fbpx

Arnhem investeert in extra banen en ontzorgt werkgevers in coronatijd!

Nog deze maand gaan in Arnhem de eerste kandidaten – van in totaal 21- aan de slag ter ondersteuning van toezichthouders in de openbare ruimte. Het gaat om tijdelijke coronabanen tot uiterlijk donderdag 1 juli 2021. Het kabinet heeft geld beschikbaar gesteld om op deze manier sectoren te ondersteunen waar de werkdruk door corona groter is dan normaal, zoals zorg, onderwijs en toezicht- en handhaving. De gemeente Arnhem wil een deel van de tijdelijke coronabanen op 1 juli 2021 omzetten in een structurele baan als buurtconciërge. Een andere manier om Arnhemmers juist in deze periode aan werk te helpen is De Werkbrigade. Inwoners die moeilijk aan de slag komen, kunnen voor een periode van maximaal 2 jaar in dienst treden bij Stichting aan de Slag van Scalabor en vanuit daar worden gedetacheerd. Werkgevers kunnen op deze manier mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek (blijven) bieden op de arbeidsmarkt, terwijl zij ontlast worden voor wat betreft de administratieve werkgeverslasten.

Wethouder Martien Louwers: ‘Zoveel mogelijk Arnhemmers aan het werk helpen, dat is mijn missie. Door de crisis worden veel Arnhemmers geraakt. We willen mensen aan het werk houden en mensen die juist nu moeilijker aan de slag komen, kansen bieden. Investeren in werk is dan ook een belangrijke pijler uit de herstelagenda die het college in 2020 heeft gepresenteerd. Met projecten als De Werkbrigade, de tijdelijke coronabanen en de buurtconciërges kunnen we het effect van de crisis voor de betreffende werkgevers en werknemers beperken’.

Buurtconciërges
Het college wil 11 mensen vanuit de tijdelijke coronabanen laten doorstromen naar de pilot Buurtconciërges. Deze pilot is in voorbereiding voor enkele wijken in Arnhem Oost. De buurtconciërge, die permanent in de wijk aanwezig is, kan door bewoners worden aangesproken over zaken die met leefbaarheid te maken hebben. De buurtconciërge kan uiteraard ook zelf mensen aanspreken. De pilot start naar verwachting op donderdag 1 juli 2021.

50 tot 60 mensen aan het werk
Via De Werkbrigade verwacht het college 50 a 60 mensen aan het werk te houden of aan een werkplek te helpen. Deze inwoners krijgen ook een opleiding en begeleiding zodat ze na 2 jaar sterker staan. Het gaat met name om werk in de schoonmaakbranche en groenvoorziening of bij andere werkgevers waar ook nu mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam zijn. Scalabor neemt werknemers gedurende 2 jaar in dienst bij Stichting aan de Slag en regelt de benodigde vakinhoudelijke opleiding. Op die manier hebben werkgevers na de crisis goed opgeleide medewerkers, die dan weer hard nodig zijn. Bovendien biedt het werkgevers de kans om inclusieve banen – ondanks deze lastige coronatijd – toch een plek te geven in hun bedrijfsvoering.

Voorwaarde voor deelname voor een werkgever is dat de kandidaat na 2 jaar een vervolgcontract krijgt.

ArnhemMail

ArnhemMail plaatst berichten van de gemeente Arnhem.

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart