Arnhem vuurwerkvrij?

Met een “Motie vreemd aan de agenda”, door D66 en CDA, werd in mei 2019 besloten om een online vuurwerk enquête te houden onder de bewoners van Arnhem. Men wilde graag weten hoe de Arnhemmers tegen het jaarlijkse vuurwerk aankijken en ervaren.

https://arnhemshart.nl/Reeds is het verboden om op/bij schoolpleinen, zorginstellingen, dierenasiels, maneges, kinderboerderijen en de parken Sonsbeek en Meinerswijk vuurwerk af te steken. Maar diverse partijen zien liever dat Arnhem vuurwerkvrij wordt of dat de vuurwerkvrije zones uitgebreid worden. Zo wil D66 een vuurwerkverbod voor de Arnhemse binnenstad.

Via het DigiPanel, Arnhemse Koerier en diverse (sociale) media aandacht, kreeg het Utrechtse onderzoeksbureau Citisens maar 5508 Arnhemmers zover om deze enquête in te vullen. Alhoewel Arnhem bijna 160.000 inwoners heeft is de enquête blijkbaar voor velen zeer bepalend geworden.

Alhoewel veel wisten dat men tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur vuurwerk mag afschieten wil 46% graag dat het ingekort wordt. Voor verruimen van deze tijd is 13% en 39% vindt het wel goed zo. Zelf afsteken van vuurwerk doet maar 15% en 40% vermijd het veel liever.

Afval, geluidsoverlast, en buiten de toegestane uren afsteken worden als het meest overlast aangegeven. De overheid moet dan ook strenger gaan optreden op het buiten de toegestane uren afsteken aldus het rapport.

Over een totaalverbod zijn de meningen verdeeld maar 28% ziet dat graag. Terwijl 36% geen voorstander is van een verbod op vuurwerk. Als de gemeente Arnhem een vuurwerkshow geeft gaat 34% wel mee in een verbod. Helaas weten we onderhand dat de gemeente Arnhem niet echt dit kan ondersteunen als we de discussies bekijken omtrent het vuurwerk op Koningsdag. En waar wil https://arnhemshart.nl/zij de vele toeschouwers dan laten? Maar 49% geeft aan een vuurwerkshow te gaan bezoeken als de gemeente deze gaat organiseren.

Voorstanders van het verbod hebben het over: rommel, dierenleed, overlast, milieu en dat het afsteken gevaarlijk is. Tegenstanders van het verbod hebben het over: traditie, plezier maar zien graag het beter handhaven op de overlastgevers en volgens hun zou een verbod niet te handhaven zijn.

Als we verder het gehele onderzoek bekijken dan rijzen er meer vragen op. In hoever is het een enquête geweest of een globale kleinschalige peiling? Maar 3,5% van de gehele Arnhemse bevolking heeft meegedaan met deze online enquête. Daarbij zijn mensen zonder pc/tablet (kennis) al buitengesloten.

Landelijk wordt er door de overheid gewerkt aan een wetgeving die het mogelijk kan maken voor een gemeente om vuurwerk te verbieden. Naar verwachting is deze in 2020/2021 pas klaar. Wel is men bezig om meer illegaal en hard knallende vuurwerk aan te pakken. Daarnaast mogen gemeentes wel vuurwerkvrije zones bepalen zoals nu ook in Arnhem al is, veel meer bekendheid hierover zou de gemeente wel erg sieren.

Een vuurwerkverbod zullen ook de handhavers meer gaan belasten waarvan we eigenlijk in Arnhem al niet veel van hebben. Hierdoor zal ook hun ander werk eronder te lijden hebben. Wel zal door een verbod het veel geld schelen in het repareren van afvalbakken, bushokjes en ga maar zo door.

Lees hier het onderzoek.

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart