fbpx

08-Buurttafel Arnhems Hart 01-11-2021

08-Buurttafel Arnhems Hart 01-11-2021

Wijkgroenagenda:
Op maandag 22 november a.s. (19.30 tot 21.00 uur) is er een bijeenkomst in “Geniet in de Weerd” over de wijkgroenagenda. Bewoners en ondernemers gaan met elkaar in gesprek over diverse groen onderwerpen. Hoe en waar zijn er o.a. meer mogelijkheden om (beter) te vergroenen, biodiversiteit te vergroten, voedselbos te creëren en de hittestress tegen te gaan? In twee sessies aan verschillende thematafels worden de ideeën opgehaald en gedeeld. Via een flyer en (sociale) media wordt men hiervoor uitgenodigd.
**Vanwege de nieuwe coronamaatregelen gaat de gemeente Arnhem geen fysieke bijeenkomsten voorlopig organiseren. Er komt een nieuwe datum zodra het mogelijk is.**

Fietsen Arnhem Centraal:
Er zijn ruim 80 fietsen verwijderd afgelopen maandag op het Stationsplein bij Arnhem Centraal. Het is verboden om hier (brom)fietsen te plaatsen. De fietsen zijn naar AFAC gegaan waar men deze na betaling van €35,- weer op kan halen. Brommers/scooters krijgen een bekeuring a €95,- thuis gestuurd. De komende weken gaat men harder hier optreden.
>Lees het artikel hier!<

Rondweg-racebaan:
We hebben bericht ontvangen dat het Veilig Verkeer Nederland (VVN) rapport behandeld gaat worden en de gemeente serieus naar de aanbevelingen en inhoud gaat kijken. Half december a.s. komt de gemeente hierop terug.

Op 24 november a.s. hebben de gemeenten een overleg om gezamenlijk op te trekken richting het kabinet tegen de knallende voertuigen. Momenteel praat men al over zgn. lawaaiflitsers maar vanwege de huidige wetgeving kan men hier niets mee. Het voertuig moet ter plekke door de politie gecontroleerd worden en dat kan bij de lawaaiflitsers niet.

Hoe de stand van zaken is met Arnhem, Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM), gemeenten en de aangesloten groepen zal binnenkort in een artikel worden uitgelegd. Inmiddels zijn er wel diverse Kamerleden wakker geschud die wettelijke regels en maatregelen willen. Maar dan zal er eerst een kabinet gevormd moeten zijn.

Vanuit ons zijn n.a.v. de kleine schouw ook diverse acties uitgezet door mobiliteit en deze worden onderzocht. Ook het Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten (APCG) loopt tegen bepaalde zaken aan en deze bevindingen gaan mee in het geheel.

Voor de Langstraat (bij de woningen) is een projectmanager aangesteld om de afsluiting te realiseren. Geld is beschikbaar om het illegaal doorrijden een halt toe te roepen. Action en AH hebben toegezegd om eventueel de paaltjes voor hun leveranciers/chauffeurs te laten zakken en weer omhoog te doen.

Smiley staat nu in de Beekstraat en Turfstraat. Daarna voor Haarhuis en Eusebiusbinnensingel (busbaan 30km/u).

Bushalte Rijnstraat:
De afgelopen week heeft men hier een aantal dingen veranderd zoals het wegdek en de oversteek naar de bushaltes op de brug zelf. In kader van de veiligheid hebben we samen met een raadslid en het APCG verzocht om ter plekke te kijken hoe het moet gaan worden. Ondanks het vergroenen e.d. zal het een pisplek blijven en onveilig. We gaan o.a. kijken naar mogelijkheden om dit in te dammen.
>Lees het artikel hier!<

Eusebiuskerk:
Het schiet behoorlijk op in/rond de kerk. Bij het koorgedeelte is men bezig met de afrondende werkzaamheden. Buiten worden de laatste beelden geplaatst ter vervanging. Ook komen op twee luchtbogen nieuwe beelden die nu vervaardigd worden. Beneden komen twee beelden in het straatwerk te staan. Na de nieuwe beelden op de luchtbogen zullen de steigers langzamerhand verdwijnen. Men zal dan per etage de werkzaamheden afronden en naar verwachting januari/februari 2022 klaar zijn. Afhankelijk van de weersomstandigheden.

Coronaterrassen:
De huidige vergunningen lopen per 31 december a.s. af. Er komt nog een evaluatie hierover waardoor het mogelijk kan zijn dat men in 2022 diverse terrassen aan gaat passen in de grote en/of anders gesitueerd. Onze inbreng zal ook meegenomen worden en we hebben tevens gevraagd om een (toegankelijkheid) bewustzijn rondje met de vergunningverleners en de burgemeester.

Aan tafel werd aangegeven dat de toegankelijkheid behoorlijk minder is geworden door bepaalde terrassen. Deze mening wordt ook gedeeld door het APCG waar wij een goede band mee hebben. Bij diverse schouws en gesprekken werken we geregeld samen als het gaat om de toegankelijkheid.

Coehoorn:
Op 15 november a.s. start men met het archeologisch onderzoek in het voormalig parkje. Zowel plot 1 als plot 2 zullen dan onderzocht worden op historisch materiaal. Of er iets uitkomt is nog onzeker aangezien het geheel al behoorlijk verstoord blijkt te zijn.

Inzake de sociale huurwoningen voor plot 1 (BSO De Rank) zal dit gedaan worden door D&D. Plot 2 (CPO) is bezig met het uitwerken van de tekeningen en heeft daarvoor andere bedrijven ingeschakeld. Stella by Starlight heet nu Nelson Bar & Restaurant en is recent opengegaan voor publiek.

CASA is nu gevestigd in het Coehoorn. De voormalige locatie aan de Langstraat zal bij de parkeergarage betrokken worden. Coehoornstraat 17 (voormalig Volksuniversiteit) gaat verder onder de naam NiCo wat staat voor “Nieuwe Coehoorn”. Coehoorn bewoners waren vreemd genoeg niet persoonlijk uitgenodigd voor de housewarming kortgeleden.

Arnhem6811:
Er is een tweede gesprek geweest en voorgesteld om een nieuw platform te starten. De namen Arnhem6811 en Arnhems Hart zullen dan verdwijnen en er zal één vertegenwoordiging komen voor de inwoners v/d binnenstad incl. nieuw gekozen bestuur. Over de uitvoer zal nog verder overlegd moeten worden.

Bestuurskwartier:
Als het om geld gaat dan wordt het vaak enorm stil bij partijen, zo ook in dit geval. In de gesprekken blijken er enorme bedragen genoemd te worden voor o.a. de vernieuwingen en uitbreidingen van de rechtbank en politie. Tevens willen de vleermuizen nog niet echt verdwijnen zodat de sloopwerkzaamheden nog niet doorgaan.

Manifest:
De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan. We willen de raadsleden en het college een manifest aanbieden met daarin aandachtspunten voor hun campagne en als ze gekozen zijn. Welke punten vragen van jullie aandacht? *De opgehaalde punten worden meegenomen*

Fietsplan:
In het voorjaar van 2022 zal er een fietsplan gepresenteerd worden. Welke punten moeten we meenemen in de gesprekken? *De opgehaalde punten worden meegenomen*

Knijpploeg:
Afgelopen week heeft de wethouder afval meegelopen en hij schrok i.i.g. van de vele rotzooi op/rond de graffitiberg. Zo werden toch weer 11 vuilniszakken opgehaald. Hij prees de groep voor hun wekelijkse inzet en zag tevens in dat zonder de vele Arnhemse vrijwilligers de stad nog vuiler zou zijn.

Buurthuis:
Na veel omwegen is op dinsdag 9 november a.s. de hoorzitting vanwege ons bezwaar “afwijzing buurthuis”. De commissie zal hierna nog een oordeel moeten vellen of de afwijzing terecht was of anders had moeten gaan. We hopen op de buurttafel in december a.s. er meer over te kunnen vertellen.

Kascontrole:
In 2020 is er geen kascontrole geweest vanwege de corona. In deze vergadering gaat men akkoord dat 2020 en 2021 samengevoegd worden. En de zittende kascommissieleden deze controleren in januari 2022.

Rondvraag:
Kerstboom op het Audrey Hepburnplein? > De aanvraag hiervoor is direct na de buurttafel verzonden.
Camera plaatsen? > Doorverwezen naar spreekuur van de wijkagenten.
Arnhemse Koerier, komt niet meer in de brievenbus. > *Gaat mail naar hun toe via ons*

Volgende buurttafel op maandag 6 december a.s. in Focus Eten&Drinken om 13.00 uur.
Natuurlijk met inachtneming van de coronamaatregelen die dan gelden.

©ArnhemsHart.nl
01 november 2021.

Facebook commentaar:

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart