fbpx

05-Buurttafel Arnhems Hart 31-07-2021

05-Buurttafel Arnhems Hart 31-07-2021

Corona editie

Buurttafels:
Op maandag 2 augustus a.s. is er weer een inloop buurttafel bij Focus Eten & Drinken. Van 13.00 tot 14.30 uur kan men vrij inlopen voor vragen, opmerkingen of gewoon. Voorlopig blijft het bij een maandelijkse inloop buurttafel vanwege de coronamaatregelen. Voor de volgende buurttafel op maandag 6 september gaan we de wijkagent(en) uitnodigen.

Racebaan aka Rondweg-Rijnkade e.d.:
VVN (Veilig Verkeer Nederland) heeft diverse ambtenaren gesproken en is druk met het maken van een advies. We verwachten dit advies gauw te bespreken met VVN. Ook is er een gesprek gepland met de Fietsersbond zodat wij hun verhaal kunnen horen waar ze tegenaan lopen in/rond de binnenstad.

Er komt op het Velperplein en Velperbuitensingel stil asfalt, zo staat in het actieplan “Omgevingslawaai 2021-2023”. Wanneer we de bijlagen goed doorlezen roept het al diverse vragen op, als het gaat om maar 6 lawaai meldingen en de verouderde gegevens. Hierover gaan we nader informatie opvragen.
Verder meer info: https://arnhemshart.nl/nieuws/meer-stil-asfalt-in-strijd-tegen-geluidsoverlast/2021

Medio augustus/september gaan we met het team mobiliteit een rondje maken langs diverse wegen/straten om de problematiek te bespreken. Zij gaven ook aan dat er sommige dingen niet kloppen en/of aangepast moet worden.
Verder meer info: https://arnhemshart.nl/nieuws/racen-met-een-flits/2021

Langstraat:
De twee metingen hebben uitgewezen dat er dagelijks veel illegaal verkeer is. Doordat we hadden vernomen dat de Action (Nieuwstraat) zou verhuizen leek het opgelost. Maar Action blijft en gaat ook een derde locatie realiseren op het Brouwersplein (oude pand Prijsmepper). Na de vakantie zal men verder kijken naar een oplossing.

Vergroende Golven:
Het Urban Streetevent zal op 10 oktober 2021 worden gehouden. Een evenementenvergunning is aangevraagd. Wanneer de informatiebijeenkomst gehouden zal worden is nog niet bekend. Het event is de aftrap naar het realiseren van Vergroende Golven.
Verder meer info: https://arnhemshart.nl/nieuws/vergroende-golven-i/2021

Vergroenen binnenstad:
Er zijn proefsleuven gemaakt op de singels t.h.v. de Eusebius buiten- en binnensingel. Onderzoek moet uitwijzen waar en hoe eventueel ondergrondse kabels en/of leidingen lopen. Wanneer dit duidelijk is zal er gekeken worden of er meer bomen kunnen komen. Eerder is er een heel onderzoek geweest door Poelmans Architecten naar meer groene verbinding tussen de singels en meer bomen/groen.

Medio september a.s. gaan we samen met de gemeente een project opstarten voor meer groen. Hierbij worden de wensen van inwoners meegenomen en is er sprake van brede burgerparticipatie. Inwoners schuiven gewoon aan bij het overleg dat we samen gaan organiseren.

Bartokhof:
Op de plek waar het Feest aardvarken heeft gelegen komen 45 appartementen, 5 stadsvilla’s en 5 atelierwoningen. Doordat men nog onder de oude afspraken valt komen er geen sociale huurwoningen. De raad heeft jl. besloten dat er een fietsenstalling (+/- 650 fietsen) in de plint komt en zij de eigenaar/beheerder hiervan worden. Aanwonenden maken zich zorgen over de veiligheid zoals (drank)overlast, (fietsen)diefstal en drugsgebruik en -handel. We hebben daarnaast aangegeven dat we ons zorgen maken over de verkeersveiligheid.
Verder meer info: https://arnhemshart.nl/nieuws/van-bartokpark-naar-bartokhof/2021

(drugs)overlast:
Eigenlijk krijgen we veel meldingen binnen over drugs)overlast. Doordat men nog vaker thuis zit vanwege werk e.d. zien en horen inwoners meer. Men kan dan via Fixi een melding doen onder de categorie handhaving of met de wijkagenten in contact treden. Bij spoed direct 112 bellen!
Politie Arnhem: https://arnhemshart.nl/informatie/politie-arnhem

Transformaties:
De ontwikkelaar van het voormalige advocatenkantoor aan de Weerdjesstraat 70 heeft een aanvraag ingediend om het kantorencomplex te transformeren naar appartementen. De ontwikkelaar heeft meerdere kantoorpanden in de wijde omgeving en transformeert deze naar gewone appartementen/woningen.

Tevens is men een plan aan het uitwerken om op de locatie van Discotheek The Levell (Luthersestraat) nieuwe appartementen en commerciële ruimten te realiseren. In 2019 werden hier al diverse ideeën verzameld maar dat liep op niets uit.

Ook op/rond de singels zien we diverse transformaties gaande van woningen en kantoren naar kamerverhuur of appartementen.

Maar ook Coehoorn is in beeld bij diverse ontwikkelaars zoals we eerder schreven: https://arnhemshart.nl/nieuws/coehoorn-van-visie-naar-uitvoer-i/2021

Omgevingsvisie:
Het voorontwerp omgevingsvisie 2040 is klaar. Hoe ziet men Arnhem in 2040 en wat kan er gaan veranderen? Denk en praat ook mee met anderen en de raadsleden.
Voor meer info: https://arnhemshart.nl/nieuws/als-de-stad-spreekt-luistert-de-gemeenteraad/2021

Zien we je a.s. maandagmiddag in Focus? Loop gerust binnen tussen 13 en 14.30 uur.

©ArnhemsHart.nl
31 juli 2021

Facebook commentaar:

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart