Wie goed zijn afval scheidt kan verdienen maar dat zal geen geld zijn. In de trend van punten kan men korting krijgen op een uitje of een cursus. Voor dit alles komt ook een nieuwe website en pas voor houders van de Gelrepas. Een en ander moet men nog uitwerken bij de gemeente.

Wel hebben we aangegeven dat er ook een minima is die geen GelrePas heeft en toch kwijtschelding. Of een GelrePas maar geen kwijtschelding.

Kwijtschelding:
Om de minima zoals eerder tegemoet te komen, worden zij vrijgesteld van de afvalstoffenheffing over geheel 2020. Daarnaast kan een éénpersoonshuishouden 46x een zak van 30 liter aan restafval storten in de ondergrondse container. Een meerpersoonshuishouden zou dit maximaal 260x kunnen doen, afhankelijk van het aantal personen.

Vanaf 1 juli tot 31 december a.s. is dat dus een vrijstelling van 23x (eenpersoonshuishouden) of maximaal 130x bij een meerpersoonshuishouden afhankelijk van aantal bewoners volgens het Basisregistratie personen (Brp) op 1 juli a.s.

Schoonmaken:
Jaarlijks zullen de ondergrondse containers eenmaal grondig worden schoongemaakt van binnen en buiten. Tweemaal per jaar krijgen de trommels en klep een schoonmaakbeurt.

Na elke lediging dient de chauffeur van SUEZ de omliggende plaat bezemschoon te maken van afval.

Hanhttps://arnhemshart.nldhaving:
Door de corona was het voor de handhavers niet mogelijk om illegaal afval te controleren. De chauffeur van SUEZ deed daarom alle (passende) afval wat ernaast stond in de ondergrondse container en maakte melding als er veel meer stond of het niet er in kon.

We kennen natuurlijk allemaal wel de vele foto’s en berichten van bankstellen, koelkasten, televisies en ga maar zo door wat er bij vele ondergrondse containers bijgeplaatst werd. En natuurlijk past dat niet in een 30ltr trommel en ook niet als de chauffeur het er via de klap in doet.

Momenteel is men weer aan het controleren op illegaal afval in Arnhem. Handhaving Arnhem, Politie Arnhem en de Schonebuurt Coaches werken intensief samen om dit in te dammen en er zijn ook al behoorlijke boetes voor uitgeschreven.

Communicatie:Houd Arnhem Schoon!-https://arnhemshart.nl/
De gemeente Arnhem gaat binnenkort een mooie afvalwijzer bezorgen op elk woonadres waarin veel informatie staat. De papieren editie is ook verkrijgbaar in andere talen zoals we al vaker aangaven om duidelijk en goed te communiceren. Deze kan straks handig opgehangen worden in de keuken of meterkast.

Tevens is er een afval-belteam samengesteld bij de gemeente waar bewoners terecht kunnen met vragen. (Gratis: 0800-1809 doorkiesnummer 1)

Bewoners kunnen ook bijdragen in de communicatie door een melding te doen van illegaal afval, een weigerende ondergrondse container of elkaar gewoon even aanspreken. Maar ook noaberschap in de trend van je buur helpen om wat (grof) vuil naar de afvalbrengstation te brengen of samen een Green Bag regelen.

Slot:
We kunnen blijven mopperen op diftar, het verkleinen en de vele andere regeltjes maar als we alles optellen is het toch de “vervuilers betalen ook mee” in het gehele verhaal. Wie zijn/haar afvalzak naast de ondergrondse container plaatst zal straks ook meer betalen door de afvalstoffenheffing.

Wanneer handhavers bezig zijn met het controleren van illegaal afval kunnen deze geen ander werk doen als handhavers. Dus bv. geen controles uitvoeren op verzoek van andere bewoner(s) op parkeer- en/of fietsoverlast of dat een winkel zich aan regels houdt buiten op een parkeerplaats.

En misschien is het verkleinen wel een slecht idee van onze gemeenteraad en college? En hadden we een totaal ander systeem moeten uitdokteren…………….maar…tenslotte moeten we het allemaal samen doen…….

Houd Arnhem Schoon!

 

Voor aanvragen, (extra) afvalpas, ophaaldagen, PBD informatie e.d. bekijk hier de SUEZ afvalwijzer!

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart