fbpx

10-Buurttafel Arnhems Hart 05-12-2022

10-Buurttafel Arnhems Hart 05-12-2022

Welkom

Verslag van 07-11-2022 is niet goedgekeurd.
-In het verslag is een naam vermeld, vanwege de privacywet is dit niet toegestaan omdat de verslagen ook online geplaatst worden. Naam is verwijderd uit het verslag.

We verwelkomen de wethouder van Inclusie, Digitale Zaken, Organisatie en Publieke Gezondheid.
Na een voorstelronde gaan we met hem in gesprek.

Korte versie:
• Het valt op dat er veel nog gedaan moet worden aan de toegankelijkheid in Arnhem. Niet alleen voor mensen met een beperking maar ook voor mensen die slecht ter been zijn. Met APCG zetten we ons samen in om dit steeds te melden en/of ter aandacht te brengen. Waarom ligt een melding zo lang bij de gemeente? Wethouder: Graag verneem ik welke dingen dit zijn zodat het uitgezocht kan worden. Soms is iets niet direct mogelijk vanwege planning en/of (komende) projecten. We gaan wel meer investeren in het beter toegankelijk maken van de openbare ruimte en gebouwen.
• Opgemerkt wordt dat bij de Eusebius aan de trapzijde (CityStore) geen verwijzing staat naar de invalideningang > AH: Dit wordt meegenomen naar de Eusebiuskerk.
• Er staan heel veel fietsen op en rond Arnhem Centraal een wekelijkse of zelfs dagelijkse opruiming zou goed zijn. Veel rijwielen liggen her en der op de grond en dat belemmert de toegankelijkheid. > Wethouder neemt dit mee en koppelt terug.
• Communicatie: Sinds dat men bij de gemeente meer digitaal werkt worden inwoners niet meer overal van op de hoogte gehouden. GelrePas is hier een voorbeeld van omdat men geen update brieven meer krijgt en het jaarlijkse boekje wordt ook niet meer verstuurd per post. > Wethouder neemt dit mee en koppelt terug.
• In het coalitieakkoord worden ouderen eigenlijk maar één keer genoemd. Het lijkt of deze groep steeds meer uitgesloten gaat worden. Wederom word aangegeven dat een buurthuis zeer gemist word in de binnenstad.
• Verder wordt de wethouder meegenomen in het verhaal als het gaat over participatie in de binnenstad.

We danken de wethouder voor zijn aanwezigheid en hij geeft aan graag nog een keer in gesprek te willen.

Wijkagenten:
Politie en Handhaving Arnhem hebben diverse controles uitgevoerd in en rond de binnenstad en daarbij veel bekeuringen uitgedeeld. Naast de reguliere ‘hyena acties’ (Spijkerkwartier/binnenstad), waarbij politie en handhavers samen de stad intrekken en alle overtredingen direct aanpakken, worden de eerder genoemde controles vaker gedaan. NS Veiligheid heeft laatst op Arnhem Centraal ook een zeer goede actie gehad. Men blijft tussendoor gewoon op snelheden laseren, indien de werkzaamheden het toelaten natuurlijk.
Winterprotocol daklozen: Als het gaat vriezen is het winterprotocol van kracht voor daklozen in Arnhem. Bij strenge vorstperiodes wordt winteropvang geboden. Tijdens de winteropvang zijn meer vaste bedden beschikbaar voor mensen die op straat leven. Wie een dakloze ziet liggen in de openbare ruimte kan men daarvoor bellen (088-3555200 of centraalmeldpunt@vggm.nl) zodat zij er langs gaan om te kijken of deze naar de winteropvang wil gaan. Door het melden krijgt men ook beter inzicht in waar de slaapplekken zijn in de openbare ruimte.

Coehoorn:
Inmiddels heeft plot 1 (school) de omgevingsvergunning rond. Wel moet men eerst de zaakjes nog even met de notaris regelen zodat het in handen komt van een beleggersclub. De sociale huurwoningen blijven (eis gemeente). Het CPO project heeft nog steeds problemen om alles rond te krijgen.
Parkeren Coehoornpark: Dit is niet toegestaan en er wordt hier voor bekeurd. Diverse voertuigen hebben al een boete ontvangen. Dus wees gewaarschuwd! (Update: Er worden betonblokken geplaatst deze week.)

Singelpark:
De aannemer is vanmorgen weer gestart en men gaat voor de Kerst de nieuwe verharding aanleggen, nieuw gras en bomen planten. Ook de ligusterhagen worden aangepakt/aangevuld. Een infobrief staat op onze Facebookpagina.

Gesprek wethouder:
Op 22 november jl. is een gesprek geweest met de wethouder en wijkmanager. We bespreken aan tafel de huidige stand van zaken en de afhandeling van onze budgetaanvraag 2022. We hopen medio januari a.s. met een betere update te komen. Met een andere wethouder hebben we nog een apart gesprek.

Van het gesprek is een kort verslag gemaakt, en gedeeld, dat hieronder geanonimiseerd (privacywet) is vermeld:

Besproken is hoe de impasse te doorbreken die is ontstaan bij de poging te komen tot een convenant tussen de platforms: Arnhems Hart en Arnhem 6811. Het gesprek hiertoe heeft, na enige voorbesprekingen, niet meer plaatsgevonden en is enerzijds ( Arnhem 6811) per mail gecanceld.

Het uitgangspunt was (en is) wat Arnhems Hart betreft: opheffen van de huidige platforms en de besturen, bewoners laten kiezen voor een nieuwe vorm, nieuwe uitgangspunten en een volledig nieuw bestuur.

Huidig bestuur stelt zich niet beschikbaar voor de komende twee jaar.
Uitgangspunt nieuwe situatie: bewonersparticipatie en echt wat betekenen voor de inwoners van de binnenstad. Zichtbaar zijn wat je doet als bewonersplatform.
Hiertoe zullen huidige manier van werken losgelaten moeten kunnen worden.

Arnhems Hart staat open voor een gesprek om alsnog bovenstaande doelen te bereiken.
De heer ##### zal hiertoe aanzetten naar bestuur Arnhem 6811.

Financiën: om in aanmerking te komen voor de jaarlijkse onkostenvergoeding is het verzoek aan de heer ##### een duidelijke begroting te overhandigen.

Het gesprek wordt door de aanwezigen als plezierig ervaren en er zal door de heer ##### contact gelegd worden met Arnhem 6811 nog dit jaar.

Een vervolg afspraak is nog niet gemaakt.

Binnenstad 2023:
Nog even en we gaan 2023 in. We zien een gestage toename van nieuwe inwoners doordat er meer gebouwd en/of getransformeerd wordt. Het manifest “De binnenstad geeft mee….” gaf al een aantal knelpunten aan. Wat zou je graag anders willen in de binnenstad dan alleen de toppers verkeer en meer groen? Op 2 januari a.s. gaan we met elkaar hierover hebben om dit weer te delen met de raad en het college.

Tarieven regionaal openbaar vervoer 2023:
De prijzen zijn natuurlijk weer gestegen. Dit heeft natuurlijk invloed voor onze inwoners als zij een dagje weg willen of naar een afspraak. De gewijzigde tarieven 2023 staan online:
Online inzage tarieven Regionaal Openbaar Vervoer 2023.

Kerst op het plein:
Op donderdag 22 december a.s. van 17.00 tot 19.00 uur hebben we een Kerst-event bij de grote Kerstboom. Hapjes, drankjes en vooral gezellig samen zingen. Diverse (horeca) ondernemers gaan een bijdrage leveren. De vergunning is verleend en binnen.

Participatie/overleggen:
We hebben deelgenomen aan:
-Samen Impact Maken 2022.
-Omgevingsvisie. (Moet nog naar de raad)
-Rijnkade overleg. (Boekwerk ligt bij ons ter inzage.)
-Inclusieve communicatie gemeente Arnhem. (Komt nog een artikel over.)
-Campagne discriminatie 2023 (Zaterdag een fotoshoot. Campagne voor febr/maart 2023.)
-Spelgelegenheden/ontmoetingsplekken. (Verder uitwerken richting college/raad.)

Woning vergunningen:
-Onderlangs 5B: Besluit omgevingsvergunning https://wp.me/p7UMtq-6f3
-Ketelstraat 28: Besluit omgevingsvergunning https://wp.me/p7UMtq-6f6
-Coehoornstraat 4: Aanvraag omgevingsvergunning https://wp.me/p7UMtq-6f9
-Art Toren Arnhem: Ontwerpbestemmingsplan https://wp.me/p7UMtq-6dO
-Eusebiusbuitensingel 15: Aanvraag omgevingsvergunning https://wp.me/p7UMtq-6du
-Coehoornstraat 0 [Kad. Sect. P nr. 4625]: Besluit omgevingsvergunning https://wp.me/p7UMtq-6do

Rondvraag:
-Leger des Heils Reshare Store (Koningstraat 54A) heeft weer een inzameling voor o.a. de minima e.d. Ze vragen diverse kleding (gewassen/schoon) om deze in te leveren om aan de grote vraag te voldoen.
-Kerstkaarten?: Deze komen er natuurlijk weer aan en diverse inwoners willen ze graag gaan verspreiden.
-Verticaal vergroenen: De verhuurder verwijst door naar de VVE, wat nu? >AH neemt contact op met deze VVE.

Volgende buurttafel is op maandag 2 januari 2023 in Focus Eten&Drinken.

We wensen iedereen alvast een hele gezellige decembermaand toe!

©ArnhemsHart.nl
5 december 2022.

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart