fbpx

10-Buurttafel Arnhems Hart 07-10-2019

-Welkom-

Sinds 2014 wordt er gepraat over afval scheiden en diftar (gedifferentieerde tarieven). Scheiden kennen we eigenlijk al lang doordat we al papier verzamelen en vaak word dit aangeboden aan een vereniging of scholen. In de binnenstad van Arnhem wordt papier opgehaald door de gemeente.

In Coehoorn kan men momenteel al redelijk goed zijn afval scheiden omdat er ook diverse ondergrondse containers (oc’s) hiervoor zijn. (restafval, glas, PBD en papier) De resterende binnenstad heeft alleen de mogelijkheid om restafval en glas naar de oc’s te brengen. PBD (Plastic/Blik/Drankkartons) elke twee weken en papier sinds 9 oktober jl. elke week.

Voor heel Arnhem zijn er ruim 1500 oc’s die men straks met een afvalpas moet openen. Omdat er veel strijd is geweest omtrent de privacywet worden adresgegevens nu niet geregistreerd. Een afvalpas staat op een adres en door de Gemeentelijke Burger Administratie wordt in de toekomst een naam aangekoppeld. Straks als diftar een feit is zal dan alles aan elkaar gekoppeld worden en de hoofdbewoner zal een rekening krijgen voor de afvalstoffenheffing en restafval.

PBD:
Wanneer men het over PBD heeft zijn er eigenlijk al direct vragen. Wat hoort er nu wel en niet in deze zak/container? Er zijn diverse websites maar niet elk mens heeft internet en vaak al helemaal niet als men op leeftijd is.

Alle aanwezigen zijn er over eens dat leveranciers/producenten minder plastic moet gaan gebruiken zodat we als consument niet steeds overbodige plastic verpakkingen hebben. Supermarkten kunnen dit al afdwingen bij hun leveranciers.

(Gemeentes in Nederland zijn sinds 1 januari 2010 verplicht om kunststof verpakkingsmateriaal van huishoudens te scheiden. Bedrijven/kantoren vallen buiten de gemeentemaatregelen en vaak verdwijnt dit tussen het restafval en gaat het de verbrandingsoven in.)

Nascheiden of bronscheiden?:
Zal nascheiding dan niet beter zijn en/of goedkoper? Er wordt deze middag verwezen naar de uitzending van NieuwLicht. Arnhem Centraal heeft deze vraag ook gesteld aan de wethouder om de kosten te bekijken/vergelijken, de vraag ligt nog steeds open.

De WUR heeft een rapport gemaakt dat bronscheiden beter is om alle grondstoffen te kunnen hergebruiken. Dus de meningen over nascheiden of bij de bron is zeer wisselend.

Er zijn twee mooie uitzendingen gemaakt over nascheiding en plastic.
Nascheiding: https://www.npostart.nl/nieuwlicht/23-09-2019/VPWON_1306972
Plastic: https://www.npostart.nl/de-monitor/13-10-2019/KN_1709721?utm_medium=refferal&utm_source=tvblik

Diftar:
Door diftar in te voeren is het ook “De vervuiler betaalt!”. Men gaat dan een vast tarief aan afvalstoffenheffing betalen en een bedrag voor elk restafvalzak. Wie goed zijn afval scheidt zal dan ook minder geld kwijt zijn aan restafval.

Wel bestaat de angst dat mensen illegaal gaan dumpen naast de oc’s, in plantsoenen of de gemeentelijke afvalbakken. Dit laatste gebeurt ook in de binnenstad merken we tijdens onze reguliere knijprondes. Ook het zwerfafval is enorm toegenomen omdat men niet meer met veegwagens rijdt.

Momenteel zijn er ook binnenstadbewoners die hun straatje geregeld schoonhouden, hoe zit dit straks als men het afval kwijt wil? Een bewoonster is al eens berispt door handhavers omdat ze zwerfafval in de gemeentelijke afvalbak deponeerde.

Minima:
Momenteel ligt er een voorstel om de minima te ontzien m.b.t. de kosten voor restafval. De gemeenteraad heeft dit de wethouder meegegeven de minima te ontzien bij het invoeren van diftar. De minima betaalt nu geen afvalstoffenheffing en dat zal straks waarschijnlijk ook niet zo zijn. Een eenpersoonshuishouden kan dan maximaal 49 zakken storten en daarna moet hij/zij betalen.

Wanneer men minder dan 49 zakken heeft gestort is er een tegoed dat men kan gebruiken voor bv de GelrePas. Iemand die dan misbruik van deze mogelijkheid maakt kan er zijn voordeel mee behalen. Daarnaast zijn er ook bewoners die nooit gebruik maken van de GelrePas.

Omdat de stemmen staakten (19-19) zal dit voorstel op 23 oktober a.s. weer behandeld worden. De aanwezigen van de buurttafel snappen de opzet maar zien er niets in.

Men kan zijn/haar mening naar de raadsleden persoonlijk mailen voor 23 oktober a.s. via: raadsleden@arnhem.nl

Zwerf en illegaal afval:
Het opruimen hiervan kost geld. Niet alleen in mankracht maar ook het verwerken hiervan. Hoe meer van dit alles, des temeer zal men dit ook gaan merken in de afvalstoffenheffing.

In geval van illegaal afval zal handhaving en/of zullen de schone-buurtcoaches optreden. Bij constatering van dit strafbaar feit zal men bekeuren. Maar vaak is er geen dader te achterhalen en zijn dit extra kosten voor de gemeente Arnhem. Kosten voor de handhaving en het opruimen.

GFT & grof vuil:
Momenteel liepen er in andere wijken diverse proeven hiervoor. Voor GFT kan men desgewenst een CityBin (40 liter) aanvragen die elke twee weken geleegd zal worden. (Voor het aanvragen van een CityBin kunt u bellen naar de SUEZ servicelijn, tel. 0800-3666999)

Oc’s voor GFT zou beter zijn in de binnenstad met veel hoogbouw. Maar hoe gaat de gemeente (grof) tuinafval straks ophalen?

Grof vuil kan men wegbrengen naar een afvalbrengstation. Voor het laten ophalen van grofvuil betaalt men € 36,50 per m3. Arnhemmers met een GelrePas kunnen altijd 2 keer per jaar gratis hun grofvuil laten ophalen

Op onze buurttafel spreekt men de wens uit om een aantal keer per jaar weer ouderwets grof vuil op te halen.

Handhaving:
De gemeente Arnhem heeft te weinig handhavers om dumping naast de oc’s en illegaal afval aan te pakken. Dit is ook besproken in meerdere buurttafels als men het over allerlei situaties heeft waarbij men moet handhaven.

De laatste maanden werden er veel vuilniszakken open gesneden in de binnenstad en daar zijn de coaches en handhavers bij betrokken geweest. Na goed en intensief speurwerk zijn er 25 man hiervoor betrapt en aangehouden, deze hebben dan ook een proces-verbaal gekregen.

Communicatie:
In de communicatie naar bewoners toe moet men ook kijken naar de vele buitenlandse studenten en bewoners die de Nederlandse taal nog niet (goed) kennen. Een brochure in meerdere talen en op de website is wel zeer gewenst. Zo kan men ook dumping verminderen.

==
Of diftar er nog komt hangt erg af van de oplossingen en de nog lopende proeven. De wethouder heeft eigenlijk al aangegeven dat 1 januari 2020 niet echt haalbaar meer is. Ze stelde al voor om het per 1 juli 2020 in te voeren maar dan zullen er eerst nog een hoop drempels en oplossingen genomen moeten worden. We zien als bewonersgroep liever eerst een goed en degelijk afvalstroom en dan pas diftar invoeren, dit was/is ook het advies van betrokken ambtenaren vanaf het begin.

We danken onze aanwezige gasten voor hun inbreng en luisterende oren deze middag.

Volgende buurttafel:
Op maandag 4 november a.s. om 13.00 uur in Focus Eten+Drinken.

©www.ArnhemsHart.nl
15 oktober 2019.

*Een copy hiervan zal naar de raadsleden worden gezonden.

https://arnhemshart.nl

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart