fbpx
Nieuws

Afvalspreekuren met vele vragen

De drie online afvalspreekuren van wethouder Cathelijne Bouwkamp en afvalmanager Monja van Woensel brachten veel vragen op. Wel was er heel veel onbegrip over het illegaal afval, handhaving en de wijze waarop de gemeente Arnhem de (Fixi) meldingen afhandelt.

https://arnhemshart.nlSinds juli 2020 betalen alle Arnhemse huishoudens een vast bedrag aan afvalstoffenheffing (€81,30) en daarnaast €0,80 per restafvalzak die men in de ondergrondse container (OC) doet met zijn/haar afvalpas. Dat niet iedereen steeds €0,80 wil betalen per restafvalzak bewijzen de vele foto’s en berichten in Fixi en op de vele sociale media.

De gemeente Arnhem laat schone-buurt-coaches, toezichthouders en Handhaving Arnhem geregeld de illegale dumpingen en hotspots bekijken. Hiervoor is extra een bedrag vrijgemaakt van €750.000 euro. Wie als inwoner gepakt wordt krijgt een bekeuring van minimaal €87,-. Bedrijven betalen veel meer. Sinds de invoering van diftar zijn er al vele dumpingen onderzocht en bekeuringen uitgedeeld.https://arnhemshart.nl

Illegale dumpingen zijn een doorn in het oog voor de inwoners die hun straatje en wijk graag schoon willen zien en houden. De wethouder praat nog steeds over gewenning en een gedragsprobleem maar uit de vele vragen zien de inwoners dit toch anders. “Meer handhaven, controleren en bekeuren”, aldus een bewoner uit Malburgen. Zijn zwerfafvalpas en knijper heeft hij al in de wilgen gehangen omdat het geen nut heeft.

Tevens werd opgemerkt dat er veel meer volle gemeentelijke afvalbakken zijn en dat deze slecht werden leeggehaald. Door de coronamaatregelen eet en drinkt iedereen veel buiten en vooral bij mooi weer. De aannemers rijden steeds rond maar kunnen vaak niet altijd op tijd bij een afvalbak zijn. Daarbij doen inwoners ook illegaal hun huisafval in deze bakken waardoor ze snel vol zijn.

https://arnhemshart.nlNaast de vele negatieve geluiden waren er ook positieve te vermelden. Zo werd aangegeven dat door het nu bewust worden van afval scheiden men steeds meer erop gaat letten wat, waar en hoe men die restafvalzak minder snel vol krijgt. Oud papier, glas, GFE (Groente, Fruit & Etensresten) en PBD (Plastic, Blik & Drankkartons) kan men gratis in een oc kwijt. PBD en oud paper kan men wekelijks aan straat zetten, zoals in de binnenstad. Voor textiel staat er een kledingbak van 2Switch op het Audrey Hepburnplein.

https://arnhemshart.nlStudenten en klein behuisde hebben vaak pech omdat ze geen balkon, berging o.i.d. hebben om het afval (wekelijk) op te slaan en moeten dus vaker een restafvalzak wegbrengen. Dus in zekere zin is het plaatje diftar niet geheel gelijk voor alle inwoners. Soms zamelen deze inwoners dan samen in om zo afwisselend een volle restafvalzak weg te brengen. Of brengen dagelijks een klein zakje afval via de zwerfafvalklep weg.

Wie als inwoner last heeft van een klepperende OC of een zwaar te open OC kan altijd contact opnemen met de gemeente laat Monja van Woensel weten. Er worden dan andere sluitende rubbers aangebracht of een toepassing van nylon zodat de OC weer lichter open en dicht gaat.

We zien dat er meer gescheiden wordt en vooral oud papier en PBD is steeds meer aan het toenemen. Wie dinsdagochtend of woensdagavond even rondkijkt in de binnenstad kan dat beamen. Ook de GFE-zuilen weet men beter te vinden en hierdoor staan er nu op sommige locaties twee of worden deze meerdere malen geleegd.

https://arnhemshart.nlSamen met de tweede Kamerverkiezingen (15, 16 of 17 maart) kan men stemmen over het huidige afvalbeleid. De vraag die gesteld zal worden is: “Steunt u het voorgenomen raadsbesluit te stoppen met het betalen per afvalzak (diftar), de ondergrondse containers van het slot te halen en te zorgen dat er weer een normale (60 liter) afvalzak in past?”.

Men kan alleen een Ja of een Nee aanvinken. Deze vraagstelling is eigenlijk een vreemde combinatie van eigenlijk 3 vragen in één: Bij een Ja steunt men (1) het stoppen van diftar, (2) gaan de ondergrondse containers open voor iedereen en (3) worden de openingen weer als vanouds. Het betalen van €0,80 per restafvalzak zal verdwijnen en komt er een vaste afvalstoffenheffing terug. Dit laatste is dan afhankelijk van aantal personen per huishouden.https://arnhemshart.nl

Bij een NEE gaat men akkoord met de huidige diftar en blijven de ondergrondse containers zoals ze zijn qua opening en zal men de afvalpas blijven gebruiken. Het betalen van €0,80 per restafvalzak blijft dan gewoon bestaan. Tevens blijven inwoners dan een gelijk bedrag aan afvalstoffenheffing betalen welk momenteel voor 2021, €162,60 per huishouden is.

De gemeenteraad zal de uitslag respecteren werd er al eerder aangegeven. De uitslag van het referendum wordt op maandag 22 maart 2021 bekend gemaakt.

Voor problemen met een OC of wie in een straat een GFE-zuil wil kan altijd een mail sturen naar afval@arnhem.nl laten de dames deze avond weten. En kan men meldingen doen via Fixi over illegaal afval e.d.

Meer info over afvalinzameling binnenstad.

2 gedachten over “Afvalspreekuren met vele vragen

  • Paul Lentjes

    Het in het artikel genoemde vaste tarief van de afvalstoffenheffing van 81,30 is het tarief voor een half jaar. Het tarief voor 2021 is 162,60 euro voor het hele jaar (exclusief de kosten van 0,80 euro per gestorte afvalzak)

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart