fbpx
Buurttafel verslagenDossier & Co

08-Team verslag Arnhems Hart d.d. 01-10-2018

08-Team verslag Arnhems Hart d.d. 01-10-2018

Vanwege de AVG wet is het niet toegestaan om persoonlijke namen te vermelden in verslagen. Hierdoor zijn ze online wel aangepast met een *****

Speciale gasten: STIPO en Transformatie Team gemeente Arnhem.

-Welkom-

STIPO:
STIPO is een Rotterdams team voor stedelijke ontwikkeling. Zij zijn ingehuurd namens de gemeente Arnhem om de Korenmarkt en omgeving weer leven in te blazen. Om de Korenmarkt meer centraler te maken als uitgaansgebied wil de gemeente in de Varkensstraat daghoreca en winkels. Hierdoor verdwijnen dan de aanwezige nacht horeca en eettentjes.

STIPO heeft reeds al diverse gesprekken gehad met de zittende ondernemers, gemeente en organisaties. Ook is elke eerste maandag van de maand het Korenkwartier overleg waar de stand van zaken besproken wordt. Ook Arnhems Hart is hier vanaf begin bij betrokken.

99% van de aanwezige bewoners komt niet (meer) op de Korenmarkt blijkt. Ze vinden het vies en ook niet echt meer gezellig uitzien sinds de verhoging en de bomen zijn weggehaald is. Sommige panden zien er niet uit en is er veel achterstallig onderhoud. Het is meer een plein voor feestvierende jonge bezoekers uit de regio. Niet voor de ouderen uit Arnhem zelf.

Ook is de concentratie van horeca zeer verdeeld over de binnenstad en wijken bewoners liever uit waar het goed en rustig vertoeven is. Ook is er geen binding onder de ondernemers wat op Jansplaats wel het geval is. 7Straatjes is zeer in trek vanwege het constructieve overleg en het geregeld organiseren van activiteiten, iets wat op de Korenmarkt zwaar ontbreekt.

Laat de jeugd lekker op de Korenmarkt blijven dan hebben wij eromheen een gezellige en rustige uitgaansgebied aldus een aanwezige bewoner. Ook werd opgemerkt dat de randen steeds vaker overlast ondervindt van de jeugdige parkeerders. Bekend verhaal is de Blauwe Golven, Vijfzinnenstraat maar ook De Trans en Rijnkade.

De komende tijd gaat de gemeente meer in gesprek met de eigenaren en ondernemers in de Varkensstraat om tot een snelle oplossing te komen de straat te verbeteren. Ook wordt er meer ingezet op het vergroenen en schoonmaken van het Korenkwartier.

Met de komst van een Hostel en Foodhal krijgt de Korenmarkt een bredere invulling. Maar praat men dan nog over hét uitgaansplein van Arnhem?

Samen met de aanwezige bewoners, STIPO en Korenmarkt zal later nog eens een aparte meeting worden georganiseerd.

Transformatie:
Het transformatieteam van de gemeente is medio 2013 opgericht. Opzet was om leegstaande kantoorpanden te transformeren naar woongelegenheden. Van appartementen tot studentenkamers. Bekende transformaties in de binnenstad zijn o.a. het oude UWV, Eusebiusplein, naar CAMELOT026 en Grote Broer, Broerenstraat, naar Market Side.

In de gemeentelijke visie werd opgenomen om te kijken naar mogelijke transformatie in: Kronenburg, Presikhaaf, Velperweg e.o. en de binnenstad. Hier waren veel kantoorpanden leeg en ook geschikt om deze te transformeren. Momenteel zijn er al vele m2 verdwenen als kantoorpand voor transformatie naar woningen.

Een transformatie tot bewoning hoeft niet altijd gepaard te gaan met een vergunning, vaak laat het bestemmingsplan dit al toe. Voor een transformatie tot kamerverhuur heeft men wel een vergunning nodig. Deze worden dan gepubliceerd op overheid.nl en Arnhems Hart.
https://arnhemshart.nl/category/dossier-co/woningen

Arnhem heeft een tekort aan huisvesting voor starters en door het transformeren wordt dit zo goed opgelost. Daarnaast heeft de projectontwikkelaar inkomsten uit de huur i.p.v. een leegstaand gebouw wat al geld kost. Ook de komst van Tiny Houses in Meinderswijk zorgen dat starters in Arnhem kunnen wonen.

Eind 2019 zal de visie weer bekeken worden en ook naar de mogelijkheden om kantoren die leeg staan eventueel aan te pakken. Wellicht gaat het team dan in een andere zetting verder. Het is niet de opzet om alles maar te transformeren aangezien er ook kantoren nodig zijn.

Na elke transformatie volgt er een na-evaluatie om te kijken of alles goed is gegaan en wellicht anders zou moeten. In de gang van transformatie worden aangrenzende bewoners nooit meegenomen, zij moeten het op een andere weg dan maar vernemen. Dit is iets wat bewoners heel graag anders zouden willen zien, vooral als het kamerverhuur betreft omdat dit mogelijk overlast kan geven naar de omwonenden.

Komende bekende transformaties zijn: Weerdjesstraat 10, Eusebiusplein 39 t/m 46, Willemsplein 22, Gele Rijdersplein 16, St. Walburgisplein 1 & 45, Brugstraat 7, Willemsplein 32, Willemsplein 14. Het voormalige stadhuis aan de Broerenstraat tot 58 appartementen en 3 winkels heeft nog een verlening tot behandelen van de vergunningen gekregen.

Het transformatieteam kijkt ook naar de voorzieningen in de buurt en of er mogelijkheden zijn om deze mee te laten groeien. M.b.t. een tandarts, huisarts en apotheker blijft de gehele binnenstad wel achter. Samen met de eigenaar(s) bekijkt het team naar de mogelijkheden, ze nemen zelf geen beslissingen of ze moeten transformeren het is alleen adviserend.

We danken STIPO en het transformatieteam voor hun tijd en aanwezigheid.

Motie duidelijke opdracht t.a.v. Blauwe Golven:
De gemeente gaat twee opties behandelen n.a.v. de motie. Optie A, de groene corridor, met het reeds rondgestuurde collegevoorstel als basis. Optie B, de creatieve corridor (met behoud van de Blauwe Golven)’. Daarnaast vraagt de motie om ‘de reactie van omwonenden en belanghebbende organisaties in het voorstel op te nemen’. We krijgen als bewonersgroep deze ook toegestuurd en zullen er een aparte buurttafel van maken op 4 oktober a.s. met een schouw ter plekke. De bevindingen worden dan met de gemeenteraadsleden en het college gedeeld.

Wijkbudgetten Arnhem:
Er is een lijst wat elke (wijk)platform jaarlijks van de gemeente Arnhem ontvangt om in de desbetreffende wijk uit te geven. Voor Arnhem6811 is dat in 2018 €12.495,- en voor 2019 €12.494,-. “De wensen in de wijk zijn leidend tenzij deze in strijd zijn met gemeentelijke kaders.” Staat er in de uitleg van TLO. Er wordt gecontroleerd op de uitgaven door het bewonersoverleg/wijkplatform of penningmeester. Direct ingediende facturen bij de gemeente worden gecontroleerd door TLO, gecodeerd en gefiatteerd. TLO bestaat sinds 2017, daarvoor was er een wijkregisseur die alles controleerde en/of fiat gaf. Arnhem6811 zou openheid qua uitgaven doen, vanaf oprichting, maar dit is tot op heden nog niet gebeurd. TLO heeft hun hier ook op gewezen begin januari 2018. Waarschijnlijk de volgende bewonersoverleg van hun?

Kerncijfers binnenstad:
Deze zijn bekend en openbaar op onze site. Hierin staan o.a. de cijfers m.b.t. inwoners, geslacht, werkenden, winkels et cetera. Dit naar aanleiding van vragen over cijfers e.d. https://arnhemshart.nl/dossier-co/documenten/kerncijfers-binnenstad-2018/2018

Ontwerp Meer Jaren Programma Begroting (MJPB) 2019-2022:
Deze staat online en openbaar op onze site. Op woensdag 3 oktober is er mogelijkheid om via ronde tafels erover te praten. ***** gaat daarheen namens ons. https://arnhemshart.nl/dossier-co/documenten/ontwerp-meerjarenprogrammabegroting-2019-2022/2018

Boomsingels Vossenstraat:
Omdat deze er nu bijliggen als een poepstrook kunnen bewoners van De Platanen deze adopteren. Zij zorgen dan voor het onderhoud e.d. De gemeente verstrekt wel de eerste keer planten om het direct goed te maken. ***** neemt dit verder op met de bewoners daar.

Budget:
Ons jaarbudget is weer aangevraagd volgens de eerdere toegezonden mail. Nu hopen dat we het krijgen toegewezen. De koffie/thee voor de maandelijkse buurttafels mogen wel gedeclareerd worden. Ook de Sint Jansbeek Herfstwandeling is gedekt.

Volgende buurttafel op maandag 5 november 2018.

©www.ArnhemsHart.nl
Arnhem 02-10-2018

Afkorting: TLO (Team Leef Omgeving)

Geef een reactie

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Stichting Arnhems Hart