Sint Jansbeek: Reguliere aanvraag omgevingsvergunningen

Reguliere aanvraag omgevingsvergunning: het noordelijk deel van de Nieuwstraat, de Beekstraat en de Broerenstraat

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere procedure van toepassing is.

Zaak id: 195232748

Datum indiening: 23 december 2016

Omschrijving: het bouwen van een beekconstructie t.b.v. de St.Jansbeek met bruggen, trappen en hekwerken

Adres: het noordelijk deel van de Nieuwstraat, de Beekstraat en de Broerenstraat

Perceel: sectie o, nummer 7900

Activiteiten: Bouwen

De bekendmaking staat hier!


Reguliere aanvraag omgevingsvergunning: in het zuidelijk deel van de Nieuwstraat, begrenst door Weerdjesstraat

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere procedure van toepassing is.

Zaakid: 195232747

Datum indiening: 23 december 2016

Omschrijving: het bouwen van een beekbak t.b.v. de St. Jansbeek met een stapstenen trap

Adres: in het zuidelijk deel van de Nieuwstraat, begrenst door Weerdjesstraat

Perceel: sectie o, nummer 8268

Activiteiten: Bouwen

De bekendmaking staat hier!


Verleende omgevingsvergunning regulier: Kerkplein

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere procedure van toepassing is.

Zaakid: 195229813

Omschrijving: het bouwen van een beekconstructie tbv de St.Jansbeek met bruggen, trappen en hekwerken

Adres: Kerkplein

Perceel: kadastraal sectie: O, nummer: 8837

Activiteiten: Bouwen

Besluit: Verlenen

Datum besluit: 29 december 2016

Bezwaar

Belanghebbenden, die door deze beschikking rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht, binnen zes weken ingaande de dag na de beschikkingsdatum, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen bij het college van burgemeester en wethouders van Arnhem.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener; dagtekening (datum); omschrijving van het besluit waartegen het besluit gericht is en de gronden (motivering) van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Voor het opschorten van een besluit, moet u naast een bezwaarschrift ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening sturen naar: de voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Deze rechter kan, in spoedeisende gevallen, een dergelijke voorziening treffen.

Voor meer informatie over de voorlopige voorziening zie: www.rechtspraak.nl

De bekendmaking staat hier!

Reacties op dit artikel kan men hier plaatsen.........

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.