fbpx
Buurttafel verslagenDossier & Co

06-Team verslag Arnhems Hart d.d. 06-08-2018

Vanwege de AVG wet is het niet toegestaan om persoonlijke namen te vermelden in verslagen. Hierdoor zijn ze online wel aangepast met een *****

-Welkom-

Helaas heeft Handhaving Arnhem de afspraak door de drukte vergeten en bied vele excuses aan. Zij komen nu samen met de wijkagent op maandag 3 september a.s..

Coehoorn: We praten over het Coehoorn en bewoners vinden het raar dat Coehoorn Centraal (CC) zich opwerpt als een soort belangenorganisatie over de wijk en park. Bewoners voelen zich gepasseerd en willen meer eigen inspraak over hun buurt i.p.v. dat CC dat doet z.g.n. met de bewoners/buurt. We melden ons aan voor de LSA/CC tour op vrijdag 31 augustus van 13.00 tot 16.00 uur. (5 personen) ( https://www.lsabewoners.nl/event/zomerprogramma-rondleiding-en-presentatie-bij-coehoorn-centraal/ )

*De uitnodiging van ***** gaat over 0 op de meter waar geheel Nederland nu momenteel mee bezig is. ***** gaat daar heen.

*De oprichter van CC zit in bestuur LSA kom ik vandaag achter. Wellicht dat daarom CC zich opwerpt?

Ook is er op een 4-tal datums deze maand een dialoog met DrieGasthuizenGroep en ZorgBelang Gelderland over hoe de wijk mooier en beter te kunnen maken. We gaan natuurlijk ook kijken en in dialoog. Met de DrieGasthuizenGroep is eerder ook kontakt geweest en door hun verbroken, wellicht is het toch een geldkwestie voor hun?!?

Weerdjesstraat: Aangrenzende bewoners zijn het racen en de vele harde motorgeluiden onderhand zat. Inmiddels is daar met afd. Verkeer geregeld kontakt over geweest en kijken we naar oplossingen. De racebaan op de onderkade schijnt verleden tijd te zijn doordat daar bloembakken zijn geplaatst.

De pas ingeplante tuin v/d Platanen schijnt een grote hondenuitlaatplek te zijn geworden. Er wordt gevraagd om een heg zoals ook in de Rodenburgtuin. ***** neemt dit mee naar wijkbeheer. De planten die vernield zijn tijdens WK Skaten worden verhaald op de organisatie en weer ingeplant in het najaar/voorjaar.

Bewoners vragen ook om maatregelen zodat het voor de bedrijven niet meer mogelijk is op de stoep/fietspad te parkeren om te laden/lossen. Aan de achterkant van het woongebouw  Platanen is voor de bedrijven laad- en losmogelijkheid. Dit is reeds al aangekaart bij de gemeente. Ook over de lichtinval van de lantaarns in de woningen rondom de Platanen was al vanaf begin aangekaart bij de gemeente over oplossingen.

Beekvisie: Er komt een beekvisie waarin wordt aangegeven om ondernemers een kans te geven daar (extra) terrassen te kunnen plaatsen. Diverse horecaondernemers hadden er al wat tafels staan zodat ze de vele, aan kettingen, gestalde fietsen aan de reling kwijt waren. Echter dit mocht niet van afdeling Vergunningen. De fietsen langs de Sint Jansbeek en het terras van Focus op de Vitessebrug wordt als onnodig gezien door bewoners.

Corton staal: In een eerdere vergadering is hier vragen over gesteld. De gemeente antwoordt dat er geen milieutechnische nadelen aan kleven en er geen chemische stoffen de grond in sijpelen als het nat wordt. We hebben nog steeds bedenkingen erbij omdat er veel informatie bestaat dat dit wel kan gebeuren.

Audrey Hepburnplein: Omdat we graag wilden weten wat de meerkosten zijn na herbestrating van het plein om de drempels weg te halen kregen we netjes antwoord van de gemeente. De eerste aanleg met drempels koste €162.144, 19 (excl. Btw en bomen). De tweede aanleg kostte €17.719,34 (excl. Btw). Voor de drempels is een fundering gemaakt die volgens horen zeggen ong. €50.000,- heeft gekost. Dus men kan deze dan bij de tweede aanleg optellen wat een totaal maakt van €67.719,34 (excl. Btw) Een behoorlijk bedrag dat weer ten laste komt van de bewoners. Of die funderingskosten kloppen wordt nog nagevraagd.

De Markt: Vanaf de verhuizing van de warenmarkt naar de Markt zijn er vele auto’s afgesleept en deze mensen hebben allemaal een rekening gehad die gelijk betaald moest worden voor de afsleepkosten. Sedert een aantal maanden worden auto’s verplaatst en zijn de kosten voor de gemeente zelf. Uit onze info blijkt dat de toen ingehuurde marktmeesters geen opdracht hadden mogen geven om afteslepen  maar alleen voor verplaatsen. Zij waren namelijk geen BOA (Bijzondere Opsporing Ambtenaar). Binnenkort hebben we daar een gesprek over en mag de gemeente uitleggen wat nu goed of fout is. Zodat het ook een keer duidelijk is voor iedereen.

Parkeren Stationskwartier: Omwonenden hebben een kleine enquête/vragenlijst gehad of zij hinder ondervinden van de vele geparkeerde auto’s die er dagelijks staan. Het Spijkerkwartier is jl. ook totaal betaald parkeren geworden en blijkbaar wil de gemeente dit ook invoeren in het Stationskwartier. We denken dat de gemeente het totale gratis parkeren wil bannen uit het centrum en daarop ook Onderlangs zal volgen. Naast de huidige €2,90 p/uur, voor bezoekers, worden bewoners dan ook verplicht om een vergunning aan te vragen.

Volgende buurttafel op maandag 3 september a.s. om 13.00 uur in ’t Weerd.

Speciale gasten: Wijkagent & Handhaving Arnhem.

 

© https://ArnhemsHart.nl

9 augustus 2018

Geef je reactie hieronder:

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Stichting Arnhems Hart