fbpx

07-Buurttafel Arnhems Hart 04-10-2021

Buurttafels:
Vanuit de vorige inloop buurttafel 6/09/2021:
Tijdens de vorige buurttafel werden diverse (vertrouwelijke) zaken aangegeven die direct gedeeld zijn met de aanwezige wijkagent. Verder maakt men zich zorgen over de toename van (brom)fietsers en scooters die het winkelgebied doorrijden en overal vastgeketend zijn, zoals aan de reling van de Sint Jansbeek.

Racebaan aka Rondweg:
Naar verwachting zal deze week de aanvraag voor de flitspaal tracé Weerdjesstraat verstuurd worden. Voor de Jansbuitensingel is deze waarschijnlijk nog niet klaar. De laatste metingen met de GOOGLE kastjes schijnt fout te zijn gegaan. Deze cijfers zijn noodzakelijk om de aanvraag goed te ondersteunen.

Het VVN rapport is verzonden naar college en de gemeenteraadsleden. De wethouder had deze al ontvangen via de VVN zelf. Het rapport zal gedeeld worden in de bewoners mailinglist en bij dit buurttafelverslag worden toegevoegd. In 2022 komt er nog een uitgebreidere versie waarin de gehele binnenstad onder de loep zal worden gehouden.

Het (knetterende) racen is er nog steeds en dat zullen we helaas voorlopig ook gewoon houden. De politie heeft aangegeven dat er weer een aantal grote controles op komst zijn. Daarnaast wordt er op en rond de singels zoveel mogelijk gelaserd door de politie.

Een 30km/u weg zal het niet worden vanwege de doorstroming en toename aan luchtvervuiling. Trajectcontrole is al afgewezen door het CVOM en verkeerspolitie vanwege haalbaarheid.

Arnhems Hart sluit zich niet aan bij het nieuwe platform v/d singels vanwege de gevorderde gesprekken die er nu lopen met de diverse gesprekspartners en de uitwerkingen. We zouden dan weer vanaf begin moeten werken en dat kost teveel tijd.
De brief: Arnhems Hart: Brief n.a.v. VVN rapport kleinschalige maatregelen 2021

Rijnkade/onderkade:
Juridisch moeten nog even de puntjes op de i worden gezet om de onderkade afsluiting geheel dicht te timmeren. Parkeren voor vergunninghouders zal straks weer mogelijk zijn.

Update WRIJ/Rijnkade:
Het Waterschap laat ons weten dat in de wintermaanden meer duidelijkheid komt over de planning van de kademuur e.o. Er zijn proefsleuven gegraven om kabels/leidingen in kaart te brengen. Men is al bezig om een contract op te stellen voor de beoogde aannemer.

Er zal met de (horeca)ondernemers en VvE’s gesprekken worden gehouden ten aanzien van terrassen/bezorgen/bereikbaarheid/openingstijden e.d. Samen met het APCG (Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten) zal nog gekeken moeten worden naar de tegels en het afvlakken van de Portugese keien. Omstreeks december a.s. komt er meer duidelijkheid over alles, dus dit jaar zal er geen start worden gemaakt met de Rijnkade.

Vergroenen:
We hebben een heel leuk gesprek gehad met de dames van de wijkvergroening. Zij zijn ook aanwezig om jullie ideetjes, voorstellen, opmerkingen en dergelijke te horen. Tijdens de buurttafel worden veel positieve maar ook minpunten aangegeven richting de gemeente. Tevens worden er diverse mogelijke locaties aangegeven. Alles zal worden uitgewerkt en later weer terug komen in de buurttafel.

AKU-fontein:
Vanuit de buurttafels en input uit de binnenstad hebben we deelgenomen aan de ronde tafel om jullie mening te delen over behoud van het AKU-fontein. Samen met de erven en Jansen Royal is die input blijkbaar geweldig geweest dat plan 2b eigenlijk afgeschoten is door de raadsleden. De wethouder kan eigenlijk alleen kijken naar plan 1 (restauratie van AKU-fontein geheel) en een andere oplossing zoeken voor een fietsenstalling. In plan 2b zou deze onder het AKU-fontein komen. Of plan 2B nog in de stemming komt en hoeveel de provincie dan zal subsidiëren bij een ander plan is onduidelijk. A.s. woensdag is er een 2e meningsvormende raadsvergadering erover. >> https://arnhemshart.nl/nieuws/plan-2b-aku-fontein-al-afgeschoten/2021

Stadstheater:
Het geplande bedrag van €73 miljoen, dat de gemeente toegezegd had voor verbouwing en nieuwbouw, overschrijdt deze naar €100 miljoen of zelfs meer. De provincie wil alleen bijdragen aan kosten voor Oostpool en Introdans maar niet aan het gehele verbouwingsplan van de gemeente zelf. De verwachte 10 miljoen zal dan ook veel lager liggen. Het college komt omstreeks november a.s. met een nieuw plan.

World CleanUp Day 2021:
Met 17 vrijwilligers werd er op zaterdag 18 september jl. ongeveer 190 kg aan zwerfafval opgehaald. Dat is 60 kg minder dan het jaar ervoor. We denken dat dit komt omdat er nu statiegeld zit op de kleine plastic flesjes. Wel werd er veel blikjes en (kapot) glas aangetroffen en scoorde de Rijnkade en het Gele Rijdersplein wel hoog qua afval. De hapjes en drankjes werden gesponsord door Panino Mi Gusta. We danken de aanwezige vrijwilligers enorm voor hun inzet.

Graffiti:
De laatste weken wordt de binnenstad besmeurd met graffiti/spuitbussenverf. Wanneer er op een eigen woning is gekalkt dan is het schoonmaken voor eigen rekening. Inzake openbare ruimte kan men een melding maken via Fixi. En bij huurwoningen via de verhuurder.

Blauwe Golven:
Er is een goed bezochte inloop geweest over de Blauwe Golven. Men kan online de plannen inzien op onze website. Wie opmerkingen/aanvullingen heeft kan deze mailen, vanuit ons komen er nog opmerkingen. Inzake de toegankelijkheid zullen we samen met het APCG nog een gesprek hebben met de gemeente. >> https://arnhemshart.nl/dossier-co/documenten/blauwe-golven-arnhem-2021/2021

Coehoorn:
Plot1 (gesloopte school) moet nog even goed doorberekenen inzake de financiën. Voor plot2 (CPO) zijn al 25 leden die bezig zijn met de plannen en kostenberekening. Door de woningnood en corona zijn de bouwkosten behoorlijk gestegen. Voor plot3 (Bergstraat) zijn er 8 inzendingen binnen die nog beoordeeld moeten worden. Er zullen vijf partijen overblijven die uitgenodigd worden voor een gesprek. De winnaar zal omstreeks februari 2022 vergund worden.

Omstreeks eind oktober/november zullen er archeologische onderzoeken plaats vinden. Op plot2 zullen twee geulen worden gegraven waaruit men verder gaat werken. Men verwacht dan ook daarna plot 1 en plot 2 bouwrijp te kunnen maken. Plot1 en plot2 zullen naar alle verwachtingen gelijktijdig gaan bouwen.

De Bergstraat krijgt een knip t.h.v. de oc’s. Een berekening en tekening worden momenteel gemaakt. December a.s. zal dat gedeeld worden met de omgeving. Men kan daarna nog bezwaar maken tegen het verkeersbesluit als deze gepubliceerd wordt.

Eind 2021/begin 2022 zal men starten met de riolering in de Vijfzinnenstraat. Deze zal eerst gewoon vervangen worden, waarna later de straat geheel aangepakt zal worden. Dat zal pas gedaan worden als men geheel klaar is met bouwen en slopen (2025?).

Arnhem6811:
Er is een gesprek geweest met twee leden van Arnhem6811. Vanwege de privacy werd het verloop van dit gesprek alleen op de buurttafel gedeeld. Op 23 oktober a.s. is er een vervolggesprek.

Op maandag 1 november a.s. is er weer een gewone buurttafel bij Focus Eten & Drinken. We starten om 13.00 uur. Aangezien het binnen een horecagelegenheid is wordt men verzocht om zijn/haar QR-code te tonen bij binnenkomst. De wijkagent is aanwezig om in gesprek te gaan en zal +/- het eerste uur erbij zijn.

©ArnhemsHart.nl
5 oktober 2021

Facebook commentaar:

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart