Enquête Koningsfeest Arnhem 2019

Enquête Koningsfeest Arnhem 2019

Vanaf maandag 29 april t/m zaterdag 4 mei jl. hebben we een eenvoudige enquête online gehouden onder bewoners van de binnenstad. De vragen waren makkelijk en kort opgezet voor de bewoners. Er zijn meer dan 300 ingevulde enquêtes binnengekomen, bij 300 zijn we gestopt met tellen, wel zijn alle enquêtes meegenomen in de onderstaande uitslag.

Deze enquête is volledig anoniem vanwege onze privacy belofte en de AVG (Privacywet) gehouden, gemaakt en uitgewerkt.

De link naar het artikel:
Bonkende gezelligheid alom met Koningsfeest in Arnhem, incl. enquête.

Feestvreugde en informatie:
83% gaf aan goed geïnformeerd te zijn over de feestvreugde en waar de podiums stonden. De meeste informatie werd verkregen via de sociale media, daarna de krant(en). De gemeente Arnhem scoorde het laagst (5%). Eén gaf aan via www.overheid.nl zijn informatie te hebben ontvangen.

Geef een cijfer voor de bezoekers drukte:
Gemiddeld genomen komen we uit op een 3. Dat betekent dat men de bezoekersdrukte als  gemiddeld heeft ervaren. (keuze uit cijfers 1 (slecht) tot een 5 (uitstekend).)

Geluidsoverlast de twee dagen:
Hier kon men een cijfer geven van 1 t/m 10 waarbij 1 behoorlijk slecht en 10 uitstekend/geen last.
Als we alles bekijken en het gemiddelde nemen dan komen we op een matige 6 uit, dus iets meer dan een gemiddelde.

Geluidsoverlast op Koningsnacht en Koningsdag:
Dit waren twee vragen met de mogelijkheid om een cijfer te geven van 1 (slecht) tot een 5 (uitstekend). Beide vragen scoorden een 3 wat een gemiddelde is.

Verkeersmaatregelen:
In hoever waren de verkeersmaatregelen bij jou bekend? Door veel in te zetten op de diverse (sociale) media kanalen waren bewoners (zeer) goed geïnformeerd. Een enkeling wist van niets.

Burgemeester geeft aan in 2020 maatregelen te nemen:
Dit is eigenlijk afwisselend.  Slechts 55% geeft aan dat dit goed is. Voor 5% hoeft dat niet. En 40% maakt het niets uit.

Moet de gemeente Arnhem gelijk ingrijpen bij meldingen?
Hierop antwoordde 75% met ja en 25% met nee.

De gemeente Arnhem moet alle buitenevenementen, per aanvraag, beoordelen/bekijken:
Hierop antwoordde 80% met een ja.

Moet de gemeente Arnhem telefonisch bereikbaar zijn?:
Een aantal hadden “Hangt van het evenement af.” Aangevinkt. Het merendeel vindt dat de gemeente Arnhem bereikbaar moet zijn tijdens buitenevenementen, en dan bereikbaar via hun eigen telefoonnummer.

Waar zie je graag evenementen en waar niet. (Open vraag.):

 • Veel bewoners zien graag geen evenementen meer waar een park en/of veel natuur is. Zoals Lauwergrachtpark-Musispark. Ook het Gele Rijdersplein werd vermeld.
 • De Trans (Matrix) word ook genoemd als onveilig vanwege de grote drukte en maar twee in- en uitgangen waardoor het steeds vast staat.
 • Men vind de afstand tussen de Markt en De Trans te klein om hier gelijktijdig evenementen te houden.
 • De J. Frostbrug (XXLerator) niet meer vanwege de harde bassen. (Eventueel Stadsblokken?)
 • Bij de Nelson Mandelabrug maar één evenement i.p.v. twee.

Via opmerkingen wordt ook aangegeven dat de feesten allemaal gebaseerd zijn op jongeren. Doordat alles kort op elkaar staat moeten organisatoren geregeld een tandje bijzetten om andere lokaties te overtreffen. Men ziet heel graag veel meer afwisseling voor ouderen, ook maar één gaf aan dat het in stadhuis gezellig was met goede muziek voor een oudere.

Aanbevelingen en opmerkingen n.a.v. deze enquête (Open vraag):

 • Men gaf diverse complimenten aan de schoonmakers die al in de vroegte bezig waren.
 • Meer toiletvoorzieningen in de straten en toevoerwegen. Bewoners gaven aan dat veel bezoekers langs gevels, in steegjes, geveltuinen en tegen bomen urineerden. En dat de aanwezige handhavers hierop niets uitdeden, ook al stonden ze er heel dichtbij.
 • Dixies stroomden over en de urine kwam stromend op de weg.
 • Diverse meldingen over piemels uitzicht op de plaskruizen vanaf woningen.
 • Meer (zichtbare) afvalbakken.
 • Verbod op confetti e.d. Dit vanwege vervuiling maar ook voor de dieren.
 • Doordat er straten en pleinen waren afgezet om te parkeren zou men dit anders zien. Bewoners gaven aan hun vervoersmiddel (ver) buiten de wijk te hebben moeten zetten.
 • Veel meer controle op handhaven van decibels.
 • Het vertrappen en vernielen van het openbaar groen waar velen trots op zijn.
 • 00 uur is de tijd om te stoppen, Matrix ging door tot 00.20 uur op Koningsnacht.

Onder de opmerkingen ook die zich zorgen maakten omtrent alle commotie m.b.t. geluidsoverlast e.d. Deze zijn bang dat een dergelijk evenement straks teveel maatregelen en aanpassingen krijgt zodat het geen feest meer is.

Drie gaven aan dat deze klagers dan maar deze dagen naar een hotel of camping moeten gaan. Dit doen diverse bewoners al, blijkt uit de enquête. Sommigen kunnen niet vanwege de extra kosten alhoewel zij dit heel graag willen.  Acht gaven aan op Koningsdag hun huis te zijn ontvlucht.

Conclusie in het totaal:
Als men alle ingeleverde enquêtes bekijkt is het 80% eens dat deze editie 2019 drukker was dan anders. Vooral overlast door het (harde) geluid en de vele drukte in de binnenstad.

Plassende jongeren die de straten doorkruisten  en onbeschaamd bij anderen gingen urineren. Het missen van meer (zichtbare) afvalbakken en het overvloedig gebruik van confetti kanonnen.

Het college en gemeenteraad zal dus ook opdracht moeten geven om te kijken naar maatregelen in de toekomst.  Daarbij zou het goed zijn om ook eens te onderzoeken naar de verschillende leeftijden van de bewoners in de binnenstad. Ondanks dat er wel een groot verschil is in de binnenstad kan men kijken naar welke muzieksoort en/of evenement geschikt is. Een house of hardstyle zal niet passen waar over het algemeen veel ouderen wonen.

Ook een melding via de sociale media over een zieke met chronisch pijn overviel ons. Deze maakte de overlast van XXLerator mee en moest noodgedwongen haar huis uit. Het is bekend dat bassen en dreunen een groot invloed kunnen hebben op mensen en vooral als deze een aandoening hebben en/of (chronisch) ziek zijn. Daarnaast zit dicht bij de John Frostbrug, Woon-zorgcentrum Westerkade aan de Westervoortsedijk.

Arnhems Hart Buurttafel:
Ook op onze maandelijkse buurttafel van 6 mei jl. hebben we de enquête goed en lang besproken. De aanwezigen gaven ons dit extra nog mee:

 • Te hard geluid in het Coehoorn gebied, ruiten rammelden bij sommige bewoners.
 • Bewoners maakten zich zorgen om de bezoekers met lachgas ballonnen.
 • In hoever zijn de decibels in verhouding met de wettelijke geluidsnormen van het ministerie?
 • Daarnaast gaven de Coehoornbewoners aan niets van de brief te weten die bv. in het centrumgebied is bezorgd.

Volgens tellingen zijn er 200.000 tot 250.000 bezoekers geweest. Is onze compacte binnenstad hier op berekend? Ook de vele nieuwbouw en transformaties brengen steeds meer bewoners in de binnenstad. Dat betekent dat het al steeds drukker wordt en dit zal zeker nog meer worden met de geplande ontwikkelingen en nieuwbouw.

 

©ArnhemsHart.nl
Arnhem, 6 mei 2019

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart