Arnhem bomenstad? – Het concept (V)

Met veel aanwezigen werd de laatste bomencafé afgesloten in Molenplaats Sonsbeek. Een zeer unieke locatie om over de bomen in Arnhem te hebben ook al was het die avond buiten nat en guur.https://arnhemshart.nl

De laatste maanden hebben vele betrokken bewoners van Arnhem het bomenbeleid van Arnhem besproken. Dit n.a.v. de perikelen in Lauwersgrachtpark waar men bomen zou kappen eerst en later in de kapvergunning zou het gaan om het realiseren van zichtlijnen. Zichtlijnen zodat men van alle kanten naar de beelden kon kijken. Een rare vergunningaanvraag om te gaan kappen.

In vier eerdere bomencafés werd vaak emotioneel besproken hoe bewoners graag willen dat de gemeente Arnhem in de toekomst omgaat met het kappen en planten van bomen. Arnhemmers willen graag meer bomen en ook dat ze uitgroeien tot dikke bomen. Voor schaduw en biodiversiteit maar ook voor de toekomst en het meer vergroenen van de stad en vooral waar veel klinkers en asfalt ligt. En, heel belangrijk, vergeet vooral ook niet het CO2 en fijnstof verhaal als het gaat om bomen.

Verantwoordelijk wethouder Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks) had hiervoor een rijkelijk team opgezet om de meningen te verzamelen om deze om te zetten in een nieuw bomenbeleid voor Arnhem. Wel gaf ze aan dat ze meningen e.d. verzamelde maar dat zij tenslotte zelf het bomenbeleid opstelt en aan de gemeenteraad presenteert.

Menig Arnhemmer is nog steeds in de waan dat gekapte bomen naar de biomassa-industrie gaan maar dat werd ook vanavond weer tegengesproken. Goed hout zal verkocht worden maar takken en ook snoeihout kan mogelijk nog wel naar een verbrandingsoven gaan, een echte controle hierop is niet mogelijk. Versnipperen is vaak niet goed omdat dit de grond kan verzuren. Ook kunnen stammen in onze gemeente hergebruikt worden om bv een bank te maken voor in de openbare ruimte.

https://arnhemshart.nlIn het aangeboden concept heeft men het over een Boom Kwaliteitsteam Arnhem (BKA) van ongeveer vijf personen. Deze gaan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente als het gaat om kappen, aanplant en onderhoud. Onduidelijk werd deze avond hoe de wethouder dit zag en in hoever ze neutraal zijn en ook gekozen worden.

Arnhem heeft al diverse schouwgroepen waar o.a. bewoners inzitten. Elk park heeft een dergelijke groep die geregeld meepraat over het onderhoud en inrichting. Ook in diverse wijken zijn bewoners actief als het gaat om dergelijke zaken. Maar als men al diverse groepen heeft, in hoever telt een stem en wie en wat is dan het voorgenomen BKA als het om bv een kap gaat? De duidelijkheid in deze is dan ook nog heel ver te zoeken en zal zekers weer de nodige frustraties geven en bezwaren.

Parken e.d. zijn van iedereen werd er in de vele bomencafés aangehaald door de aanwezigen, zo ook vanavond. Maar als men een bezwaar indient dan kijkt de bezwarencommissie alleen naar aangrenzende bewoners binnen een straal van 100 meter. Een oplossing hiervoor ontbreekt in het concept en ook de gemeente Arnhem zou dit moeten aanpassen binnen haar beleid en regels.

Communiceren, beter handhaven en goede educatie waren ook nog de punten deze avond. De communicatie van de gemeente kan stukken beter maar ook strenger handhaven als het gaat om vernielingen en kappen. De educatie op scholen en naar bewoners toe is een goede zet zijn als we spreken over de toekomst en de nieuwe generatie.

Het concept Bomenplan omvat vele zaken die eigenlijk in de laatste groenvisie ontbraken en/of onduidelijk verwerkt waren. Maar tevens is veel aangegeven input er niet in verwerkt, ook dit werd vaak gezegd tijdens deze laatste bomencafé.

Het concept zal nu worden omgezet in een nieuw bomenbeleid wat dan naar de gemeenteraad zal gaan. Dan pas kunnen Arnhemmers lezen wat het exact gaat inhouden en vermoeden dat menig https://arnhemshart.nlbewoner zijn/haar aanvulling nog zal geven als het besproken wordt in de raad.

Voor wie alles nog even goed wil nalezen kan dat hier doen, als het nieuwe bomenplan gereed is zullen we die ook publiceren. Verwachting is dat deze rond november/december in de gemeenteraad besproken zal worden. Tot de definitieve beslissing is gevallen zal Arnhem niet zomaar bomen kappen door de raad ingevoerde moratorium. Het door Leo de Groot (Partij voor de Dieren) ingebrachte moratorium in april 2019 werd alleen door de VVD, D66, de PvdA en de ChristenUnie niet ondersteund.

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart