fbpx

Wie zijn wij?

Stichting Arnhems Hart is een vrijwillige organisatie die zich met hart en ziel inzet voor de inwoners van de binnenstad van Arnhem. Hun doel is om de gemeenschap actief te betrekken bij de ontwikkelingen in hun omgeving en hen de mogelijkheid te bieden om hun stem te laten horen en mee te praten.

De stichting hecht veel waarde aan de meningen van de inwoners en gelooft in een open en transparante communicatie met alle betrokken partijen, waaronder de gemeente, aannemers en gesprekspartners. Het is een tweerichtingsproces waarbij iedereen kan profiteren van de gezamenlijke inspanningen.

Ze zijn dagelijks aanwezig in de binnenstad en gaan in gesprek met inwoners en ondernemers. Verschillende aspecten, zoals projecten, vergroening, parkeerproblemen, (zwerf)afval, weesfietsen, verkeersveiligheid en overlast, worden onderzocht en bekeken. Hierbij worden soms ambtenaren of externe adviesbedrijven betrokken.

Een belangrijke jaarlijkse activiteit is de uitgebreide schouw, waarbij inwoners punten kunnen aandragen ter verbetering van de binnenstad. Ook worden er regelmatig kleine schouwen georganiseerd na herinrichtingen of oplevering van (groen)projecten om o.a. de toegankelijkheid te beoordelen, geregeld samen met het APCG.

Naast hun betrokkenheid bij de inwoners en het streven naar een verbeterde binnenstad, organiseert de stichting verschillende activiteiten voor jong en oud. Deze activiteiten variëren van vergroeningsinitiatieven tot spelmiddagen, wandelingen, themabijeenkomsten en feestelijke vieringen. Het doel is om mensen samen te brengen, te versterken en te laten ontspannen.

De stichting heeft een “knijpploeg” die elke woensdagochtend een deel van de binnenstad schoonmaakt en tegelijkertijd let op veranderingen en reparaties in de openbare ruimte. Deze wekelijkse activiteit heeft ondertussen een conciërge-functie gekregen onder de inwoners. Het draagt niet alleen bij aan een schone leefomgeving, maar ook aan beweging, plezier en onderlinge verbondenheid.

Participatie is een kernwaarde voor Stichting Arnhems Hart, en dankzij de vele vrijwilligers worden waardevolle contacten gelegd tussen inwoners en ondernemers. Ze stimuleren ook nieuwe inwoners om actief deel te nemen en bieden verschillende communicatiekanalen aan om iedereen de gelegenheid te geven mee te praten, ideeën te delen of gewoon in contact te komen.

Op hun website streven ze naar duidelijke en transparante communicatie, waarbij artikelen, enquêtes, vergunningen, evenementen, projecten en raadsvoorstellen die betrekking hebben op de binnenstad worden gedeeld. Ook worden verslagen van de maandelijkse buurttafels online gedeeld.

Al met al is Stichting Arnhems Hart een waardevolle organisatie die actief de belangen van de inwoners behartigt en bijdraagt aan een leefbare, groene en gemeenschapsgerichte binnenstad in Arnhem.

Men kan ons volgen op sociale media zoals: Facebook, X, Tumbler, YouTube en Instagram.

Doel: Samen sociaal, meedenken en actief de binnenstad verbeteren voor mens en dier…

Contactgegevens:
Stichting Arnhems Hart,
p/a Rodenburgstraat 11-4,
6811HM Arnhem,
WhatsApp-Telefoon: 06-39872028,
Correspondentie mail: Stichting Arnhems Hart

Bestuursleden;
Voorzitter: Dhr. E. Wiessenberg
Secretaris: Mevr. L. van der Ham
Penningmeester: Dhr. G. Schoonderbeek
Bestuurslid: Mevr. H. de Jager

KVK 89599144  RSIN: 865035532

 

Ons werkgebied:

 

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Stichting Arnhems Hart