fbpx

Van Wijken Weten

Van Wijken Weten:
Met Van Wijken Weten is er een betere aanpak en contact in de wijken van Arnhem. Over de 24 verschillende wijken heeft Arnhem nu 8 wijkteams met ongeveer 300 coaches. De wijkteams kennen de wijk op hun duimpje en zijn ook geregeld te vinden op straat, school, buurthuizen of gaan zomaar een gesprek aan in een straat.

Samen met bewoners, ondernemers en gesprekspartners proberen zij d.m.v. korte lijntjes de wijken samen te brengen maar ook in te spelen op situaties, zorg, veiligheid en ze realiseren, ondersteunen diverse projecten.Elke wijk heeft dan een Team Leefomgeving en een Zorgteam, die we hieronder verder benoemen.

Team Leefomgeving CSA:
Team Leefomgeving CSA (Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek) bestaat momenteel uit 4 personen. Elke wijk heeft een vast contactpersoon, voor het centrum is dat Monique de Leeuw. De contactpersoon onderhoudt de contacten in de wijk en bekijkt waar deze op kan inspelen en haalt de juiste mensen erbij als dit nodig is. Hij/zij schuift ook regelmatig aan bij diverse overleggen zoals o.a. met handhavers, Politie, woningcorporaties, ondernemers en bewoners.

Met een budget kan Team Leefomgeving zaken veranderen waar bewoners ook om vragen. Dit kan gaan over groen & onderhoud, speeltuinen, veiligheid, welzijn, participatie, sport en cultuur. Samen met de wijk wordt er dan beslist in hoever en hoeveel budget er voor vrijgemaakt gaat worden.

Voor 2021 is er een wijkprogramma online met daarin vele punten van aanpak.

Website: Van Wijken Weten
Mail contactpersoon CSA: Monique de Leeuw
Mailcontact: Team Leefomgeving CSA
Telefoon Monique de Leeuw: 06-50194038

Zorgteam:
Het Zorgteam omvat een groot gebied over alles wat met zorg te maken heeft. Naast gezondheid kan men ook denken aan geldproblemen, wonen, huiselijk geweld, werk & onderwijs. Bij het Zorgteam kan men een afspraak maken voor een keukentafelgesprek waarin vele zaken besproken kunnen worden. Het Zorgteam bespreekt ook zaken over huishoudelijke hulp, vervoersproblemen, verzorging en hulpmiddelen zoals krukken, rollator of een rolstoel. Doordat ze direct in contact staan met huisartsen, zorgverleners, scholen e.d. kunnen ze op vele manieren schakelen en inspelen.

Zorgteam behandeld niet alleen de aanvragen van bewoners, ze staan ook klaar wanneer men een situatie ziet of aantreft buitenshuis. Voor wie zich zorgen maakt over een familielid of iemand uit zijn/haar leefomgeving.  Soms is het niet makkelijk om het te melden maar vaak wel verstandig om het eerst te bespreken. Deze fijne coaches pakken alles professioneel op.

Website: Wijkteams Arnhem
Mail contact: Zorgteam CSA
Online: Afspraak maken
Telefoon (werkdagen): 088-2260000

 

Info:

Wijkcijfers Centrum 2021
Wijkprogramma Centrum 2021

 

 

 

 

 

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Stichting Arnhems Hart