Arnhem bomenstad? – slot

Wie naar Arnhem kijkt ziet in diverse wijken veel bomen en groen staan. Dit zijn zeer belangrijke ingrediënten als men eerst al praat over klimaat en co2. Maar ook belangrijk voor mens en dier want deze worden hierdoor blijer en het draagt ook bij in een beter en gezond leven zoals vele studies hebben bewezen.

https://arnhemshart.nlDe afgelopen maanden is er zeer veel gepraat over het Arnhems bomenbeleid. Een beleid dat eigenlijk in de laatste groenvisie beter moest worden verduidelijkt maar niet is opgesteld. Daarom is er nu een aparte bomenplan voor geheel Arnhem. Een beleid waar iedereen zich aan dient te houden nu en ook de gemeente Arnhem zelf. Maar wie controleert of er ook daadwerkelijk gehandhaafd wordt?

Met vele moties en amendementen werd dan ook de laatste avond ingegaan tijdens de gemeenteraadsvergadering. Daarnaast met nog veel schriftelijke inbreng door bewoners en groepen. Wel een zeer goede zaak als men dit alles ziet en men veel heeft wakker geschud zodat men beter omgaat met de bomenstand in Arnhem en voor bomen die er nog nieuw bijkomen.

Met een aantal belangrijke wijzigingen zoals:
Baas in eigen tuin: Waarin staat dat dit resulteert in een regeling waarbij voor het kappen van bomen op privéterrein (kavels tot 1000m2) geen melding of vergunning nodig is, tenzij de boom op de uitgebreide waardevolle bomenlijst staat of in een bestemmingsplan wordt beschermd.

Communicatie Bomen Stad: Geregeld aan te geven in de Arnhemse Koerier en/of gemeentelijke website en op sociale media waarvoor, waarom en wanneer dat men een gemeentelijke boom of bomen gaat kappen.

Boom weg? Dan snel weer een nieuwe: Bij het kappen van een boom de direct omwonenden te informeren over de vervolgstappen. Bij herplant dit in de eerstvolgende herfstperiode te doen. Met uitzondering van bouwprojecten. Bij herplant binnen een groter (bouw)project, dit uiterlijk in de eerstvolgende herfstperiode na afronding van het project te doen.

Allergie is soms ernstige hinder: Voor sommige mensen kan een allergie wel degelijk een bron van ernstige hinder zijn. Medicatie is lang niet altijd voldoende effectief. Vaak verergert de allergie nadat iemand voor langere tijd aan grotere aantallen pollen is blootgesteld. De aanvrager van de kapvergunning moet aannemelijk kunnen maken dat er een relatie is tussen de allergie en de https://arnhemshart.nlbetreffende boomsoort op privéterrein.

In het gehele bomenplan staat ook dat er een soort kwaliteitsteam komt maar in hoever en met wie is nog steeds niet duidelijk gemaakt. Ook niet wanneer dit team gevormd gaat worden en hoe het zich gaat verantwoorden.

Met het aannemen van het nieuwe bomenplan zal men geregeld kijken naar de uitvoering en/of er meer bomen geplant worden. Daarnaast zal men monitoren of de kroonoppervlakten groeien. Na een aantal jaar zal het bomenplan geëvalueerd worden en desnoods aangepast.

Kanttekening is er wel en dat bij onderhoud van wallen, struwels en plantsoenen men geen kapvergunning nodig heeft in dit bomenplan als het zgn. houtopslag of zaailingen betreft. Zal men dit argument ook gaan toepassen op plekken waar spontaan een bosje is gaan groeien in loop der jaren?

En hoe https://arnhemshart.nlgaat het straks als er een kapvergunning is aangevraagd door de belanghebbende(n)? In hoever kan men dan bezwaar maken als b.v. toen het Lauwersgrachtpark betrof. Gaat de bezwarencommissie dan weer vele bewoners als niet-ontvankelijk afdoen omdat ze meer dan 100 meer verder wonen? Dit laatste was een prangende vraag tijdens de bomencafés maar niet meegenomen in het bomenplan. Wellicht expres niet meegenomen?

Er zijn diverse punten uit de bomencafés weggelaten in het nieuwe bomenbeleid die zekers belangrijk waren en ook ondersteund werden door de vele betrokken bewoners die er echt over na hadden gedacht. Een nieuwe groenvisie was dan ook veel beter geweest, iets wat ook door diverse ambtenaren werd ondersteund.

Gelukkig zijn de Arnhemmers mondig en bij een toekomstige kap zullen ze zich zekers weer laten horen.

Geef je reactie hieronder:

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart