Van Wijken Weten: Team Leefomgeving

Sinds 1 januari 2017 is er een Team Leefomgeving aanwezig in het centrum. Dit team gaat samen met bewoners het centrum o.a. meer leefbaarder maken. Door in elke wijk een team van 4 tot 6 personen in te zetten die kijken naar waar de behoefte ligt bij de bewoners zijn de lijnen daardoor veel korter geworden.

Hiervoor werd er gewerkt met een wijkregisseur en wijkactieplannen, nu kan er directer en sneller iets opgezet en/of veranderd worden. Dit kan zeer kostenbesparend werken en gelijk zijn vruchten afwerpen. Er is nu ook geen tweejarig lange durende wijkactieplan meer.

Met een budget kan dit team mogelijk dingen veranderen waar bewoners ook om vragen. Dit kan gaan over zaken op het gebied van groenonderhoud, speeltuinen, veiligheid, welzijn, participatie, sport en cultuur. Samen met jullie als centrumbewoners wordt er dan beslist in hoever en hoeveel budget er voor vrijgemaakt gaat worden.

Team Leefomgeving zit vaak op diverse locaties om zoveel mogelijk in contact te treden met jullie. Dit kan zijn van een vrije inloop tot een gesprek op de weg of regulier in de Lommerd (Spijkerkwartier).

Voor meer info kijk op hun site: CSA Wijkteam
Of volg ze op Facebook: Facebook WijkteamCSA
Het volledige team is per mail bereikbaar via: csa@leefomgevingarnhem.nl

Bewonersgroep Arnhems Hart kan hierbij een ondersteunende factor zijn als men meer hulp wil.

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart