fbpx

Afvalkoers moet Arnhemmers bewuster maken…..

Arnhem gaat de komende jaren een nieuwe koers inslaan om de afvalberg te verminderen en inwoners bewuster te maken om goed en beter te scheiden. De door wethouder Bob Roelofs (Arnhem Centraal) raadsvoorstel, Afvalkoers 2022-2026 “Arnhem Schoner”, omvat een aantal uitgebreide plannen en ingrijpen om i.i.g. beter te gaan scheiden. Er wordt hierin meer ingezet in beter communicatie en participatie.

https://arnhemshart.nlMet het invoeren van Diftar (gedifferentieerde tarieven) veranderde Arnhem in een stortplaats. Enorm veel inwoners wilden niet per restafvalzak betalen en dumpten hun afval naast de vele ondergrondse containers. Daarnaast hadden we ook nog de strenge coronamaatregelen zodat men zijn/haar woning ging opknappen of uitmesten. Veel foto’s kwamen voorbij van bergen met vuilniszakken en oude huisraad. Via Fixi kwamen indertijd veel meldingen van de illegale dumpingen bij de gemeente binnen.

Een referendum behaalde net de meerderheid en werden de restafval containers van het slot gehaald. De geplaatste verkleiningen werden weer verwijderd en kon men weer ouderwetse een volle vuilniszak er in doen. De afvalbergen verdwenen en de straten werden steeds weer meer schoner. Geregeld ziet men nog wel grote spullen naast de containers staan die er niet in passen.

Met deze nieuwe koers gaan de inwoners straks meer betalen aan afvalstoffenheffing. Momenteel is het nog 85% kostendekkend maar dat wil men in vier jaar tijd naar 95% brengen. Inwoners, ondernemers, bedrijven en maatschappelijke instellingen gaan in 2022 en 2023 d.m.v. burgerberaden meepraten om te zorgen dat ook Arnhemmers in 2025 nog maar 30kg aan restafval hebben.

Met 28 voorstemmers werd het amendement “Minder luiers en menstruatie materiaal in het restafval” aangenomen. In het amendement staat omschreven: “Voor het einde van 2022 komt er een uitgewerkt plan naar de raad met deze maatregelen, dat enerzijds moet zorgen voor vermindering van luiers, incontinentiemateriaal en menstruatiemateriaal in het restafval en anderzijds luier- en menstruatiearmoede aanpakt.”

In Weurt bij Afvalenergiecentrale ARN worden momenteel luiers e.d. gerecycled voor grondstoffen waar o.a. autobumpers en straatmeubels van gemaakt worden. Daarnaast winnen ze energie uit urine en ontlasting die vrijkomen. Een kind verbruikt ongeveer een volle zeecontainer aan luiers eer deze zindelijk is. Alhoewel wasbare luiers beter is voor ons milieu aldus Muriel Simonis (GroenLinks).

De motie van de Arnhemse Ouderen Partij om de kraakwagen terug te halen in de wijken werd met 32 tegen stemmen verworpen. Wanneer deze maandelijks terug zou komen zou de afvalstoffenheffing nog veel meer stijgen. Momenteel kan men voor €36,50 (per m3) grofvuil laten ophalen. GelrePas houders kunnen gratis tweemaal per jaar hun grofvuil op laten halen. Grote elektrische apparaten worden kosteloos aan huis opgehaald door 2Switch. Dit geldt voor defecte en  herbruikbare elektrische apparaten.

https://arnhemshart.nlOndanks dat het niet werd besproken tijdens deze beslissende raadsvergadering is er wel een lichtpuntje voor de ontoegankelijke GFT-zuilen in zicht. APCG (Arnhems Platform Chronisch Zieken en Gehandicapten), Arnhems Hart en ambtenaren hebben jl. een versie bekeken die stukken lager en zeer toegankelijk is. Er zijn een paar van deze nieuwe zuilen aangeschaft die verder uitgebreid getest gaan worden in Arnhem. De eerste nieuwe GFT-zuil is vrijdag geplaatst in de Stadswaardenlaan om te testen.

De komende anderhalve jaar gaat de gemeente Arnhem behoorlijk inzetten om iedereen bewuster te maken om goed te scheiden. Tevens zullen bedrijven erop gewezen worden dat zij hun omgeving dienen schoon te houden en zal daar op gehandhaafd worden. Of nascheiding beter is zal ondertussen onderzocht worden. De motie “Nascheiding zo snel als mogelijk invoeren” van de SP werd met 27 tegen stemmers verworpen. Eind 2023 komt er een evaluatie en wanneer deze aangeeft dat het niet beter gaat bestaat de kans dat Diftar toch weer terug zal komen.

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart