05-Buurttafel Arnhems Hart 06-05-2019

05-Buurttafel Arnhems Hart 06-05-2019

Vanwege de AVG wet is het niet toegestaan om persoonlijke namen te vermelden in verslagen. Hierdoor zijn deze online aangepast met een *****

-Welkom-

Koningsfeest 2019:
We bespreken de enquête en de ingeleverde beoordelingen. We zijn gestopt met tellen bij 300 die de enquête hadden ingevuld, wat eigenlijk al 10% van de adressen beslaat. Wel worden alle ingevulde enquêtes meegenomen in de einduitslag. Ook de hier gedane opmerkingen als extra. De uitslag staat op Enquête Koningsfeest Arnhem 2019. Deze is ook verzonden naar evenementen afdeling, raadsleden, fractievolgers en het college.

Coehoorn:
Vanavond is de eerste bijeenkomst om gezamenlijk met bewoners en gemeente mee te praten over Coehoorn Centraal. Er heen gaan: *****/ *****/ ***** en er komt een artikel over.

Bomenbeleid:
De afgelopen weken is er veel gepraat over een nieuw bomenbeleid. ***** is er steeds bij geweest en op 7 mei a.s. is er de laatste. Veel wisselende meningen maar wel met respect voor de bomen. Ook veel gesproken over behoud en visie. En natuurlijk dat men een kap nooit uit de weg kan gaan wanneer het naast ziekte, veiligheid e.d. ook uitdunnen betreft. Opmerkelijk is dat er bij alle bijeenkomsten nog steeds een argwaan is richting de gemeente.

Budget vs 6811:
In het kort een uitleg over de stand van zaken. >> De gemeente Arnhem (TLO) verwijst ons strikt naar het budget van 6811. N.a.v. TLO worden de buurttafels ook niet meer vergoed door hun, maar we blijven doorzetten op deze open manier vanwege het belang dat bewoners betrokken blijven in en met de wijk. We hebben gezamenlijk veel dingen gedaan en voor elkaar gekregen en ook zijn er dingen veranderd in de binnenstad. Daarnaast zijn er ook goede contacten onder elkaar en met elkaar gelegd die anders nooit zo waren geboren. Ook d.m.v. gesprekken met o.a. diverse ambtenaren weten jullie ook meer en zijn de lijnen korter, iets wat we graag zien. Er is een hele uitgebreide mail naar alle raadsleden en fractievolgers gegaan omtrent de stand van zaken inzake TLO. Diversen hebben al toegezegd hier in te gaan duiken en vragen te stellen. Er komt nog een overleg met ***** over de gang van zaken en het budget, hij was verbaasd dat TLO geen buurttafels meer betaalt
(TLO = Team Leef Omgeving)

Eusebiuskerk:
Momenteel is de Eusebiuskerk gesloten en komen er twee nieuwe ingangen aan de Noord- en Zuidzijde. Momenteel worden de grafzerken uitgezaagd en deze komen weer terug nadat er een wat hogere vloer is gemaakt. De archeologen hadden afgelopen vrijdag hun 100e complete skelet aan de buitenzijde opgegraven. ***** is er regelmatig om foto’s te nemen die straks weer met een verhaal online komen op YouTube.

Rondvraag:
Doorsteek t.h.v Wolvengang > Boterdijk is niet veilig. Dit zal worden bekeken & besproken met de gemeente.

Volgende buurttafel op maandag 3 juni a.s. in Focus Eten+Drinken om 13.00 uur.

©ArnhemsHart.nl
Arnhem, 8 mei 2019

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart