Evenementen Koningsdag 2017 – 02

Voor Koningsdag 2017 zijn er reeds al wat vergunningen aangevraagd. We zetten ze per deel online op onze site. Klik op de blauwe tekst om de desbetreffende aanvraag in te zien.

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen ontvangen:

Op basis van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht stelt het college u in de gelegenheid om gedurende een periode van één week na dagtekening van deze bekendmaking onder vermelding van het zaaknummer uw zienswijze over deze aanvraag kenbaar te maken. U kunt uw zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij de afdeling Vergunning & Handhaving. De afdeling is bereikbaar via Postbus 9200, 6800 HA Arnhem en telefoonnummer 0900 – 1809.

Onderstaande aanvragen zijn gepubliceerd op 30 januari 2017.


Evenementen Koningsdag 2017-01

Aanvraag evenementenvergunning: Jansplein

Reacties op dit artikel kan men hier plaatsen.........

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.