Arnhem bomenstad? (II)

Online bomen café:
Sinds de laatste bijeenkomst over bomen in Molenplaats heeft de gemeente Arnhem, volgens afspraak, een website gelanceerd. Hier kunnen alle bewoners van Arnhem meepraten over de diverse standpunten die zijn aangehaald op de bijeenkomst.

De opzet is om zo veel meer de meningen en standpunten in kaart te krijgen om tot een goed en nieuw bomenbeleid te komen. Met deze website is het inderdaad een gevoel van “Samen met de Stad” waar de gemeenteraad steeds op hamert om uit te voeren.

Hopelijk gaat de verantwoordelijke wethouder Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks) deze zomer ook het nieuwe bomenbeleid zo ook opstellen. Inmiddels heeft zij de wijkbeheerders opdracht gegeven om onnodig kap te voorkomen. Bomen in kader van een noodkap vergunning worden, voor de veiligheid, wel gewoon gekapt.

Wie ook mee wil praten over bomen kan hier voor terecht op de website Bomenplan Arnhem. Maar wil je ook meepraten in de andere vier bomen cafés dan is er een optie om je hier aan te melden via de agenda, een uitnodiging krijgt men dan via de mail. (9 april, 16 april, 23 april en 7 mei.)

Lauwersgracht:
Eén van de veel besproken gebieden in onze binnenstad was en is wel het Lauwersgrachtpark. Doordat de gemeente Arnhem het meer een park karakter wilde geven werden er diverse mooie bomen bij geplant. Maar er zou ook het één en ander verdwijnen en/of veranderen.

Door de vele bezwaren en commotie om het plan om diverse bomen te verwijderen en daarmee ook de mooie treurwilg aan de waterzijde werden ook vele Arnhemmers wakker. En vooral toen de gemeente Arnhem vergunningen aanvroeg in kader van zichtlijnen. D.m.v. de zichtlijnen moesten de aanwezige kunst voorwerpen en ook Musis van alle zijden zichtbaar worden.

Is het dan de bedoeling om daarvoor gezonde bomen te kappen die nog jaren kunnen groeien? Nee natuurlijk niet en gelukkig besefte de verantwoordelijke wethouder dit ook na de vele boze brieven, mails, bezwaarschriften en media aandacht.

https://arnhemshart.nlIn een rondgang werden betrokkenen uitgelegd wat er nog zou gebeuren in het park. Ook werden de meningen gedeeld en vooral bij de oude sierkers voor de ingang bij Musis. Deze was reeds al een aantal keren onderhanden genomen vanwege dood hout en wellicht door de grote verbouwing heeft deze boom schade opgelopen zodat een (nood)kap beter is. Een nieuwe sierkers is al geplant en gaf mooie bloesems.

Eerder werd er een Es (Fraxinus) geplant naast een wat gehavende oudere boom, aan de Velperbinnensingel, om deze dan te gaan vervangen. De oudere boom blijft op zijn plek staan en de nieuwe Es gaat naar het Velperplein. Op het Velperplein werd eerder al een Italiaanse Esdoorn (Acer cappadocicum ‘Lobel’) geplant, als vervanger van een eerder gekapte boom op dezelfde plek.

Ook de vele Rhododendrons naast het Musislaantje werden een aantal meter verplaatst. In het Lauwersgrachtpark lopen vele kabels en leidingen. De netbeheerders moeten hier elke minuut bij kunnen in geval van storingen e.d. De 14 putten die daar zitten moesten dan ook snel vrij gemaakt worden en zodoende de aanwezige beplanting opschuiven. Later komt hier nog gras op als de putten omhoog gebracht zijn.

Iets verder naast de heg, zijde Velperbuitensingel, zal bij de nieuwe bomen een bescherming ondergronds worden aangebracht om de aanwezige leidingen te beschermen. Hier loopt ook een ondergrondse gasleiding van en naar een verdeelkast naast Musis. Ook dit was een latere eis van de netbeheerders.

Een Beuk heeft ook in kader van de noodkap het veld moeten ruimen aan de Velperbuitensingel. We zien daar ook een verdeelkast iets verderop staan dat de vraag bestaat of er eigenlijk wel een nieuwe boom terug geplant kan worden. Dat zal nog worden bekeken en anders de optie voor een plantsoen bekijken gaven we aan.

De stobben die overgebleven zijn na de (nood)kap worden gefreesd zodat ze iets onder maaiveld komen en geen onveilige situaties veroorzaken voor fietsers en wandelaars. Tevens houden de wijkbeheerders momenteel de nieuwe aanplant van 2018 heel goed in de gaten. Door de droogte hebben sommige planten het moeilijk gehad en dat is ook goed te zien. Desnoods worden ze vernieuwd eind 2019.

Het eilandje blijft zoals hij is en er zal daar niets worden verwijderd en/of gekapt. In de eerdere plannen van 2016 zou deze opgeschoond worden. Wel is er indertijd een gaaswerk omheen gezet en zijn er loopplanken voor de watervogels.

https://arnhemshart.nlInmiddels zijn er ook vragen om Lauwersgrachtpark nog steeds als evenemententerrein te gebruiken, deze kwamen ook weer ter sprake in onze rondgang. Een vorig jaar gehouden ArnhemProeft! was voor vele bezoekers van het mooie park een doorn in het oog. Veel rotzooi bleef er naderhand liggen na dit evenement waardoor er vele klachten ook de gemeente Arnhem bereikte. Ook diverse politieke partijen verbaasden zich erover dat zoiets had kunnen gebeuren omdat na een evenement het terrein altijd een nacontrole krijgt.

Ook Park Sonsbeek heeft inwoners gevraagd om hun mening of zij met de huidige evenementen goed aan doen. Wellicht moet de gemeente Arnhem de huidige evenementenlocaties weer eens onder de loep houden in hoever ze met locaties omgaan wat eigenlijk een natuurterrein is.

Beloftes:
De komende maanden gaan we kijken in hoever de gemeente Arnhem zich houdt aan beloftes. Zo zijn er in de zuidelijke binnenstad vele bomen gekapt. Hieronder ook vele zieke kastanjebomen die helaas gekapt moesten worden uit veiligheid. De afspraak was dat er net zoveel en eigenlijk meer nieuwe bomen terug zouden komen na de herinrichtingen.https://arnhemshart.nl

Wij pleiten voor veel meer plantsoenen en bomen in de Arnhemse binnenstad waar natuurlijk het mogelijk gerealiseerd kan worden. Gewoon alles in de volle grond zodat het fijn kan wortelen en ons klimaat ondersteunt. Want van planten, bomen en bloemen worden mensen vrolijker en het geeft ook rust. Zowel voor mens als dier.

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart