fbpx
Buurttafel verslagenDossier & Co

05-Buurttafel Stichting Arnhems Hart 01-05-2023

05-Buurttafel Stichting Arnhems Hart 01-05-2023

Welkom

-Verslag van Stichting Arnhems Hart ( 04-Buurttafel Stichting Arnhems Hart 03-04-2023 )
is goedgekeurd en wordt door de voorzitter ondertekend.

Kascommissie:
Kasboek Bewonersgroep Arnhems Hart is gecontroleerd door de kascommissie in bijzijn van de huidige secretaris. Zij delen mede dat alles klopt en dat alle stukken voorhanden waren. Alle aanwezige stukken/bonnen e.d. worden overgedragen aan de huidige penningmeester van de stichting.

Decharge:
We geven decharge aan het onderstaande:
-Het bestuur van voormalig Bewonersgroep Arnhems Hart.
-De penningmeester van voormalig Bewonersgroep Arnhems Hart.
-De onafhankelijke inwoonster die het traject heeft begeleid om één bewonersvertegenwoordiging te krijgen. Helaas is dit niet gelukt. Zij heeft daarna de oprichting van onze stichting gevolgd/meegekeken/gepraat zodat dit transparant en correct verliep.

Coehoorn:
Door het achterwege laten van de parkeergarage in het CPO project heeft de VVD vragen hierover gesteld. De voertuigen krijgen dus een parkeervergunning voor straatparkeren en dat was niet de afspraak. Het scheelt CPO veel geld en kan het hierdoor toch doorgaan aldus de wethouder. VVD beraadt zich op verdere stappen. Er zijn zorgen om de parkeerdruk die dan zal toenemen en dat het college zonder overleg de parkeernorm veranderd. Bij aanvraag vergunningen kan men in bezwaar gaan en mogelijke kandidaten voor de bouw zouden een schadeclaim kunnen indienen.

Blauwe Golven:
Men is gestart met de parkeerplaatsen Blauwe Golven en Oude Kraan. Hierdoor kan men er niet parkeren de komende maanden. Aanwonenden hebben een infobrief ontvangen. Wij hebben het algemeen gedeeld op Facebook/Twitter.

Gesprek wethouder:
Helaas moeten we budget aanvragen via Arnhem6811, zij beheren het wijkbudget. Dus zij beslissen of iets wel/niet plaats kan vinden. Onze penningmeester is bezig met andere subsidiepotjes en daarnaast hebben we nog andere wegen om te bewandelen. Een stichting is daarin weer een voordeel vanwege de rechtspositie. Bestuur plant een gesprek met Team Leef Omgeving (TLO) ter kennismaking.

Eenzaamheid:
De eerste gesprekken over aanpak van eenzaamheid zijn gepland met gesprekspartners. Met ZorgBelang Inclusief en SWOA is het eerste gesprek op 11 mei a.s. en vandaar werken we verder. Eenzaamheid treft iedereen, van jong tot oud en daar zetten we ook op in.

Koningsdag 2023:
Top dat er totaal geen confetti door de organisatoren werd gebruikt en zij hun omgeving moesten opruimen. Tijdens onze diverse rondes werden we al aangesproken door inwoners die zich daar positief over uitspraken. Daarnaast zijn er zaken opgemerkt voor verbetering. De enquête staat weer online om ingevuld te worden. Aanvullingen vanuit deze buurttafel worden er in verwerkt.
>> Vul hier de enquête in als inwoner van de binnenstad.

Willemsplein:
Het Willemsplein verbeteren door vergroenen en veiliger maken voor fietsers/voetgangers is de opzet van het college. Momenteel rijden er 130 bussen per uur langs en dat kan rond de 200 worden in de toekomst. Men kon online en ter plekke zijn/haar invulling geven over het Willemsplein. De opgehaalde aanvullingen tijdens de buurttafel zal worden gedeeld met het projectteam.

Stadstheater:
Medio juni/juli schuiven we aan bij het overleg i.s.m. de aanwonenden over de renovatie/uitbreiding. Gesproken zal worden over de werkzaamheden, openbare ruimte en de planning. Er zal eerst archeologisch onderzoek worden verricht. Of Introdans/Oostpool daar gaat bouwen is nog niet bekend. De parkeerplaatsen zullen wel verdwijnen.

Vergroening:
-Onder de boom Brouwersplein uitgevoerd.
-Naast Dadawan uitgevoerd.
-Parkje voor MediaMarkt is lichtelijk al aangepakt.
-Muntsteeg half mei.
-Bushalte Rijnstraat is af. Echter, er zijn diverse punten nog niet voldoende qua toegankelijkheid en veiligheid. Er komt een schouw waarbij we aansluiten.
-Voor Bolwerk betaalt de gemeente/Portaal de regentonnen en gevelgroen. Uitwerking volgt nog ten aanzien van struiken/planten. Insectenhotels worden samen met de jongeren gemaakt.

Er is boosheid over hoe de gemeente omgaat met groenonderhoud. Meerdere malen werd door aanwonenden om een heg te planten bij de Platanen (Weerdjesstraat) om de vele hondenbezitters te weren maar tot op heden is er niets hiermee gedaan. Tijdens een ronde werd geopperd om de haagbeuk (zijde Bolwerk) eromheen te planten. Bij de Platanen zal binnenkort wel begonnen worden met her-inplant.

Knijpploeg:
Deze ploeg blijft nog elke woensdag paraat vanwege de komende zomer en afgelopen Koningsfeest. Het zwerfafval is wel enorm verminderd, door de weeks, door inzet van de inwoners en huidige aannemer van Dalen. Wel zien we in de weekenden een toename van zwerfafval wat mede veroorzaakt wordt door stappers en statiegeldzoekers (afvalbakken openen).

Burendag & Airborne 2023:
Wat zijn de ideetjes voor Burendag op 23 september a.s.? Er kan een subsidie van max €350,- hiervoor aangevraagd worden. Met Bolwerk kijken voor de uitwerking insectenhotels en vogelkastjes deze dag.
Ideeën voor Airborne kwamen er niet direct. Bestuur gaat dit verder invullen.

Uitnodigingen aan/voor?:
De wethouder met Van Wijken Weten in zijn portefeuille doet helaas niets uit op de uitnodigingen die er verschillende malen verzonden zijn. Zeer jammer aangezien deze wel gaat over verbinden en ontmoeten alsmede de TLO’s.
Wie willen we graag verder uitnodigen als gast op de buurttafel in 2023? Voorstel is om de SP uit te nodigen voor juni a.s.

Participatie:
Het betrekken van inwoners doen we op diverse manieren. De in- en output wordt altijd meegenomen in verdere overleggen met gesprekspartners. Wat kan er nog meer en wellicht beter en hoe dat te verwerken in een participatieplan voor de binnenstad als stichting?

Tijdens de buurttafel komen er een aantal zaken voorbij die meegenomen worden richting 10 mei a.s. waar we praten met de gemeenteraad. Op de volgende buurttafel, 5 juni a.s., gaan we verder praten over het participatieplan. Tijdens de wandelingen worden inwoners ook gevraagd om hun mening.

Bestuursvergadering 19 mei a.s.:
Wat moet daar besproken worden vanuit de buurttafel?
-Stadsblokken evenementen.
Er komt een ontmoeting met voltallig bestuur op een vrij- of zaterdag.

Wijkagenten:
Geen mededelingen.

Rondvraag:
Geen vragen.

De volgende buurttafel is op maandag 5 juni 2023 om stipt 13.00 uur in Anne&Max, Bakkerstraat 50 (Tuinkamer-achterin).

©Stichting Arnhems Hart
2 mei 2023.

Geef je reactie hieronder:

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Stichting Arnhems Hart