fbpx

Arnhemse scanauto iets dichterbij

De gemeente Arnhem heeft het plan om een scanauto aan te schaffen voor Arnhem. Verantwoordelijk wethouder Roeland van der Zee (VVD) heeft dit via een raadsvoorstel aan de gemeenteraad voorgesteld. Hierin staat dat dat een scanauto veel meer zal binnenhalen aan parkeergelden en naheffingen.

In de eerste meningsvormende vergadering werd er al aardig gretig gehapt op de mogelijk extra winst van ongeveer €900.000 euro (€600.00 parkeergeld en €300.000 aan naheffingen) die dit de gemeente meer zou kunnen opleveren. Een fictief bedrag dat hoger of lager kan uitvallen, zei de wethouder al eerder toe. De beraming is gebaseerd op andere gemeenten waar al een scanauto rijdt. Echter, sinds de corona uitbraak zien gemeenten dat de parkeergelden behoorlijk tegenvallen omdat veel ondernemers hun zaak gesloten moeten houden.

Maar er waren tijdens deze tweede vergadering ook diverse kanttekeningen over de bewaartijd van gegevens en de nacontrole of iemand een gehandicaptenkaart heeft of even aan het laden/lossen is. APCG en Arnhems Hart hadden al schriftelijke reacties ingediend omdat we ons op meerdere vlakken zorgen maken.

In het raadsvoorstel werd al aangegeven dat de scangegevens 24 uur tot 48 uur bewaard zullen worden. Diverse partijen en vooral D66 en Partij voor de Dieren hebben moeite met het opslaan van gegevens voor deze lange tijd en vinden dat wanneer iemand heeft betaald de gegevens hierna direct of binnen 15 minuten verwijderd kunnen worden. Heeft men niet betaald dan kunnen de gegevens bewaard worden tot de naheffing is voldaan of een bezwaar is afgehandeld.

Wethouder gaf aan dat men landelijk 48 uur de gegevens bewaard voor alle scanauto’s. Dit vanwege veiligheid en ook omdat er niet altijd een optimale verbinding ishttps://arnhemshart.nl tussen de scanauto en datacentrum. Wel zal er naar een mogelijkheid gekeken worden om de bewaartijd te verkorten en of er extra kosten hiermee gemoeid zijn.

De wethouder zei toe dat alle wettige betaalmogelijkheden mogelijk blijven via de diverse telefoon-apps en deze niet verdwijnen. Dat geldt i.i.g. voor de wijken Centrum, Spijkerkwartier en Arnhems Broek (CSA) en er omheen.

https://arnhemshart.nlDENK, VVD en de Arnhemse Ouderen Partij zien graag dat de extra €900.000 euro inkomsten aan parkeren in de binnenstad worden besteed. Dit door parkeeracties of bepaalde tijden een lager tarief om te parkeren. Het is aan de gemeenteraad om te beslissen of deze motie uitgevoerd zal worden.

Maar ook de fietser moet niet vergeten worden aldus een ander ingediende motie. In de accentnota fiets is geen budget beschikbaar gesteld dus deze inkomsten zouden daar dan wel een bijdrage in leveren. Voor de bereikbaarheid met andere voertuigen is wel een megabudget beschikbaar.

Waar in de eerste vergadering twijfels waren over de controles op de gehandicaptenparkeerkaarten (GPK) wees de wethouder dit nu van de hand. Arnhem wil straks alle GPK digitaal gaan invoeren op kentekens zodat deze in de database staan. Echter de GPK is Europees en hierdoor zullen buitenlandse bezoekers meer kans hebben op een naheffing. Maar ook zullen de papieren bijrijders- en instellingskaarten niet vaak opgemerkt worden, deze staan niet op kenteken omdat men van voertuig kan wisselen.

We merken op dat in deze vergadering meer werd ingegaan op de privacy en geld dan op wat de scanauto brengt voor Arnhem. Natuurlijk staan we, APCG en Arnhems Hart, er niet afwijzend tegen maar wel wanneer er tot op heden geen duidelijke afspraken zijn inzake de GPK en het verdwijnen van meer ogen en oren op de straat zoals de parkeercontroleurs. Op 15 maart a.s. zal men beslissen over de scanauto en de ingediende amendementen en moties die wellicht hier en daar nog aangepast zullen worden.

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart