09-Buurttafel Arnhems Hart 02-09-2019

09-Buurttafel Arnhems Hart 02-09-2019

-Welkom-

Dit is een eerste avondeditie van onze maandelijkse buurttafel. Op verzoek van diverse bewoners zodat ook zij aanwezig kunnen zijn. Het bestuur zal hierna overleggen of er meer edities komen.

Busconcessie:
Momenteel loopt er een concessie voor het busvervoer. In de concessie kunnen vervoersbedrijven inschrijven om straks het huidige streekvervoer voor een aantal jaren te exploiteren in Gelderland. De concessie loopt wel via de Provincie Gelderland maar ook de gemeente Arnhem heeft daarin wel bepaalde eisen. Via een online vragenformulier worden ook bewoners gevraagd om hun ervaring/mening over bepaalde zaken. Deze kan men hier invullen voor 16 september a.s.: Wensen en Eisen voor het openbaar busvervoer in Arnhem

Coehoorn:
In het Coehoorn vinden bewoners dat er nog al wat mis is m.b.t. verkeersveiligheid maar ook bebording. Zo schijnt de wegmarkering alleen tot Liander te lopen op de Utrechtsestraat. Verwijzing naar de Kis&Ride is zeer minimaal. Ook voor Hotel Haarhuis is het vaak onveilig omdat ze daar gewoon parkeren.

(Update: Inmiddels is er vanaf Haarhuis tot aan de Bergstraat een rij bakken met bomen geplaatst. Ook de laad/loshaven voor Haarhuis is weg. Nu staan er twee bankjes. Hierdoor kan men niet meer op de stoep parkeren.)

De Utrechtsestraat tot aan Museum Arnhem is bekend dat dit een zeer drukke weg is. Met veel fietsers vooral als scholieren naar en van hun school gaan en komen. Via ons is dit al eerder aangegeven aan de gemeente Arnhem om hiermee aan de slag te gaan.

Er komt een schouw met Coehoornbewoners om met elkaar de diverse zaken te bekijken en deze dan met de verkeersafdeling verder op te nemen. P1 wil daar ook graag bij aan sluiten.

Rijnkade/Weerdjesstraat:
Het is nog steeds een racebaan op de onder- en bovenkade alsmede tracé Weerdjesstraat. De drempels en plantenbakken op de onderkade hebben geen effect meer. Op het tracé is het een crossbaan voor auto’s en motoren geworden.

Kenmerken: crossen -door rood licht rijden – knallende uitlaten – wheelies – voor restaurants (hard) rijden en wild parkeren- tegen verkeer inrijden – inrijden/parkeren en doorrijders vanaf bovenkade langs Oostpool en bij de Trans er weer op rijden – enzovoort.

Er is toegezegd dat politie, handhaving en P1 geregeld hier kijken en ook direct bekeuren maar uit diverse bronnen en ook onze eigen constateringen is dit helaas niet het geval. Bewoners van de Rijnkade en het tracé zijn het onderhand zat en hebben ook geen zin om bv te wachten op de herinrichting van de Rijnkade.

P1 geeft aan dat zij bv geen rijbewijs kunnen invorderen maar alleen kunnen bekeuren voor het rijden voor de restaurants en fout parkeren. De echte handhaving ligt daarvoor bij de politie maar ook in meer adequate maatregelen door de gemeente.

De afgelopen weken heeft de gemeente twee boxen geplaatst op het tracé om te kijken hoe hard er daadwerkelijk wordt gereden. We horen hier nog de uitkomst van.

Verder zullen we weer contact opnemen met de betrokken ambtenaren om te kijken naar daadkrachtige oplossingen. Indertijd werd gedacht dat het met de drempels en bloembakken opgelost zou zijn.

Herkenbaarheid P1 en handhaving:
Er wordt weer opgemerkt dat men echt graag een verschil zou zien tussen de uniformen van P1 en die van de handhavers. Dit om meer te verduidelijken wie er nu loopt maar ook qua aanspreekpunt. Alhoewel het landelijk is geregeld dat P1 en de handhavers (Boa’s) in dezelfde kleding moeten lopen, heeft Ede wel deze herkenbaarheid doorgevoerd voor P1.

Fietsen:
Op deze buurttafel wordt er ook het ongenoegen geuit over de vele (wees)fietsen die her en der staan. Als we uit het raam bij Focus kijken zien we ook nu vele fietsen aan de reling vastgeketend staan.

Arnhem kent nog steeds geen fietsstalverbod voor het winkelgebied. Het gedogen van fietsen in de zijstraten heeft hier ook schuld aan. Arnhems Hart heeft indertijd ook bezwaar gemaakt bij het college en gemeenteraad maar deze stemden toch met meerderheid voor het gedogen.

Het is dan ook zeer onduidelijk en slecht aangegeven waar men wel en niet mag fietsen, ook winkeliers klagen als er fietsen voor hun winkel staan.

Vanuit het overleg Politie/handhaving hebben we wel gehad over extra (bewaakte) fietsenstallingen maar vanwege locatie/kosten/brandveiligheid zal dit nog een klus worden.

De gemeente is vanaf maart jl. begonnen om vanaf Arnhem Centraal de vele weesfietsen op te ruimen. Nu is men vanaf de Looierstraat richting het winkelgebied bezig.

We danken onze gasten voor hun aanwezigheid.

-Einde-

Volgende buurttafel op maandag 7 oktober a.s. om 13.00 uur in Focus Eten+Drinken.

©ArnhemsHart.nl
10 september 2019.

Geef je reactie hieronder:

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart