06-Buurttafel Arnhems Hart 03-06-2019

06-Buurttafel Arnhems Hart 03-06-2019

Vanwege de AVG wet is het niet toegestaan om persoonlijke namen te vermelden in verslagen. Hierdoor zijn deze online aangepast met een *****

-Welkom-

Stadskeuken:
Naast Huize Kohlmann zit sinds vorig jaar een stadskeuken. Nog niet echt open geweest voor bewoners maar dat zal eind van deze zomer feestelijk worden ingeluid. 90% v/d aanwezigen op de buurttafel had hier nog nooit van gehoord en geven ***** mee dat er eerst eens een goede promotie (flyers) gemaakt zullen moeten worden. De echte opening zal twee weken duren en met dans-spel-elkaar verbinden-eten gevierd worden. We worden dan ook straks allemaal uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Budget:
Ook na het laatste gesprek met ***** van burgerkracht is het nog een drama. Waar hij aan tafel en na het tweede gesprek veel beloofde bleek dat hij met twee touwtjes eigenlijk sprak. In het gesprek gaf hij aan dat een samenwerking met 6811 niet zal gaan werken. We vragen ons ook enorm af in hoe TLO/Burgerkracht dit straks zal verantwoorden naar de wethouders en raad toe. We hebben voor alleen de buurttafels weer een nog uitgebreider omschreven budgetaanvraag ingediend bij TLO. De buurttafels gaan gewoon door net als onze opzet als bewonersgroep. Ons tekort bedraagt nu reeds bijna €300,-.
Buurthuis:
Van de wethouder hebben we tot op heden nog niets vernomen. We gaan een leuk plannetje organiseren richting het gehele college en nemen de jaarlijks budgetkwestie daarin mee.

Warenmarkt verplaatsing:
In het college is er gepraat over een mogelijke verplaatsing van de warenmarkt langs de Sint Jansbeek. Momenteel loopt nog een enquête hierover die ondertussen al zeer verrassend is, 90% wil dat warenmarkt op Markt blijft. Ook op deze buurttafel is men het er over eens dat deze warenmarkten niet gezellig en uitdagend zijn om er overheen te lopen. De uitslag van de enquête stopt eind deze week en gaat naar het college, gemeenteraad en de Stichting Arnhemse Markten.

Verkeersoverlast Rijnkade/Weerdjesstraat:
Vorig jaar zijn er verkeersdrempels (4x) en bloembakken op de onderkade geplaatst om het racen tegen te gaan. Echter nu racen ze steeds meer op de bovenkade en tracé Weerdjesstraat. Vaak knetterend en ronkende hoort men ze optrekken en vaak meer gas geven. De aanwezige bebording schijnt men niet te willen zien. We gaan weer hierover in gesprek met de gemeente Arnhem.

Herinneringsmaaltijd Airborne:
Op woensdag 4 september a.s. proberen we een herinneringsmaaltijd te houden in de buurttuin Rodenburgstraat. We gaan dan uit van ongeveer 100 gasten. Ook BOKA20 is van plan om mee te doen op een andere datum bij hun voor.

Kerst 2019:
We zijn al gestart met voorbereidende gesprekken v/d kerst 2019. Op kerstavond zullen we samen met de PopUpKerk optrekken op het Audrey Hepburnplein. Samen delen van het eten, muziek, activiteiten en het gevoel van samen is de motto op deze avond.

Knijpploeg:
We gaan op woensdag 12 juni a.s. weer knijpen. Verzamelen bij Spar Centraal om 10.00 uur. Koffie/thee wordt weer verzorgd. Knijpers zijn: *****/*****/*****/*****/*****
Historische dag:
Op woensdagmiddag 19 juni a.s. is er mogelijk weer een middag archeologie in Erfgoedcentrum Rozet georganiseerd door ons. Dit zal deze week bevestigd worden.
Bammetjes en Night walk:
Het lopen was een succes en krijgen er steeds meer vragen over om het te doen. We gaan binnenkort weer twee mooie wandelingen organiseren met een twist.

Coehoornvisie Extra:
Van de ongeveer 750 uitgenodigde bewoners in Coehoorn hebben we eigenlijk maar een handjevol gezien tijdens de drie bijeenkomsten. Wel hebben deze bewoners hun eigen visie op het plan zeer goed kenbaar gemaakt. We spreken nu nog even verder hierover tijdens de buurttafel met de projectleider *****. Omdat er behoorlijk persoonlijk en gericht gepraat werd, is dit niet meegenomen in het verslag.

We stellen ook voor om nog een bijeenkomst te organiseren waarbij diverse partijen niet aanwezig mogen zijn. Dit zal worden opgepakt door de projectleider en deze houdt ons daarvan op de hoogte.

Volgende buurttafel op maandag 1 juli a.s. om 13.00 uur in Focus Eten+Drinken.

©ArnhemsHart.nl
Arnhem, 4 juni 2019

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart