fbpx
Buurttafel verslagenDossier & Co

05-Team verslag Arnhems Hart d.d. 02-07-2018

05-Team verslag Arnhems Hart d.d. 02-07-2018

Vanwege de AVG wet is het niet toegestaan om persoonlijke namen te vermelden in verslagen. Hierdoor zijn ze online wel aangepast met een *****

 

-Welkom-

 

Sight Landscaping:

Elke eerste maandagmiddag van de maand hebben we een buurttafel in ’t Weerd. Hierin komen bewoners met vragen, oplossingen en bespreken we de gang van zaken op dat moment. Geregeld zijn er ook gasten en ditmaal is dat Sight Landscaping.

Sight Landscaping is een bekende gezicht in onze binnenstad, alhoewel bij de naam meestal geen belletje gaat rinkelen. Als men zegt de mensen van de bladblazers, veegmachines, gras maaien en de vuilnisbakken weet iedereen gelijk waar men het over heeft.

Ook in deze editie van onze buurttafel werd er gesproken over bladblazers en veegmachines die geregeld bewoners uit hun slaap houden op een zondagochtend of hun kozijnen vol blazen met stof. Vooral bij oudere huizen heeft men te maken met kieren zodat er ook stof naar binnen wordt geblazen. Dit laatste wordt door Sight Landscaping meegenomen om hier iets mee te doen.

Sinds een aantal weken worden er met accu bladblazers gewerkt en zijn er twee Gluttons bijgekomen. Een Glutton is een grote stofzuiger die tussen de mensen kan manoeuvreren en veel klein en middelmatig zwerfvuil kan opzuigen. Ook is het de ideale oplossing om bijna alle peuken op te zuigen die men van zich afgooit. Hierdoor zijn veegmachines en bladblazers in de binnenstad op bepaalde plekken overbodig en geeft dan geen stof en geluidsoverlast meer.

De gewone veegmachines en bladblazers worden nog wel gebruikt in het uitgaansgebied zoals de Korenmarkt en elke woensdag na het ophalen van huisvuil. Omdat dan vaak het vuil hardnekkig is zal er ook even hardnekkig schoongemaakt moeten worden.

De aanwezige bewoners dragen ook oplossingen aan om te bekijken of dit haalbaar is. Zoals een bocht op de bladblazers zodat men gerichter kan blazen. Een straat maar 2x in de week te blazen omdat het toch al zeer schoon is. Maar ook worden een aantal plekken aangehaald waar men graag meer de Gluton ziet en vooral vanaf Arnhem Centraal naar de school toe.

De binnenstad van Arnhem wordt schoongemaakt volgens A-kwaliteit. De hoogste en schoonste stempel die er ook is. Dat betekend ook niet dat het 100% schoon hoeft te zijn. Er mogen dan nog een aantal papiertjes liggen per m2 in het gebied.

Bewoners geven aan dat er minder vuilnisbakken staan en ook vaak niet in het zicht. De vuilnisbakken staan vaak niet naast bankjes omdat er door de aanwezige zoetigheid deze weer vliegende (stekende) insecten aantrekt. En natuurlijk is de mentaliteit vaak dat men het van zich afgooit en/of laat liggen.

Arnhems Hart gaat op geregelde tijden een knijpactie houden met bewoners. Sight Landscaping ondersteund deze actie van harte en verzorgd ook de materialen en afvoer van de vuilniszakken.

Sight Landscaping heeft na afgelopen 8 jaar reeds weer opnieuw ingeschreven voor de aanbesteding. Hierin wordt volgens de EMVI gewerkt. EMVI staat voor Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) in plaats van op laagste prijs. Ook al is een andere aanbieder €50.000 goedkoper het hangt dan nog van andere factoren af. Dit kan zijn op basis van milieu, participatie, duurzaamheid, werkbaarheid, klimaat, faciliteren et cetera. Sight Landscaping geeft aan zekers verder te investeren in een gezonde en meer geluidsstille schoonmaak.

Bewoners prijzen Sight Landscaping met een dikke 10+ voor het opruimen van alle bergen afval na koningsdag en nacht. Een groep van 50 tot 70 medewerkers is dan van in de vroege ochtend tot middags druk bezig om alle pleinen, straten en afvalbakken/containers weer schoon op te leveren.

We danken Sight Landscaping voor deze mooie buurttafel waar weer veel informatie is besproken.


 

Coehoornpark: We hebben een gesprek gehad met ***** over de aangehaalde punten van de vorige keer. Hij zou dit alsnog verder even bij hun kenbaar maken ondanks dat Coehoorn Centraal niets met Stella en het parkje mee te doen heeft. Er waren indertijd wat lastige mensen die wat buitengewoon gedrag vertoonden. Deze blijken nu niet meer te komen. – Het broodje/koffie verhaal zou gewoon uit de pot komen als vrijwilligers een klusdag meehelpen. We boden in het gesprek aan om een klusmiddag mee te helpen als het ons ruim op tijd bekend wordt gemaakt.

Verkeer: Er zijn al wat oplossingen gedaan na de schouw met afdeling verkeer. 1-Er is weer een voetgangersbord geplaatst bij de zebra t.h.v. de Markt. 2-Er staat een bord dat wijst dat fietsers e.d. voorrang hebben van rechts vanaf de berenkuil. 3-Op vele borden binnenstad staat nu ook dat expeditieverkeer van 06.00 tot 11.00 uur het winkelcentrum in mag. De andere punten worden nog verder bekeken de komende tijd.

Racebaan Rijnkade: Er komen voorlopig bloembakken en na Boels Lady Tour 2018 worden er vaste verkeersdrempels geplaatst.

Budget: Nog steeds niet rond na 5x een veranderde aanvraag te hebben ingediend. Inmiddels via een WOB verzoek gevraagd om te kijken wat er aan budget aan andere platforms e.d. jaarlijks wordt uitgereikt. En ook of er daar de nodige controle op is. Op 10 juli a.s. is er weer een gesprek over het aangevraagde budget. (Gesprek is geweest nog even wachten tot eind augustus 2018 weer.)

Vergroening/verbeteren:

Bolwerk: ***** en ***** gaan deze week om de tafel met plan van aanpak.

Oude Oeverstraat: Bewoners/Portaal benaderen voor klimgroen net zoals bij Rozet en The Move.

Geveltuinen: Er zijn al weer nieuwe aanvragen om uit te werken met wijkbeheer. Ook de kortingsbonnen gaan deze week de deur uit v/d geveltuinen die zijn aangelegd.

Hoek Betuwestraat: Er zijn al gesprekken daarover geweest met wijkbeheer inzake meer groen en ook is er afgesproken dat het mogelijk is. Aangezien het eigen terrein is, zijn ook de kosten voor de VVE.

Coehoorn: Wil ook meer vergroening in de openbare ruimte. Dit wordt meegenomen in de info tour van *****.

Volgende buurttafel op maandag 6 augustus a.s. om 13.00 uur in ’t Weerd.

Speciale gasten: Handhaving Arnhem.

© https://ArnhemsHart.nl

10 juli 2018

Geef je reactie hieronder:

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Stichting Arnhems Hart