Arnhem bomenstad? (IV)

Wat is een gegronde reden om een boom te kappen als deze gezond is? In hoever is er biodiversiteit aanwezig? Wanneer worden bewoners betrokken bij plannen? Bomen kappen voor de biomassa? Dat zijn enkele vragen die de afgelopen bomencafés al vaak voorbij kwamen. Met vaak een emotionele lading van betrokken bewoners die eigenlijk tot op heden nog steeds argwanend zijn richting de gemeente Arnhem als het gaat om kappen en vergroenen.

Ook in andere gemeentes zijn er al dergelijke bomencafés gehouden en/of nog gaande. De vaak onzinnige kap blijft bewoners gelukkig niet onopgemerkt en komen daardoor ook in verzet. Ook op de sociale media zijn er veel foto’s en berichten wanneer er mogelijk gekapt gaat worden. Maar ook als men geheimzinnige verfstippen ziet op diverse bomen, vaak is dit al een voorbode.

Een nieuw Arnhems bomenbeleid moet duidelijkheid verschaffen n.a.v. de vele kap in onze gemeente als het gaat om gezonde bomen. Maar ook een reden dat een boom ziek is wordt vaak gegeven door de gemeente en daar zijn bewoners dan ook geregeld kwaad om. En vooral als zijzelf informatie inwinnen dat een boom eigenlijk nog jaren mee kan.

https://arnhemshart.nlOok de ruim 800 bomen die op de lijst staan van waardevolle bomen zou veel uitgebreider moeten zijn volgens de bewoners. Deze lijst is opgesteld om deze bomen een beschermde status te geven en niet zomaar gekapt mogen worden. Op deze lijst staan monumentale, markante en ook herdenkingsbomen. Bomen uit het jaar 1700 zoals de tamme kastanje op de Zijpendaalseweg en de Koningslinde uit 2013 als herdenkingsboom op het Velperplein.

Op de laatste bomencafé in de Molenplaats werd nog even de informatie uit alle bijeenkomsten opgehaald. Ook wethouder Cathelijne Bouwkamp was hierbij het eerste gedeelte aanwezig om te ervaren hoe deze betrokken bomenliefhebbers hun standpunten kenbaar maakten en verdedigden.

Terwijl we toch meer signalen horen van geplande bomenkap in Arnhem deelde de gespreksleider mede dat er door het moratorium geen gezonde bomen gekapt worden. I.i.g. niet totdat de gemeenteraad akkoord gaat met het nieuw bomenbeleid.

Medio half juni a.s. hebben de bewoners nog een laatste bijeenkomst om al het uitgewerkte te bekijken en te bespreken. Dit was gevraagd vanwege de nog bestaande argwaan die er heerst onder velen, zij wilden het advies eerst bekijken en desgewenst nog verfijnen.

Daarna gaat het projectteam alle opgehaalde adviezen en gesprekken verwerken en uitwerken. De wethouder zal het nieuwe bomenbeleid presenteren naar de gemeenteraad maar dat zal na de zomervakantie worden.

Van alle bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt, deze zijn hier terug te lezen. Ook kan men nog tot uiterlijk 15 mei a.s. zijn input geven op de website bomenplanarnhem.nl of via mail naar: bomenplan@arnhem.nl

Een grote wens steeds tijdens alle bijeenkomsten is het herinvoeren van de verplichte kapvergunning, maar zal dit straks ook in het nieuwe bomenbeleid staan? Wij hopen i.i.g. van wel.

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart