11-Buurttafel Arnhems Hart 04-11-2019

11-Buurttafel Arnhems Hart 04-11-2019.

Vanwege de AVG wet is het niet toegestaan om persoonlijke namen te vermelden in verslagen. Hierdoor zijn deze online aangepast met een *****

-Welkom-

Diftar:
Deze gaat in per 1 juli 2020. Ook de regeling voor de minima is er doorheen. De drie moties: nascheiding, prepaidkaart en geen 30 ltr trommels, zijn niet door de gemeenteraad aangenomen. Er word beter ingezet op hele goede communicatie en controles door handhaving en de schone-buurt-coaches. In het winkelgebied zal nog worden bekeken of er meer oc’s kunnen komen.

Hoorzitting 6811:
Deze ging zeer goed. We konden onze bevindingen en feiten goed ondersteunen met de cijfers en uitleg naar de gemeente toe. Wellicht is het ook voor de gemeente een zoektocht in alle omschrijvingen en bonnen om het vanaf begin goed en degelijk te onderzoeken. Er is nog geen antwoord terug, wel hadden ze nog 6 weken extra uitstel aangevraagd.

Brief college:
Deze zal op korte termijn echt gemaakt worden en de deur uitgaan. We gaan omschrijven waar we tegen aan lopen en waarom de gemeente geen budget geeft en niet verder gaat met het bepraten van een buurthuis. We willen graag op locatie activiteiten organiseren en hiervoor waren ook al goede gesprekken maar locatie en budget houden dat enorm tegen. Ook de aanvraag bij Burgerkracht staat nog steeds “op hold” en er loopt een budgetaanvraag sinds mei jl. nog voor de buurttafel. Bestuur gaat nog een brief maken richting Burgerkracht inzake het on hold.

Korenkwartier:
Eind december a.s. zal STIPO verdwijnen van het Korenkwartier en is het een taak van (horeca)ondernemers, (ver)huurders, gemeente en bewoners om het gebied op te krikken. Er is een open middag gehouden met diverse doelgroepen en hieruit is heel veel informatie gekomen. Wat betreft het omtoveren van oude horecaruimtes hebben we enorm onze twijfels. Momenteel is het geen gebied als oudere om hier te wonen en zelfs een huis te gaan kopen in de toekomst. Dus dan maar weer studenten en expats?

Gele Rijdersplein:
De wethouder komt met een aantal voorstellen hoe eventueel de ruimte om het AKU-fontein en pergola beter kan worden benut. De tegenstand tegen sloop van de pergola groeit steeds meer. De horeca heeft last van hangjongeren, overlast e.d. maar eigenlijk hebben veel meer locaties in de binnenstad hier last van.

Coehoorn mobiliteit:
In kader van gebied de Coehoorn zijn er nu de eerste twee werkgroepen geweest over mobiliteit. We hebben naar diverse oplossingen en problemen gekeken en heel veel diverse meningen kwamen er ook los op deze twee avonden. Bereikbaar blijven en zijn was de grootste en het niet afsluiten van de Coehoornstraat voor Stella. Inzake het park en de bouw komen hier nog uitnodigingen voor. De terrasvergunning voor Stella is buiten behandeling gezet door de ODRA en gemeente.

Schouw Coehoorn 1:
Wie lopen er a.s. donderdag 7 november mee met de schouw? Vijf personen gaan mee.

Knijpploeg:
Woensdag 6 november a.s. is er weer een ochtend knijpen met bewoners. We gaan dit elke eerste woensdag van de maand doen van 10.00 tot 12.00 uur. Sight Landscaping biedt dan wat lekkers aan op het einde.

Rondvraag:

Duurzaamheid:
In hoever krijgen we de binnenstad mee met duurzaamheid? Elke wijk moet straks een eigen plan van aanpak presenteren in 2020 en die is er in de binnenstad nog niet eens. Ook hebben we met vele diverse partijen te maken: (ver)huurders, ondernemers, ontwikkelaars, woningcorporaties en ga maar zo door. ***** gaat dit verder uitwerken voor een extra buurttafel.

Bomenbeleid:
We zijn bij alle bijeenkomsten aanwezig geweest en vanuit daar is een nieuw bomenbeleid uitgekomen en aan de gemeenteraad gezonden. We gaan het plan bestuderen en kijken of ook de gedane toezeggingen er in staan.

Zorgteam:
Het zorgteam is overduidelijk niet te bereiken via de door hun verstrekte gegevens. Op mails en ingesproken voicemails wordt al niet eens meer gereageerd. We gaan dit aangeven als bewonersgroep naar de wethouder en zorgteam.

-Einde-

Volgende buurttafel is op maandag 2 december in Focus Eten+Drinken om 13.00 uur.

©ArnhemsHart.nl
6 november 2019.

Geef je reactie hieronder:

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart