fbpx

Voorontwerp Omgevingsvisie Arnhem 2040 – 2021

Arnhem in 2040: wat vindt u belangrijk?

Hoe ziet onze stad er in de toekomst uit? Hebben we meer groen met meer speelplaatsen in de straat? Moeten we langer lopen voor de parkeerplaats van onze auto? Hoeveel ruimte hebben we nodig om te wonen? Kiezen we voor het wonen in hoogbouw, en zo ja waar? 2040 klinkt nog ver weg en toch beginnen we daar vandaag mee en zullen de gemaakte keuzes direct mee wegen in nieuw beleid.

In september gaan wij, de gemeenteraad van Arnhem, praten met het college van burgemeester en wethouders over hoe onze stad er in 2040 uitziet. In de omgevingsvisie staan plannen over de woningbouw, het zorgen voor een gezonde stad met voldoende werkgelegenheid, de wegen, parken, het klimaat, ruimte voor duurzame energie, maar ook bijvoorbeeld hoe we Arnhem goed bereikbaar houden. Hoe Arnhem er in de toekomst uitziet bepalen wij graag samen met u.

Er ligt een visie…
Tot en met februari konden Arnhemmers en organisaties ideeën inbrengen, meepraten en meedenken over de toekomst van Arnhem. Denk bijvoorbeeld aan bewonersbijeenkomsten, een Omgevingswetbraderie, een scholenproject, een online stemwijzer “Koerswijzer” en vragenlijsten over drie thema’s. Dankzij alle resultaten heeft het college van burgemeester en wethouders een ontwerp omgevingsvisie opgesteld. De ontwerp omgevingsvisie is onder deze tekst te vinden en te downloaden.

…maar wat is uw mening?
Wij zijn erg benieuwd naar uw mening over deze ontwerp omgevingsvisie. Vóórdat de gemeenteraad de omgevingsvisie gaat vaststellen, willen wij namelijk weten hoe u daar over denkt:

  • Zijn de juiste uitdagingen beschreven? Of ontbreekt er nog een belangrijke?
  • Voelt u zich thuis in Arnhem in 2040, zoals die staat beschreven?
  • Worden de juiste thema’s beschreven, en daarbinnen de juiste doelen gesteld?
  • Wat moet volgens u meer aandacht krijgen en wat moet juist worden geschrapt? En waarom?
  • Kunt u zich vinden in de uitwerking per gebied (centrum/Arnhem Oost/Centrum Zuid en Arnhem Noord)?
  • Wat mist er volgens u in de omgevingsvisie?

Als de stad spreekt, luistert de gemeenteraad
De gemeenteraad is aan de beurt. Wij moeten de omgevingsvisie vaststellen en kunnen die ook aanpassen. Daarom is uw mening belangrijk! Zo kunnen wij de wensen en behoeften van Arnhemmers in kaart brengen. Dit nemen wij mee in het gesprek met het college van burgemeester en wethouders. Als de stad spreekt, luistert de gemeenteraad.

Hoe kunt u uw mening delen?
U kunt op drie manieren uw mening delen over de omgevingsvisie met de gemeenteraad:

  1. Stuur een e-mail naar omgevingsvisie@raad.arnhem.nl (dit kan tot 9 september 2021). Alle ideeën en meningen worden verzameld, openbaar gemaakt en zijn dan beschikbaar voor de raadsleden.
  2. Neem deel aan een stadsgesprek over de omgevingsvisie op dinsdagavond 7 september 2021. In deze bijeenkomst leggen we uit wat de omgevingsvisie inhoudt en kunt u het gesprek hierover aangaan met de raadsleden. De bijeenkomst is op het stadhuis, behalve als het door corona niet mogelijk is (dan houden we de bijeenkomst digitaal via MS teams). U kunt zich tot uiterlijk 30 augustus aanmelden voor de bijeenkomst door een mail te sturen naar omgevingsvisie@raad.arnhem.nl. Vóór de bijeenkomst ontvangt u nog meer informatie over de bijeenkomst.
  3. Neem direct contact op met een raadslid of fractie. Zie de contactpersonen daarvoor op deze website iBabs Online.

 

Facebook commentaar:

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart