fbpx

Arnhem bomenstad? (I)

Het was behoorlijk druk deze eerste bomencafé die de gemeente Arnhem had georganiseerd in Molenplaats. Met ongeveer 80 aanmeldingen werden er toch meer dan 100 betrokken bewoners ontvangen deze avond.

Het bomenbeleid van de gemeente Arnhem geeft de laatste maanden al zeer veel vraagtekens en onrust in onze stad. Arnhemmers vragen zich af waar men mee bezig is om diverse, vaak mooie en dikke, bomen te kappen. In geval van noodkap is het zeer duidelijk omdat de desbetreffende boom vaak uit veiligheid om moet. Want men zal maar eens een dode tak op zich krijgen en dan is de gemeente verantwoordelijk.

https://arnhemshart.nlMaar hoe gaan we met zijn allen straks om met de andere bomen? Gaan deze gewoon wijken omdat ze in de weg staan of omdat er gebouwd moet worden? Het werd wel een café waar men vaak zijn of haar emotie liet horen en ook vanwege enorm veel onbegrip over het huidige bomenbeleid.

Verantwoordelijke wethouder Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks) opende de avond en zegde toe samen met alle bewoners en betrokkenen om de tafel te gaan zitten om met een goed plan te komen voor zomer 2019 dat weer naar de gemeenteraad gaat. Maar zal zij dat op dit korte termijn redden want het is zo juni/juli en er kwamen veel voorstellen, kritiek en ook aandachtspunten aan de orde.

Geregeld worden er bomen gekapt omdat er een herinrichting plaats vindt zoals laatst bv op het Roermondsplein t.h.v. onderlangs. Hier werden ongeveer 43 bomen gekapt omdat de weg daar aangepast werd zodat Arnhem beter en directer toegankelijker wordt. Een bewoonster van de Bronbeeklaan gaf aan dat er bij haar bomen gekapt worden om de verkeersveiligheid beter te kunnen garanderen omdat er i.p.v. 50 momenteel 90 km per uur wordt gereden. Zijn dit redenen om te kappen en is er niet gekeken naar andere mogelijkheden?

Velen wilden de kapvergunning weer terug om zo een stok achter de deur te krijgen. Maar anderen zagen het niet zitten vanwege de kosten en baten. Je merkt het al er waren vele diverse stellingen deze avond. Maar de mens moet meer respect krijgen voor bomen aldus Lodewijk van Takkenwerk. Iets wat door iedere aanwezige gedeeld werd en ook door een luid applaus kenbaar https://arnhemshart.nlgemaakt.

Zal straks het nieuwe bomenbeleid voor geheel Arnhem gelden of wordt er per wijk bekeken? Dit laatste heeft al eens in een eerdere groenvisie gestaan en diverse aanwezigen vonden dat duidelijker dan nu. Dus wellicht zou de nieuwe groenvisie van 2018 misschien weer goed onder de loep moeten worden gehouden?

Houd rekening met de wortels en geef de boom ruimte onder en boven de grond. Denk aan het klimaat en duurzaamheid. Ook biodiversiteit was een veel genoemde item. Ga goed om met hitteplekken en vogels en insecten. Kijk naar de toekomst van de (nieuwe) bomen en werk daarmee.

We kennen in Arnhem ook de zgn. laanbomen vaak dezelfde soort boom en dan aan allebei de zijden. Moet het dezelfde soort zijn en wat te doen als er eentje omvalt of dood gaat? Wellicht kijken naar afwisseling in het planten van soorten, in een laan, zodat er een sterkere verband en groei plaats vindt? (applaus)

Een ambtenaar gaf aan dat hij wel eens rechts adviseerde en dan de redenen aangaf. Maar dat dan de wethouder naar links ging en het groen gekapt en verwijderd werd. Hoe moet ik het in een verhaal dan gieten als bewoners om een gegronde uitleg vragen? Ook dit zette vele vraagtekens bij de aanwezigen.
Het gemis van een groendeskundige voor alles zoals vroeger in de wijken. Nu moet men vaak met een Team Leefomgeving doen dat totaal geen verstand heeft van de situaties in de wijk en groen. Ook wanneer men het college vraagt om uitleg wordt er totaal niet gereageerd aldus een aantal aanwezigen in de pauze.

https://arnhemshart.nlDat men er nog niet geheel uit is was enorm te merken deze avond. Ook spelen diverse belangen mee in de beslissingen. De komende vier bomencafés zal meer duidelijkheid moeten geven aan de wethouder alvorens ze haar bomenbeleid presenteert aan de gemeenteraad Arnhem.

Daarnaast zal er nog een online tool komen waar elke Arnhemmer nog zijn of haar mening kan geven. Zo kunnen ze alsnog kenbaar maken hoe ze erover denken ook al zijn ze niet op deze drukke avond aanwezig geweest.

Opvallend was wel dat ook zeer veel fractievolgers en gemeenteraadsleden deze avond aanwezig waren. Ook zij beleefden de vele frustraties, emoties en denkwijzen live mee en dat is voor de Arnhemmers deze avond wel een goed teken geweest.

 

Volgende bomencafés:
9/16/23 april, 7 mei a.s.
Locaties & tijd volgen nog.

Facebook commentaar:

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart