fbpx

08-Buurttafel Arnhems Hart 05-08-2019

08-Buurttafel Arnhems Hart 05-08-2019

-Welkom-

Ondergrondse containers: Momenteel is de aannemer druk bezig om de resterende containers voor restafval te plaatsen. Deze gaan naar verwachting per 1/11/2019 werken met een afvalpas. Tot die tijd blijven ze gesloten. Er komt een vraag of PMD vaker opgehaald kan worden vanwege de stank, ook na afspoelen. Dit wordt meegenomen in het overleg.

Vuilnis: Er is een vraagstuk over de kosten van het ophalen v/d vuilnis. Volgens een aanwezige* is het naderhand scheiden goedkoper dan zoals het nu gedaan wordt. Momenteel haalt SUEZ het nog op en per 1/1/2020 Attero welk bekend staat om landelijk het best afval te sorteren. In november a.s. moet ook nog ingestemd worden door de raad m.b.t. DIFTAR en zoals het er nu uitziet zal men in 2020 nog geen DIFTAR hebben in Arnhem. E.e.a. hangt nu ook af van het college wat nog wat lijm nodig heeft.

Weerdjesstraat e.o.: Momenteel hangen er kastjes de komende maand waarmee men de snelheid van de passerende voertuigen meet. Er komen onderhand te veel klachten over knalpotten, snelheid, roodlicht-rijders, wheelies e.d. De Politie controleert zichtbaar en onzichtbaar op het tracé Weerdjesstraat. Ook op de onder- en bovenkade is het vaak een racebaan, hier wordt ook meer gecontroleerd. Foutparkeerders en voertuigen die op het afgesloten deel op de bovenkade rijden worden momenteel bekeurd zonder pardon.

Financiën 6811: We hebben alles doorgespit van 6811 vanaf 2015 t/m 2018. Het is geen naadloos boekhouden wat er is gedaan door zowel de gemeente als 6811 over 2017 en 2018. In 2015/2016 is er ruim €75.000 uitgegeven volgens de gemeente terwijl er eigenlijk maar €25.000,- in kas was excl. de €10.000 v/h groenfonds. Ook werden er bedragen afgeboekt die (totaal) niet overeen kwamen met beide boekhoudingen 2017/2018. We hebben daarom een bezwaar ingediend naar B&W toe als bestuur incl. onze namen erbij, anders was het bezwaar niet rechtsgeldig. We wilden eerst dit via een gewoon gesprek met Team Leefomgeving oplossen maar men verwees ons direct naar de optie om bezwaar te maken. Op de vraag, aan tafel, om de gehele WOB correspondentie te mailen gaan we niet op in, vanwege de AVG, wel kan men op afspraak de boekhoudingen bekijken en onze bevindingen horen en zien aan de hand van de verstrekte cijfers. <via redactie@ArnhemsHart.nl>

Perenbomen Langstraat: We kregen al meldingen over de perenbomen en ook aan tafel maar deze zijn (nog) niet dood. De natuur heeft zeer veel te lijden gehad door de hitte en haalt dan haar voeding terug uit de bladeren om de stam te voeden en te beschermen. Wie goed kijkt ziet hier en daar nog groenigheid.

Knijpploeg: Woensdag 14 augustus a.s. van 10.00 tot 12.00 uur. Start is bij De Spar Kleine Oord. Laat even weten via redactie@ArnhemsHart.nl of je mee doet.

Volgende buurttafel: Op maandag 2 september a.s. is er een inloopbuurttafel. Daarbij zijn ook diverse afdelingen van de gemeente Arnhem aanwezig waar bewoners hun directe vraag aan kunnen stellen. Dit is een eerste proef welk we straks ook vaker willen organiseren. Via soc. media en gewone media zal er reclame gemaakt worden. Er komt een aparte uitnodiging nog per mail.

©www.ArnhemsHart.nl
6 augustus 2019.

*Vanwege de AVG wet is het niet toegestaan om persoonlijke namen te vermelden in verslagen.

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart