Afvalinzameling

Diftar:
Per 1 juli 2020 zijn de kosten voor afval veranderd. Men betaalt dan een lager vast tarief en een bedrag per afvalzak. Door afval goed te scheiden heeft u invloed op de hoogte van uw afvalkosten.

Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel restafval aangeboden wordt en hoe meer restafval een burger aanbiedt hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn

Afvalstoffenheffing (vast en variabel tarief):
>Vast tarief voor alle huishoudens €162,60 voor 2021.
>Variabel tarief (per 30 liter restafvalzak) €0,80.

(Wie een kliko gebruikt, betaalt voor het ledigen van een 140 liter kliko €3,75 en voor een 240 liter €6,40)

Op basis van registratie op de afvalpas ontvangt men jaarlijks (voorjaar) een aanslag voor het aantal keren dat er restafvalzakken zijn weggooit. Het uiteindelijke tarief dat men gaat betalen is afhankelijk van het aantal restafvalzakken maal €0,80. Hoe meer en beter men zijn/haar afval scheidt, des te minder restafval en hoe lager de afvalkosten.

!>GFE, oud papier, glas en PBD worden niet belast en kunnen gratis aangeboden worden.
!>Minima hebben recht op kwijtschelding en vrijstelling van aantal restafvalzakken krijgen. Kijk hier voor meer info.
!>Bewoners met een medische verklaring kunnen o.a. kwijtschelding en/of tegemoetkoming in de kosten krijgen. Kijk hier voor meer info.
!>Wie de afvalstoffenheffing eerder in termijnen betaalde blijft dat ook gewoon met het nieuwe systeem doen.

Ahttps://arnhemshart.nlfvalpas:
Inwoners kunnen restafval alleen nog maar in de ondergrondse restafval containers gooien met een afvalpas. Heb je geen afvalpas meer of ben je een nieuwe bewoner? Vraag dan een nieuwe pas aan via de afvalbalie van Suez. Bij vervanging, tweede pas e.d. kunnen er kosten in rekening worden gebracht van €10,50.

Inzameling oud papier/karton en/of PBD:
Oud papier wordt in de binnenstad iedere woensdagavond opgehaald. Tussen 17.00 uur en 18.00 uur mag het aan de straat worden gezet.

Het PBD-afval (Plastic, Blik en Drinkpakken) wordt elke week op dinsdagochtend opgehaald. Bewoners kunnen dit in (gratis) doorzichtige zakken aanbieden op straat vanaf 6.00 tot 07.00 uur.

De gratis PBD zakken kan men ophalen bij Gemeente Arnhem, Spar Arnhem Centraal, SPAR Arnhem Koningstraat of Albert Heijn Rozet Geen zin om de deur uit te gaan, doe het dan online via: zakkenbestellen.nl

Coehoorn heeft oud papier en PBD containers waar men dagelijks terecht kan. Hier wordt het dan ook niet opgehaald.

Vind je het lastig om te bepalen wat wel of niet bij PBD mag? Bekijk hier het overzicht.

In de afvalwijzer vindt men alle gegevens over het inzamelen op uw adres.

Glascontainers:
Binnenstad: Looierstraat (t.h.v. nr 14) en Kleine Oord/Nieuwstraat staan glascontainers.
Coehoorn: Korte Coehoornstraat t.h.v. nr 2.

Verzamelcontainers groente-, fruit- en etensresten (GFE)
Het afval van groente, fruit en etensresten is weer te hergebruiken Van dit afval wordt compost gemaakt die te gebruiken is in tuinen, parken en plantsoenen.https://arnhemshart.nl/

De GFT-zuilen locaties:

Binnenstad:
Ariën Verhoeffstraat t.h.v. achterzijde Bastion Hotel
Broerenstraat t.h.v. stadhuis
Damstraat
Doelenstraat
Gele Rijdersplein
Jansbuitensingel
Kerkstraat
Kleine Oord/Nieuwstraat
Koningsplein
Langstraat
Looierstraat t.h.v. huisnummer 12
Looierstraat t.h.v. huisnummer 44
Nieuwe Plein/Hoogstraat
Rodenburgstraat, naast Parking De Trans.
Rodenburgstraat/Rijnkade
Roermondsplein
Rijnkade, overzijde van nummer 141
Varkensstraat t.h.v. huisnummer 22/peperbus
Velperpoortslangstraat
Vossenstraat
Weerdjesstraat t.h.v. Bolwerk
Willemsplein/Korenstraat

Komen nog binnenkort:
-Mariënburgstraat, Bij blinde muur, naast huisnummer 8.

Coehoorn:
Utrechtsestraat t.h.v. huisnummer 55
Korte Coehoornstraat t.h.v. huisnummer 2

Gebruikmaken van GFE-zuil:
De GFE-zuilen zijn gratis en te openen met de afvalpas. Hiervoor moet de afvalpas wel geactiveerd zijn. Wil je gebruikmaken van de GFE-zuil? Stuur dan een mail naar afval@arnhem.nl of bel (gratis) naar 0800-1809 en kies optie 1. Geef je afvalpasnummer, postcode en huisnummer door. Na twee dagen zal je pas werken en is deze voor alle GFE-zuilen te gebruiken.

**Wie een Citybin of GFT-kliko heeft kan geen gebruik maken van de GFE-zuilen.**

Diftar-https://arnhemshart.nl/Locaties alle ondergrondse containers:
Op deze kaart zie je waar de diverse containers staan. De containers zijn redelijk verspreid door de binnenstad en Coehoorn om grote loopafstanden te voorkomen, maar het is nog niet optimaal. In het winkelgebied, Rijnstraat tot en met de Roggestraat, staan geen ondergrondse containers. Reden is de beperkte ondergrondse ruimte door aanwezigheid van veel kabels en leidingen. De gemeente onderzoekt op dit moment of hier nog aanvullend containers geplaatst kunnen worden.

Webportal MijnAfval:
Wil je controleren hoe vaak jij je afvalpas hebt gebruikt of dat je kliko is geleegd? Dit kan online via https://suez.mijncontainer.nl/. Je kunt daar de gegevens inzien. Elke ochtend wordt deze bijgewerkt.

Op basis van je postcode, huisnummer en het nummer van uw afvalpas kan men een gebruikersaccount aanmaken op https://suez.mijncontainer.nl/. Vanwege de privacy heb je ook een unieke pincode nodig. In de brief van de gemeente Arnhem van mei-juni 2020 stond deze pincode vermeld. Nieuwe bewoner of deze brief kwijt? Bel dan gratis naar 0800-2800123. Of stuur een mail naar servicedesk@inovim.eu (vermeld in die mail uw postcode, huisnummer en het nummer van uw afvalpas). Een nieuwe pincode komt dan per post naar je toe.

Illegaal afval:
Men kan via www.arnhem.nl/melding of de Fixi-app (androidiPhonehttps://arnhemshart.nl) makkelijker een melding maken van illegaal afval. De melding wordt geregistreerd en afgehandeld.

Meer informatie: Stuur een mail naar afval@arnhem.nl of bel (gratis) 0800-1809.
Klachten over ophalen/weigerende pas: Bel dan SUEZ servicelijn, tel. 0800-3666999.

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart